Corona steunmaatregelen voor zelfstandigen in 2021

Door de aanhoudende coronacrisis werd door de Minister van Zelfstandigen en KMO beslist om een aantal bestaande steunmaatregelen te verlengen naar 2021. Je vindt een overzicht van de maatregelen op deze pagina.

Een overzicht van de maatregelen in 2020 vind je hier.

Overbruggingsrecht 2021

Ook in 2021 kan je het overbruggingsrecht aanvragen. We maakten alvast een overzicht voor je per maand:

 • Januari 2021: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • Februari 2021: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • Maart 2021: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie, die financiële moeilijkheden heeft door de coronacrisis, kan ook in 2021 betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige sociale bijdragen van 2021/1 en 2021/2
 • de eindafrekening over 2018 en 2019 die vervalt op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.
Je moet je aanvraag indienen voor de volgende data :

 • eerste kwartaal 2021: voor 15 maart 2021
 • tweede kwartaal: voor 15 juni 2021

Je moet je aanvraag motiveren door een duidelijke toelichting te geven over de oorzaken van de financiële moeilijkheden die je ondervindt ingevolge de coronacrisis.

Door dit betalingsuitstel krijg je één jaar extra de tijd om je bijdragen te betalen. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 31 maart 2021 pas tegen 31 maart 2022 moet betalen;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 30 juni 2021 pas tegen 30 juni 2022 moet betalen.

Tijdens het uitstel blijf je volledig in orde met je sociale rechten, zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen. Ook je uitkeringen overbruggingsrecht, geboorteverlof en mantelzorg komen niet in het gedrang. Al deze rechten blijven verzekerd op voorwaarde dat je je bijdragen betaalt binnen de uitgestelde betaaltermijn. Als je de bijdragen niet betaald hebt op de uitgestelde betaaldatum, dan worden de betaalde uitkeringen teruggevorderd en worden er retroactief verhogingen aangerekend.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie niet fiscaal aftrekbaar.
Je kan je aanvraag enkel online indienen.

Extra uitstel voor pluimvee-, melkvee- en varkenssector

Zelfstandigen die actief zijn in één van deze sectoren kunnen één jaar betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdrage van 2020/4
 • de voorlopige sociale bijdrage van 2021/1

Deze regeling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Voor dit betalingsuitstel moet je aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner
 • Je bent rechtstreeks getroffen door de gevolgen van de crisis- in de pluimvee-, melkvee- of varkenssector
 • Je kan aantonen dat je moeilijkheden hebt door deze crisis

Enkel activiteiten, die vallen onder één van de volgende NACEBEL-codes komen in aanmerking :

 • 0141 Fokken van melkvee
 • 01410 Fokken van melkvee
 • 0141001 Fokken van melkvee
 • 0141002 Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels
 • 0142 Fokken van andere runderen en buffels
 • 01420 Fokken van andere runderen en buffels
 • 0146 Fokken van varkens
 • 01461 Fokvarkenshouderijen
 • 01462 Varkensvetmesterijen
 • 0146201 Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
 • 0147 Fokken van pluimvee
 • 01471 Kippenkwekerijen
 • 01472 Productie van eieren van pluimvee
 • 01479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen.

De aanvraag moet ingediend worden voor 15 maart 2021.

Tijdens het betalingsuitstel blijf je volledig in orde voor je sociaal statuut, op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie niet fiscaal aftrekbaar.

De aanvraag is enkel online mogelijk via ons webformulier.

Vermindering sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald door de coronacrisis, bv. door een gedwongen sluiting;
 • je geschat inkomen voor 2021 ligt onder één van de wettelijke drempels. Meer informatie vind je hier.

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zal je het verschil moeten bijbetalen. Bovendien worden er in dat geval ook verhogingen aangerekend. Je kan dit vermijden door voor het einde van dit jaar nog extra bijdragen bij te storten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Als je tijdelijk zware financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, dan kan je overwegen om een vrijstelling van je sociale bijdragen aan te vragen.

Deze mogelijkheid bestaat voor de volgende zelfstandigen (ook wanneer ze primostarter zijn):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen.

Tijdens de coronacrisis wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdragen van 2021/1 en 2021/2
 • de eindafrekening over 2018 en 2019, die vervalt op 31 maart 2021 of 30 juni 2021.

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. Zo kan je bv. vrijstelling vragen voor de bijdragen van 2021/1 tot en met 31 maart 2022. Je kan echter geen vrijstelling vragen voor toekomstige kwartalen. Dat betekent concreet het volgende :

 • voor 2021/1 kan je je aanvraag nu al indienen
 • voor 2021/2 kan je pas een aanvraag doen vanaf 1 april 2021

Wil je vrijstelling voor beide kwartalen, wacht dan best tot het tweede kwartaal om je aanvraag te doen. Zo kan je beide kwartalen in één keer aanvragen.

Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je kinderbijslag en ziekteverzekering. Maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Wil je vrijstelling vragen? Vul dan het aanvraagformulier van Acerta in en stuur dit per e-mail op naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.