Acerta voor Zelfstandigen

Aanvullend pensioen

SVAPZ: het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het SVAPZ is ongetwijfeld een van de meest interessante en veilige spaarformules om meer ademruimte te creëren voor je pensioen. Je begint er best al mee vanaf je start als zelfstandige.

Het is vergelijkbaar met het pensioensparen voor privépersonen, maar fiscaal veel voordeliger:

 • De jaarlijkse bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
 • Hierdoor daalt je netto inkomen, waardoor je minder sociale bijdragen betaalt
 • Gewaarborgd rendement van 0,50% gegarandeerd tot aan je pensioen
 • De pensioenspaarpot die je zo opbouwt, wordt mild belast

Sociaal VAPZ

Je kiest tussen twee formules: een sociaal VAPZ met extra bescherming, of een gewone VAPZ met enkel pensioenopbouw.

Voor wie?

Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan een SVAPZ afsluiten. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut kan een SVAPZ-polis afsluiten.

Ben je arts of medisch professional? Als je geconventioneerd bent, komt het RIZIV jaarlijks tussen in je aanvullende verzekeringen. Die toelage moet je gebruiken als premie voor je SVAPZ. Daarnaast kun je zelf een tweede SVAPZ nemen die je zelf financiert.

Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je enkel een SVAPZ afsluiten als je minstens 3 jaar zelfstandige bent én voldoende sociale bijdragen betaalt. Je inkomen van 3 jaar geleden moet minstens zo hoog zijn als de minimumdrempel in hoofdberoep. Bekijk de inkomstendrempels hier.

Waarom bij Acerta?

Waarom bij Acerta?

 Loopt nooit je optimale fiscale en sociale voordelen mis

 • Acerta kent als enige het juiste inkomen om je altijd de meest fiscaal gunstige VAPZ-bijdrage aan te bieden.
 • Wij informeren je persoonlijk op vaste tijdstippen of je het maximale fiscale voordeel al hebt bereikt
 • Wij bezorgen je jaarlijks een fiscaal attest.
Vraag je SVAPZ aan

Hoeveel sparen?

Omdat wij als sociaal verzekeringsfonds je inkomsten kennen, kunnen wij altijd jouw maximale jaarpremie berekenen. Zo kan je altijd maximaal voordeel halen uit je SVAPZ. Natuurlijk bepaal je zelf wanneer en hoeveel je jaarlijks spaart.

Het maximumbedrag dat je mag sparen in een SVAPZ bedraagt 9,4% van je netto-jaarinkomen van drie jaar geleden (dit is ook de berekeningsbasis voor je voorlopige sociale zekerheidsbijdragen), met een maximum van 3.786,81 euro. Voor een gewoon VAPZ is dit 8,17% op je inkomen, met een maximum spaarbedrag van 3.291,30 euro.

Maak een simulatie

Opbrengsten en voordelen

Voor de meeste zelfstandigen biedt het sociaal VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

De betaalde (S)VAPZ-bijdragen kan je ook inbrengen als beroepskost. Hierdoor betaal je meteen minder belastingen en sociale bijdragen, én je geniet later van een waardevol aanvullend pensioen. Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest over je sociale bijdragen en (S)VAPZ-premies.

Let op: je (S)VAPZ-bijdrage is enkel fiscaal aftrekbaar als al je wettelijke sociale bijdragen volledig betaald zijn voor het einde van het jaar. Je mag tijdens het jaar geen vrijstelling genieten door de Commissie voor Vrijstelling of vanwege mantelzorg, gelijkstelling wegens ziekte of na bevalling.

 • Een (S)VAPZ is veilig: je geniet van een gewaarborgde intrest van 0,50% op elke nieuwe storting;
 • Je krijgt een aanvullende winstdeelname. Die is variabel en wordt jaarlijks opnieuw bepaald – afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van onze partner KBC Verzekeringen. (Het gemiddelde bruto rendement over de laatste vijf jaar bedraagt 2,12%)
 • Je geniet een gunstige eindbelasting bij uitkering van het gespaarde bedrag;
 • Je betaalt geen premietaks bij een (S)VAPZ, in tegenstelling tot andere pensioenspaarformules;
 • Je mag het (S)VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, POZ of IPT

Het maximale fiscale voordeel van de verschillende spaarformules

  Maximumbijdrage* Maximale recuperatie*
Sociaal VAPZ 3.786,81 euro 63,33% 2.398,19 euro
Gewoon VAPZ 3.291,30 euro 63,33% 2.084,38 euro
Langetermijnsparen 2.390 euro 30% 717 euro
Pensioensparen 990 euro 30% 297 euro
*cijfers 2020

Overlijdensdekking

Met een (S)VAPZ bouw je niet alleen een aanvullend pensioen op voor later. Je beschermt ook je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde (S)VAPZ-reserve.

Om je financiële zorgen te verlichten, kun je in je (S)VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen je nabestaanden een bedrag hoger dan de reserve.

Graag een voorstel op maat?

Vraag een offerte aan, en we bezorgen jou zo snel mogelijk een gepersonaliseerd voorstel.

Offerte aanvragen
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV