Acerta voor Zelfstandigen

Aanvullend pensioen

SVAPZ: het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Als zelfstandige heb je recht op een wettelijk pensioen door het betalen van je sociale bijdragen per kwartaal. Maar maak je geen illusies: voor zelfstandigen is dat gemiddeld 931,06 euro per maand. Zeker niet voldoende om je huidige levensstandaard te behouden in onzekere tijden van hoge energierekeningen en toenemende inflatie.

Met pensioensparen voor zelfstandigen (of SVAPZ), zorg je zélf voor een mogelijke aanvulling bovenop dat lage pensioenbedrag. Zo creëer je meer financiële ademruimte op je oude dag, én geniet je van een fiscaal en sociaal voordeel vandaag. Je begint best zo vroeg mogelijk te sparen: hoe langer je spaart hoe meer dat je spaart want het bedrag dat je jaarlijks mag sparen is wettelijk geplaffoneerd gebaseerd op je inkomen. Een jaar niet sparen is een gemiste kans om je pensioen aan te vullen. Pensioensparen lijkt dus nu misschien niet priotair, maar dat is het zeker wel.

Wil je eerst weten hoeveel je kan sparen jaarlijks of wat je fiscaal voordeel zou zijn? Maak dan hieronder de simulatie.

Nieuw vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert je bijkomende financiële bescherming. Voor schade ontstaan vóór 31 december 2022 verandert er niets en blijft het reglement van januari 2020 van toepassing. Heb je meer uitleg nodig? Contacteer ons.

Maak een simulatie en krijg meteen de volgende zaken te zien:

 • Het maximumbedrag dat je jaarlijks kan sparen gebaseerd op je inkomen
 • Je jaarlijks fiscaal voordeel
 • Je verwacht pensioenkapitaal dat je ontvangt wanneer je met pensioen gaat.

Tip: Heb je een simulatie gedaan? Klik dan op de roze knop die verschijnt: Vraag je SVAPZ aan. Het resultaat van je simulatie wordt zo meegestuurd en je kan dan via itsme® je polis afsluiten. Handig!

Geen simulatie nodig? Vraag dan meteen je SVAPZ aan via het formulier.

Aanvraagformulier voor een SVAPZ
Liever persoonlijk geholpen?

Liever persoonlijk geholpen?

Onze experten van Team Verzekeringen staan altijd klaar voor jou met antwoorden en advies op maat. Laat je gegevens achter zodat we je kunnen contacteren of plan meteen een video-afspraak in.

  Contacteer me Plan een video-afspraak in

  Jouw voordeel in een notendop

  • Bouw stap voor stap een mooie reserve op voor later, al vanaf € 111 per jaar
  • Meteen een belastingsvoordeel want het bedrag dat je spaart is 100% fiscaal aftrekbaar. Hierdoor ligt je inkomen lager en betaal je dus ook minder sociale bijdragen. 
  • Geniet bijkomende financiële bescherming: een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, plus een vergoeding bij moederschapsrust. 
  • Gegarandeerd rendement op je gespaard kapitaal

  Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan een SVAPZ afsluiten. Ook de meewerkende partner in het maxistatuut kan een SVAPZ-polis afsluiten.

  Als medische vrij beroeper kan je je RIZIV-toelage gebruiken om je aanvullend pensioen te financieren. Acerta brengt dit voor jou in orde

  Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je enkel een SVAPZ afsluiten als je minstens 3 jaar zelfstandige bent én voldoende sociale bijdragen betaalt. Je inkomen van 3 jaar geleden moet minstens zo hoog zijn als de minimumdrempel in hoofdberoep. Bekijk de inkomstendrempels hier.

  Het solidariteitsstelsel omvat een aantal voordelen die op basis van solidariteit georganiseerd worden en in een specifiek reglement – het solidariteitsreglement – bepaald worden. De toetreding gebeurt zonder medisch onderzoek of vragenlijst. Het solidariteitsreglement bevat de volgende 4 waarborgen:

  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval: vanaf de zevende maand tot je terug aan het werk gaat
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij invaliditeit door ziekte of ongeval: vanaf het tweede jaar ongeschiktheid
  • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen en extra vergoeding bij moederschapsrust: onmiddellijk
  • Vergoeding van het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval onder de vorm van een rente: vanaf de tweede maand (nieuw vanaf 1 januari 2023)

  Omdat wij als sociaal verzekeringsfonds je inkomsten kennen, kunnen wij altijd jouw maximale jaarpremie berekenen. Zo kan je altijd maximaal voordeel halen uit je SVAPZ. Natuurlijk bepaal je zelf wanneer en hoeveel je jaarlijks spaart.

  Het maximumbedrag dat je mag sparen in een SVAPZ bedraagt 9,4% van je netto-jaarinkomen van drie jaar geleden (dit is ook de berekeningsbasis voor je voorlopige sociale zekerheidsbijdragen), met een maximum van 3 966,67 euro. Voor een gewoon VAPZ is dit 8,17% op je inkomen, met een maximum spaarbedrag van 3 447,62 euro.

  Voor de meeste zelfstandigen biedt het sociaal VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

  De betaalde (S)VAPZ-bijdragen kan je ook inbrengen als beroepskost. Hierdoor betaal je meteen minder belastingen en sociale bijdragen, én je geniet later van een waardevol aanvullend pensioen. Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest over je sociale bijdragen en (S)VAPZ-premies.

  Let op: je (S)VAPZ-bijdrage is enkel fiscaal aftrekbaar als al je wettelijke sociale bijdragen volledig betaald zijn voor het einde van het jaar. Je mag tijdens het jaar geen vrijstelling genieten door de Commissie voor Vrijstelling of vanwege mantelzorg, gelijkstelling wegens ziekte of na bevalling.

  • Sluit je vandaag een SVAPZ af? Dan bedraagt de interestopbrengst op je stortingen 0,50%. De interest op je storting wordt bovendien gegarandeerd tot de contractuele einddatum.
  • Je krijgt een aanvullende winstdeelname. Die is variabel en wordt jaarlijks opnieuw bepaald – afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van onze partner KBC Verzekeringen. (Het gemiddelde bruto rendement over de laatste vijf jaar bedraagt 2,12%)
  • Je geniet een gunstige eindbelasting bij uitkering van het gespaarde bedrag;
  • Je betaalt geen premietaks bij een (S)VAPZ, in tegenstelling tot andere pensioenspaarformules;
  • Je mag het (S)VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, POZ of IPT
   

    Max. bijdrage*        

  Max. recuperatie*                
  Sociaal VAPZ € 3 996,87 63,33%   € 2 531,22 
  Gewoon VAPZ € 3 447,62 63,33%   € 2 183,38 
  Langetermijnsparen  € 2 350 30%   € 7 05
  Pensioensparen € 990  30%   € 297  

  *cijfers 2022

  Met een (S)VAPZ bouw je niet alleen een aanvullend pensioen op voor later. Je beschermt ook je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde (S)VAPZ-reserve.

  Om je financiële zorgen te verlichten, kun je in je (S)VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen je nabestaanden een bedrag hoger dan de reserve.

  Waarom pensioensparen bij Acerta?

  Waarom pensioensparen bij Acerta?

  Dan kies je voor dé specialist in pensioenverzekeringen voor zelfstandigen. Wij kennen daarnaast je inkomen en berekenen meteen je fiscaal optimale SVAPZ-bijdrage. Ook informeren wij je persoonlijk op vaste tijdstippen wanneer je actie moet ondernemen. 

  Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV