Welk overbruggingsrecht kan je aanvragen voor oktober 2021?

Hieronder vind je een overzicht van de types overbruggingsrecht, die je kan vragen voor oktober 2021.

1. Gedwongen onderbreking

Het dubbele crisis-overbruggingsrecht wordt niet meer verlengd. Deze maatregel geldt maar tot en met september 2021.

2. Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht zijn hun zaak te sluiten, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling vragen. Ook wie getroffen is door de overstromingen van midden juli kan dit overbruggingsrecht aanvragen.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van november.

3. Quarantaine

Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbrugginsrecht aanvragen. 

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van november.

4. Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

Meer informatie over de maatregel vind je hierDe uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van november.

Je bent verplicht een attest bij te voegen dat de periode van de maatregel uitdrukkelijk vermeldt.

Dit attest kan afgeleverd worden door:

  • het kinderdagverblijf of de school waaruit de quarantaine, sluiting of verplicht afstandsonderwijs blijkt
  • het centrum voor de opvang van personen met een handicap waaruit de tijdelijke sluiting blijkt
  • de intra- of extramurale dienst, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, waaruit de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening of behandeling blijkt.

Je kan hier een voorbeelddocument hier downloaden, dat je kan laten invullen door een van de vermelde instanties.

5. Klassiek overbruggingsrecht

Kom je voor geen enkele van de crisismaatregelen in aanmerking, maar heb je je activiteit toch moeten stopzetten of onderbreken ten gevolge van de corona-crisis of de overstromingen, dan kom je misschien in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht, pijler “gedwongen stopzetting”.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier.

Je kan deze uitkering aanvragen vanaf een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze dagen moeten opeenvolgend zijn, maar ze moeten niet in dezelfde kalendermaand gelegen zijn.