Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

De eerste drie jaar na je start als zelfstandige betaal je eerst een voorlopige sociale bijdragen. Vanaf jaar 4 worden je bijdragen berekend op basis van wat je de voorgaande jaren hebt verdiend. Die wordt na twee à drie jaar herberekend, zodra je definitieve inkomen gekend is. Wat in de praktijk meestal betekent dat je moet bijbetalen. Maar geen paniek: neem je een aantal voorzorgen, dan valt het best mee.

Leestijd: Later lezen?

Twee opties voor starters

MOGELIJKHEID 1: je betaalt de wettelijk bepaalde minimumbedragen die gebaseerd zijn op een minimuminkomen. In hoofdberoep gaat het om een netto-inkomen van 13 847,39 euro per jaar, en 1 531,99 euro in bijberoep.

Komen er de volgende jaren méér inkomsten binnen, dan zal je achteraf extra sociale bijdragen moeten betalen. De minimumbijdrage is 731,33 euro per kwartaal (inclusief administratiekosten: 3,05 % bij Acerta).

De sociale bijdrage in bijberoep kost een stuk minder: 80,90 euro per kwartaal.

Pluspunt: je betaalt werkelijk het minimum. Als starter heb je nu eenmaal geen geld teveel. Minpunt: je zal in de toekomst waarschijnlijk een flink stuk moeten opleggen. Wil je dat vermijden? Over naar mogelijkheid 2.
 

MOGELIJKHEID 2: ga praten met je sociaal verzekeringsfonds. Als je een idee hebt van wat je de volgende jaren zal verdienen, dan kan je er ook voor kiezen om al van bij je start hogere sociale bijdragen te betalen.

Pluspunt: extra bijbetalen vanaf het begin voorkomt onaangename verrassingen over twee à drie jaar. Je kan bovendien je hogere sociale bijdragen fiscaal aftrekken. Je beroepsinkomen vermindert, waardoor ook je definitieve sociale bijdragen lager zullen liggen. Je bespaart dus op je belastingen én op je sociale bijdragen

Minpunt: je moet meer opzijzetten in je beginjaren. Calculeer dat van in het begin in. Als je businessplan je niet toelaat om die bedragen opzij te zetten, is dat waarschijnlijk een teken dat er wat schort aan de rendabiliteit van je zaak. Het is geen toeval dat zoveel bedrijfjes overstag gaan na twee à drie jaar, wanneer ze de extra factuur voor de sociale bijdragen ontvangen en ook met de voorafbetalingen van de belastingen moeten starten.

Ben je 65 jaar of heb je een loopbaan van 45 jaar, dan mag je sinds 2015 onbeperkt bijverdienen. Je moet bovendien minder sociale bijdragen betalen. Ook meewerkende echtgenoten betalen minder.

Verlaagde minimumbijdrage voor bepaalde starters in hoofdberoep

Als startende zelfstandige betaal je  tijdens de eerste vier kwartalen een verlaagde minimumbijdrage als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gestart als zelfstandige in hoofdberoep, eventueel na een periode als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige.
  • Je bent in de loop van de afgelopen vijf jaar (=twintig kwartalen) voor de start geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) of meewerkende partner (maxi-statuut) geweest.

Tijdens de eerste vier kwartalen wordt je bijdrage berekend op de verlaagde drempel van 7 150,87 euro. De minimumbijdrage verlaagt dan van 731,33 euro naar 377,66 euro per kwartaal. Opgelet: het gaat hier over een minimumbijdrage. Als je meer verdient dan 7 150,87 euro, betaal je een jaarbijdrage van 20,50 %. Vanaf het vijfde kwartaal van activiteit betaal je opnieuw de gewone minimumbijdrage van 731,33 euro per kwartaal.

Je krijgt deze korting automatisch op het moment van de eindafrekening. Op dat moment kent Acerta het verdiende inkomen en worden je definitieve bijdragen berekend. Wat je teveel hebt betaald, krijg je terug.

Wil je nu al genieten van de korting? Dan kan je je voorlopige kwartaalbijdrage laten verminderen tot één van de volgende bedragen:

  • 377,66 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 7 150,87 euro bedraagt of
  • 487,55 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 9 231,59 euro bedraagt.

Hiervoor dien je een aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen in. Voeg ook stukken toe die aantonen dat je geschatte inkomen de gekozen drempel niet overschrijdt.

U vindt het aanvraagformulier hier.

Bereken hier hoeveel sociale bijdragen je moet betalen

Uitstellen kan

Starters hebben recht op uitstel van betaling voor de twee eerste kwartalen. De bijdragen van die twee kwartalen betaal je dan pas op het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het fonds je een afrekening stuurt. Dit voordeel geldt alleen als je je tijdig hebt aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dus ten laatste vóór de start van je activiteit.

Minder mag ook

In sommige gevallen kan je geen uitstel vragen, maar kan je wel een vermindering krijgen door je hoofdberoep te laten gelijkstellen met een bijberoep (de zogeheten toepassing van artikel 37). Als jij of je echtgenote/echtgenoot op één of andere manier al sociale bijdragen betaalt, kan je in aanmerking komen. Je komt ook in aanmerking als je een overlevingspensioen krijgt of als je een vastbenoemde statutaire leerkracht bent.

Keerzijde van de medaille: je bouwt met je verminderde bijdragen geen pensioen of andere sociale rechten op. De gelijkstelling kan je enkel via je sociaal verzekeringsfonds aanvragen!

Ben je student en start je een zelfstandige activiteit? In dat geval kan je het statuut van student-zelfstandige aanvragen en geniet je eveneens van een gunstige bijdrageregeling.

Niet vergeten!

Kan je “vergeten” om je sociale bijdragen te betalen? Dat is echt geen goede keuze. Zelfs als je met je zaak zou stoppen, dan nog moet je je achterstallige sociale bijdragen afbetalen. Er worden bovendien extra toeslagen (van 3 % en later 7 %) aangerekend. Iemand die zijn sociale bijdragen niet betaalt, bouwt ook geen pensioen op.

Wil je onaangename verrassingen vermijden, betaal dan al van bij je start hogere sociale bijdragen.

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic