Primaire inhoud van de pagina

Psycholoog

Starten als psycholoog

Nu het belang van mentaal welzijn steeds prominenter in beeld komt, is de job van psycholoog erg gegeerd. Na je studies Psychologie wil je dan ook graag zo snel mogelijk mensen helpen. Starten als zelfstandig psycholoog lijkt op het eerste zich heel ingewikkeld en verwarrend. Maar met de juiste informatie in de hand ben je in geen tijd opgestart zonder kopzorgen. Hieronder krijg je alle zaken op een rijtje.
Jouw stappenplan

Erkenning psychologencommissie

1. Erkenning psychologencommissie

Als psycholoog ben je verplicht je in te schrijven bij de Psychologencommissie, afgekort Compsy. Dat is de organisatie die je erkenning toekent. Ze controleren daarvoor of je daadwerkelijke je diploma hebt behaald en reiken je elk jaar een certificaat uit. Van zodra je je erkenningscertificaat in de hand hebt, prijk je op de lijst van erkende psychologen. Dit kost je jaarlijks 50 euro. Ten eerste moet je je als psycholoog verplicht inschrijven bij de Psychologencommissie (Compsy).

Hoofd- of bijberoep?

Je RIZIV nummer aanvragen

3. Je RIZIV nummer aanvragen

Met je eigen RIZIV-nummer verkrijg je je identificatienummer als zorgverlener in België en prijkt op al je officiële administratie. Als zelfstandig psycholoog dien je eerst een overeenkomst af te sluiten met het netwerk van het gebied waar je praktijk is gevestigd. Er zijn netwerken voor kinderen en jongeren en netwerken voor volwassenen inclusief ouderen. Nadat de overeenkomst is afgesloten, krijg je automatisch een RIZIV-nummer toegekend. Via dit nummer kunnen je patiënten je prestaties aangeven bij hun ziekenfonds en de kosten daarvan deels terugbetaald krijgen.

Een ondernemingsvorm kiezen

Je registreren bij de KBO

5. Je registreren bij de KBO

Nu je je ondernemingsvorm hebt gekozen, kan je je onderneming registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of KBO. Hiervoor kan je terecht bij het Ondernemersloket van Acerta. Na je inschrijving ontvang je meteen jouw ondernemingsnummer.

Bij de inschrijving zal een Acerta-adviseur je vragen om je activiteit te bepalen. Dat doe je aan de hand van NACE(BEL)-codes. De code die je als zelfstandig psycholoog best gebruikt is de code 86904: ‘Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen’. Als je van plan bent in de toekomst nog andere activiteiten uit te voeren, kan je meerdere codes toevoegen bij je registratie. Wanneer je later andere codes wil toevoegen, wordt daarvoor een kost aangerekend.

Je btw-statuut verifiëren

Je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

7. Je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Jezelf aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta is in België bij wet verplicht voor elke zelfstandige en vennootschappen. Als zelfstandige sta je namelijk zelf in voor je sociale zekerheid. Dat is precies wat een sociaal verzekeringsfonds voor jou regelt.

Al 6 maanden voor de start van je zaak kan je je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds administratief regelen. Omgekeerd is het niet mogelijk als zelfstandige aan de slag te gaan zonder dat je aansluiting rond is. Van zodra je bent aangesloten betaal je elk kwartaal je bijdrage. In ruil daarvoor krijg je een sociaal vangnet zoals recht op gezondheidszorg, pensioen, kinderbijslag, geboortepremie enz.

Bereken hoeveel sociale bijdragen je zal moeten betalen.

SABAM-vergunning nodig?

Jezelf beschermen

9. Jezelf beschermen

Artikel 27 van de deontologische code voor psychologen luidt: “De psycholoog is gedekt door een verzekering die geschikt is voor de vergoeding van alle schade die hij, rekening houdend met de sector waarin hij actief is, kan veroorzaken.” Dat wil zeggen dat je als zelfstandig psycholoog verplicht bent een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen. Dankzij deze verzekering ben je gedekt wanneer je een cliënt op een of andere manier schade berokkent.

Ook een VAPZ is een goed idee voor zelfstandigen in hoofdberoep. Dat is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, waarmee je zelf pensioen opbouwt. Je kiest de jaarlijkse bijdrage zelf en brengt deze 100% in als beroepskost. Een Sociaal VAPZ is een andere formule en is, eenvoudig gesteld, een VAPZ met extra bescherming.

Naast een VAPZ of SVAPZ kan je jezelf ook extra beschermen via een Verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze verzekering beschermt je tegen verlies van inkomen door ziekte of ongeval. Je kiest zelf het verzekerde bedrag en kan dit volledig aftrekken van je beroepsinkomen.