Acerta voor Zelfstandigen

SVAPZ: het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

SVAPZ: het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Als zelfstandige heb je waarschijnlijk heel wat vragen over jouw pensioen. Je hebt recht op een wettelijk pensioen door het betalen van je sociale bijdragen per kwartaal. Maar maak je geen illusies: voor zelfstandigen is dat gemiddeld 1 122 euro per maand, een stuk lager dus dan bij werknemers. Zeker niet voldoende om je huidige levensstandaard te behouden. Met pensioensparen voor zelfstandigen (of Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen), zorg je zélf voor een aanvullend pensioen bovenop dat lage pensioenbedrag. Zo creëer je meer financiële ademruimte op je oude dag

Aanvullend pensioen: Jouw voordeel in een notendop

 • Bouw stap voor stap een mooie reserve op voor later, al vanaf € 111 per jaar.
 • Meteen een belastingvoordeel, want het bedrag dat je spaart, is 100% fiscaal aftrekbaar. Hierdoor ligt je inkomen lager en betaal je dus ook minder sociale bijdragen. 
 • Geniet bijkomende financiële bescherming: een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, plus een vergoeding bij moederschapsrust. 
 • Gegarandeerd rendement op je gespaard kapitaal.

Wie kan een Sociaal VAPZ afsluiten?

Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan een SVAPZ afsluiten. Ook de meewerkende partner in het maxistatuut kan een SVAPZ-polis afsluiten.

Als medische vrij beroeper kan je je RIZIV-toelage gebruiken om je aanvullend pensioen te financieren. Acerta brengt dit voor jou in orde. 

Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je enkel een SVAPZ afsluiten als je minstens 3 jaar zelfstandige bent én voldoende sociale bijdragen betaalt. Je inkomen van 3 jaar geleden moet minstens zo hoog zijn als de minimumdrempel in hoofdberoep. Bekijk de inkomstendrempels hier.

SVAPZ vs VAPZ

Bij Acerta kan je kiezen uit twee VAPZ-formules: een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandingen (VAPZ), of een sociale pensioenovereenkomst (SVAPZ). Het voordeel van de sociale formule is dat je een hoger bedrag fiscaal kan aftrekken waardoor ook je sociale bijdrage daalt. Tegelijk ben je ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en bij moederschap.

 

Het maximum fiscale voordeel van de verschillende spaarformules

 
  Max. bijdrage* Max. recuperatie*
Sociaal VAPZ € 4 440,43 53,50% € 2 624,56
Gewoon VAPZ € 3 895,40 53,50% € 2 183,38
Langtermijnsparen € 2 350 30% € 705
Pensioensparen € 990 30% € 297

*cijfers 2023

Opbrengsten en voordelen van een (S)VAPZ

Voor de meeste zelfstandigen biedt het sociaal VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

De betaalde (S)VAPZ-bijdragen kan je ook inbrengen als beroepskost. Hierdoor betaal je meteen minder belastingen en sociale bijdragen, én je geniet later van een waardevol aanvullend pensioen. Je ontvangt jaarlijks een fiscale attest over je sociale bijdragen en (S)VAPZ-premies.

Let op: je (S)VAPZ-bijdrage is enkel fiscaal aftrekbaar als al je wettelijke sociale bijdragen volledig betaald zijn voor het einde van het jaar. Je mag tijdens het jaar geen vrijstelling genieten door de Commissie voor Vrijstelling of vanwege mantelzorg, gelijkstelling wegens ziekte of na bevalling.

 • Sluit je vandaag een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen af? Dan bedraagt de interestopbrengst op je stortingen 1,70% (met kost op reserve) en 1,50% (zonder kost op reserve). De interest op je storting wordt bovendien gegarandeerd tot de contractuele einddatum.

 • Je krijgt een aanvullende winstdeelname. Die is variabel en wordt jaarlijks opnieuw bepaald – afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van onze partner KBC Verzekeringen. Een globaal brutorendement op nieuwe premies van 2,05% (op contracten met kost op reserve) en 1,90% (op contracten zonder kost op reserve).

 • Je geniet een gunstige eindbelasting bij uitkering van het gespaarde bedrag

 • Je betaalt geen premietaks bij een (S)VAPZ, in tegenstelling tot andere pensioenspaarformules

 • Je mag het (S)VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, POZ of IPT

Hoeveel is de jaarlijkse bijdrage voor een (S)VAPZ?

Omdat wij als sociaal verzekeringsfonds je inkomsten kennen, kunnen wij altijd jouw maximale jaarpremie berekenen. Zo kan je altijd maximaal voordeel halen uit je Sociaal VAPZ. Natuurlijk bepaal je zelf wanneer en hoeveel je jaarlijks spaart.

Het maximumbedrag dat je mag sparen in een SVAPZ bedraagt 9,4% van je netto-jaarinkomen van drie jaar geleden (dit is ook de berekeningsbasis voor je voorlopige sociale zekerheidsbijdragen), met een maximum van 4 440,43 euro. Voor een gewoon VAPZ is dit 8,17% op je inkomen, met een maximum spaarbedrag van 3 859,40 euro

Afrekening vrij aanvullend pensioen (VAPZ)

Jouw jaarlijkse VAPZ-bijdrage wordt berekend op basis van je wettelijke inkomen. Op het klantenportaal MyAcerta zie je in één oogopslag hoeveel je dit jaar kan storten voor je VAPZ-bijdrage, én kan je meteen via deze weg betalen. Een VAPZ-afrekening bevat veel informatie. Ontdek hoe je jouw afrekening moet lezen.

VAPZ combineren met andere pensioen spaarformules

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen biedt sociale én fiscale voordelen. Een aanrader dus. Maar misschien was je vroeger loontrekkend, en doe je al langer dan vandaag aan pensioensparen of langetermijnsparen? Geen nood, die formules kan je perfect combineren met het VAPZ!

Vrij Aanvullend pensioen voor Werknemers (VAPW)

Wist je dat ook werknemers op eigen initiatief een aanvullend pensioen kunnen opbouwen? Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers kunnen zij, net als zelfstandigen met een VAPZ, een vrij aanvullend pensioen opbouwen.

Simuleer jouw aanvullend pensioen

Op basis van de leeftijd die je hebt ingegeven, neemt KBC Verzekeringen automatisch de beslissing of een Sociaal-VAPZ kan worden aangeboden. Indien je minderjarig bent of de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, krijg je onmiddellijk de melding dat de sociale-VAPZ niet kan worden afgesloten. Als je vragen hebt over de automatische beslissing, kan je Acerta of KBC Verzekeringen contacteren. Zo kan je meer informatie of een tussenkomst van een Acerta-expert vragen of laten weten waarom je het niet eens bent met de beslissing. Meer info over je rechten als klant, vind je in de privacyverklaring op www.kbc.be/privacy.
De berekeningsbasis is je beroepsinkomen als zelfstandige, meer bepaald je bruto ontvangsten min je fiscaal aftrekbare kosten. Dat is dus je belastbaar inkomen zoals je het zult vermelden in je belastingsaangifte. Gebruik uitsluitend een komma bij getallen met decimalen.
Je hebt als zelfstandige reeds minimaal 3 volledige jaren sociale bijdragen betaald in hoofdberoep, als helper of meewerkende partner. Je hebt de pensioenleeftijd bereikt, maar je geniet nog geen rust- of overlevingspensioen? Je kan voor een vrij aanvullend pensioen sparen. Ook als je in de loop van het jaar van hoofdberoep naar (gelijkstelling) bijberoep wijzigde of omgekeerd kan je voor een VAPZ sparen, mits je beroepsinkomen van 3 jaar geleden minstens gelijk was aan de minimumdrempel voor een hoofdberoep.
Ook de meewerkende echtgenote die toegetreden is tot het maxistatuut kan een VAPZ-polis afsluiten.

Geen simulatie nodig? Vraag dan meteen je Sociaal VAPZ aan via onderstaand formulier.

Liever persoonlijk geholpen?

Onze experten van Team Verzekeringen staan altijd klaar voor jou met antwoorden en advies op maat. Laat je gegevens achter zodat we je kunnen contacteren of plan meteen een video-afspraak in.

  Contacteer me Plan een video-afspraak in

  Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan een SVAPZ afsluiten. Ook de meewerkende partner in het maxistatuut kan een SVAPZ-polis afsluiten.

  Als medische vrij beroeper kan je je RIZIV-toelage gebruiken om je aanvullend pensioen te financieren. Acerta brengt dit voor jou in orde

  Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je enkel een SVAPZ afsluiten als je minstens 3 jaar zelfstandige bent én voldoende sociale bijdragen betaalt. Je inkomen van 3 jaar geleden moet minstens zo hoog zijn als de minimumdrempel in hoofdberoep. Bekijk de inkomstendrempels hier.

  Omdat wij als sociaal verzekeringsfonds je inkomsten kennen, kunnen wij altijd jouw maximale jaarpremie berekenen. Zo kan je altijd maximaal voordeel halen uit je SVAPZ. Natuurlijk bepaal je zelf wanneer en hoeveel je jaarlijks spaart.

  Het maximumbedrag dat je mag sparen in een SVAPZ bedraagt 9,4% van je netto-jaarinkomen van drie jaar geleden (dit is ook de berekeningsbasis voor je voorlopige sociale zekerheidsbijdragen), met een maximum van 4 440,43 euro. Voor een gewoon VAPZ is dit 8,17% op je inkomen, met een maximum spaarbedrag van 3 859,40 euro.

  Voor de meeste zelfstandigen biedt het sociaal VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

  De betaalde (S)VAPZ-bijdragen kan je ook inbrengen als beroepskost. Hierdoor betaal je meteen minder belastingen en sociale bijdragen, én je geniet later van een waardevol aanvullend pensioen. Je ontvangt jaarlijks een fiscale attest over je sociale bijdragen en (S)VAPZ-premies.

  Let op: je (S)VAPZ-bijdrage is enkel fiscaal aftrekbaar als al je wettelijke sociale bijdragen volledig betaald zijn voor het einde van het jaar. Je mag tijdens het jaar geen vrijstelling genieten door de Commissie voor Vrijstelling of vanwege mantelzorg, gelijkstelling wegens ziekte of na bevalling.

  • Sluit je vandaag een SVAPZ af? Dan bedraagt de interestopbrengst op je stortingen 1,70% (met kost op reserve) en 1,50% (zonder kost op reserve). De interest op je storting wordt bovendien gegarandeerd tot de contractuele einddatum.
  • Je krijgt een aanvullende winstdeelname. Die is variabel en wordt jaarlijks opnieuw bepaald – afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van onze partner KBC Verzekeringen. Een globaal bruto rendement op nieuwe premies van 2,05% (op contracten met kost op reserve) en 1,90% (op contracten zonder kost op reserve).
  • Je geniet een gunstige eindbelasting bij uitkering van het gespaarde bedrag
  • Je betaalt geen premietaks bij een (S)VAPZ, in tegenstelling tot andere pensioenspaarformules
  • Je mag het (S)VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, POZ of IPT
   

    Max. bijdrage*        

  Max. recuperatie*                
  Sociaal VAPZ € 4 440,43 53,50%   € 2 624,56
  Gewoon VAPZ € 3 895,40 53,50%   € 2 183,38 
  Langetermijnsparen  € 2 350 30%   € 705
  Pensioensparen € 990  30%   € 297  

  *cijfers 2023

  Met een (S)VAPZ bouw je niet alleen een aanvullend pensioen op voor later. Je beschermt ook je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde (S)VAPZ-reserve.

  Om je financiële zorgen te verlichten, kun je in je (S)VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen je nabestaanden een bedrag hoger dan de reserve.

  Waarom pensioensparen bij Acerta?

  Dan kies je voor dé specialist in pensioenverzekeringen voor zelfstandigen. Wij kennen daarnaast je inkomen en berekenen meteen je fiscaal optimale SVAPZ-bijdrage. Ook informeren wij je persoonlijk op vaste tijdstippen wanneer je actie moet ondernemen. 

  Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV