Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen in 2021

Overbruggingsrecht 2021

Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Eenmalige premie voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een eenmalige premie van 598,81 euro bruto krijgen. Deze premie is onafhankelijk van de sector waarin je actief bent.

Voorwaarden

Deze maatregel geldt voor de volgende zelfstandigen :

 • Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenoot maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, die evenveel verplichte voorlopige bijdragen betalen als een hoofdberoep
 • Student-zelfstandigen, die evenveel verplichte voorlopige bijdragen betalen als een hoofdberoep
 • Zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, geen voorwaardelijk pensioen hebben en die evenveel verplichte voorlopige bijdragen betalen als een hoofdberoep
 • Zelfstandigen, gelijkgesteld met bijberoep (artikel 37), die evenveel verplichte voorlopige bijdragen betalen als een hoofdberoep

Je krijgt deze aanvullende uitkering als je in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 voor minstens zes maanden het volledige bedrag van het overbruggingsrecht voor een hoofdberoep, of gelijkgesteld, gekregen hebt. De uitkeringen moeten niet opeenvolgend zijn. Maanden met een halve uitkering overbruggingsrecht tellen niet mee.

De volgende uitkeringen komen in aanmerking :

 • het enkele of dubbele overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting
 • het heropstart overbruggingsrecht
 • het overbruggingsrecht omzetdaling 40%

Het klassiek overbruggingsrecht telt niet mee. Ook het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine of kinderopvang tellen niet mee.

Bedrag en betaling

Het bruto-bedrag van deze eenmalige premie bedraagt 598,81 euro. Deze premie wordt belast aan 16.5% tenzij het globaal tarief voordeliger is. Bij een belasting van 16,5% hou je netto 500 euro over.

Je sociaal verzekeringsfonds betaalt de premie ten laatste op 30 september 2021 na controle van de voorwaarden. 

Aard van de premie

Deze premie wordt gelijkgesteld met een uitkering overbruggingsrecht. Ze telt niet mee voor de toepassing van het cumulatieplafond. Deze premie heeft ook geen invloed op je andere sociale uitkeringen.

Aanvraag

Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je deze premie automatisch. Je sociaal verzekeringsfonds regelt dit voor jou. Je moet zelf geen aanvraag doen.  Voor 1 september krijg je een mail, waarin we je laten weten wanneer de premie wordt uitbetaald.

Heb je op 1 september nog geen mail gekregen? Dan heb je geen recht op de premie. Ben je het hier niet mee eens, dan kan je tot en met 14 september aan je fonds vragen om je dossier opnieuw te onderzoeken.

Fiscaliteit

De eenmalige premie wordt fiscaal gekwalificeerd als een vergoeding verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijk derving van winst, baten of bezoldigingen.

De premie is afzonderlijk belastbaar aan 16,5% tenzij het globaal tarief voordeliger is.

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie, die financiële moeilijkheden heeft door de coronacrisis, kan in 2021 betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen:

 • voorlopige bijdragen van 2021/1 tot en met 2021/4
 • eindafrekening over 2018, 2019 of 2020, die vervalt in 2021

Voor de bijdragen van 2021/1, 2021/2 en 2021/3 is de aanvraagtermijn ondertussen verstreken. Voor de bijdragen van 2021/4 kan je nog tot en met 14 december 2021 betalingsuitstel vragen.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Door dit betalingsuitstel krijg je één jaar extra de tijd om je bijdragen te betalen. Dit betekent dat je:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 31 maart 2021 ten laatste op 31 maart 2022 moet betalen.
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 30 juni 2021 ten laatste op 30 juni 2022 moet betalen.
 • de bijdrage van het derde kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 30 september 2021 ten laatste op 30 september 2022 moet betalen.
 • de bijdrage van het vierde kwartaal 2021 of de eindafrekening die vervalt op 31 december 2021 ten laatste op 15 december 2022 moet betalen.

Tijdens het uitstel blijf je volledig in orde met je sociale rechten, zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen. Ook je uitkeringen overbruggingsrecht, geboorteverlof en mantelzorg komen niet in het gedrang. Al deze rechten blijven verzekerd op voorwaarde dat je je bijdragen betaalt binnen de uitgestelde betaaltermijn. Als je de bijdragen niet betaald hebt op de uitgestelde betaaldatum, dan worden de betaalde uitkeringen teruggevorderd en worden er retroactief verhogingen aangerekend.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie niet fiscaal aftrekbaar, tenzij de regering voor 2021 een uitzondering zou voorzien.

Vermindering sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald door de coronacrisis, bv. door een gedwongen sluiting;
 • je geschat inkomen voor 2021 ligt onder één van de wettelijke drempels. Meer informatie vind je hier.

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zal je het verschil moeten bijbetalen. Bovendien worden er in dat geval ook verhogingen aangerekend. Je kan dit vermijden door voor het einde van dit jaar nog extra bijdragen bij te storten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Als je tijdelijk zware financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, dan kan je overwegen om een vrijstelling van je sociale bijdragen aan te vragen.

Deze mogelijkheid bestaat voor de volgende zelfstandigen (ook wanneer ze primostarter zijn):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen.

Tijdens de coronacrisis wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdragen van 2020/1 tot en met 2020/4
 • de voorlopige sociale bijdragen van 2021/1 tot en met 2021/4
 • de eindafrekening die vervalt in 2020 of 2021

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. Zo kan je bv. vrijstelling vragen voor de bijdragen van 2020/4 tot en met 31 december 2021. Je kan echter geen vrijstelling vragen voor toekomstige kwartalen. Dat betekent concreet het volgende :

 • voor 2020/4 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 oktober 2020
 • voor 2021/1 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 januari 2021
 • voor 2021/2 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 april 2021
 • voor 2021/3 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 juli 2021
 • voor 2021/4 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 oktober 2021

Wil je vrijstelling voor verschillende kwartalen? Wacht dan tot je de afrekening van het laatste kwartaal van je aanvraag gekregen hebt om je aanvraag te doen. Zo kan je verschillende kwartalen in één keer aanvragen. Hou hierbij wel rekening met de aanvraagtermijn van één jaar.

Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je kinderbijslag en ziekteverzekering. Maar je verliest wel je pensioenrechten. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit doen door op onderstaande knop te klikken:

Als dit niet lukt, kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag. Gebruik in dat geval dit aanvraagformulier. Wil je vrijstelling vragen, maar ben je ondertussen volledig gestopt met je zelfstandige activiteit? Gebruik in dat geval dit aanvraagformulier.

Tip: Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf: het RSVZ aanvaardt immers geen aanvragen die door accountants ondertekend zijn. Verstuur het via aangetekende zending of lever het af in je Acerta-kantoor. Hou er rekening mee dat het beslissen van de vrijstelling via de papieren versie langer duurt.

Regionale economische steunmaatregelen

Wallonië

Indemnité 23 – Discotheken

Ben je een bijdrageplichtige zelfstandige in hoofdberoep, micro-onderneming of KMO en baat je in Wallonië een discotheek, dancing of gelijkaardig etablissement uit (Nace Code 56.302), dan heb je binnenkort mogelijk nog recht op bijkomende steun. Een bijkomende voorwaarde is dat je al voor 1 oktober 2021 was opgestart en tot en met 30 september 2021 gesloten bleef.

De hoogte van het bedrag dat je kan krijgen, hangt af van het aantal voltijds equivalente werknemers dat je in 2019 gemiddeld in dienst had. Ben je opgestart in 2020, wordt gekeken naar 2020. Voor starters in 2021 geldt het bedrag naast 0 VTE.

Het gaat om de volgende bedragen:

FORFAIT (VTE) 0 > 0 - < 10 10 à < 50 50 à < 250
BEDRAG (in euro) 8.000 12.000 18.000 24.000

Er wordt één premie per onderneming voorzien.

Deze premie kan nog tot en met 23 december 2021 tot middernacht worden aangevraagd via het online platform. Meer informatie vind je ook hier.

 

Meer informatie voor Wallonië vind je op de website van Wallonië en bij Wallonie Emploi Formation