Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Je bent zelfstandig, runt je eigen zaak en verdient daarmee goed je brood. Maar plots word je ziek of heb je een ongeluk. Gauw gebeurd. Brute pech. Gevolg: je kan een tijd niet werken. Hoe zorg je er nú voor dat je dan niet zonder inkomen valt?

Verzekering gewaarborgd inkomen afbeelding 1
Verzekering gewaarborgd loon zelfstandige afbeelding 2

Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen?

Nog even samenvatten: de verzekering gewaarborgd inkomen vormt een aanvulling op je sociale zekerheid en een bescherming tegen inkomensverlies bij ziekte of een ongeval. Ze is niet verplicht, maar wordt wel warm aanbevolen om je inkomsten te waarborgen als je een eigen zaak hebt, en zeker met een gezin ten laste.

Waarom verzekering gewaarborgd inkomen?

Het kan iedereen overkomen: je wordt ernstig ziek of raakt betrokken bij een ongeval en bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. 

Als je ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, krijg je een uitkering omdat je sociale bijdragen betaalt. Maar die uitkering volstaat vaak niet om al je doorlopende kosten te dekken. Zo krijgen jouw financiën en de levenskwaliteit van jezelf en je gezin een flinke deuk. 

Omdat jij sociale bijdragen betaalt als zelfstandige, krijg je van jouw ziekenfonds maximaal de volgende ziekte-uitkering:

  • 2.026,70 euro als alleenstaande met gezinslast

  • 1.606,02 euro als alleenstaande

  • 1.231,88 euro als samenwonende of gehuwde met een partner die een inkomen heeft

Woon je samen of ben je getrouwd en heeft je partner geen inkomen? Dan word je beschouwd als alleenstaande met gezinslast. Je mag dan als zelfstandige nog één van de best betaalde jobs beoefenen, bij arbeidsongeschiktheid ligt de uitkering van het ziekenfonds een stuk lager dan je ‘normale’ inkomen. Terwijl je vaste kosten blijven doorlopen…

Bij een arbeidsongeschiktheid van minimaal 8 dagen heb je recht op een wettelijk vervangingsinkomen van je mutualiteit, en dit met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een uitkering.

Zo’n wettelijk vervangingsinkomen geeft even ademruimte, maar om je levensstandaard te behouden, is een extra vangnet meer dan welkom. Bovendien wordt jouw verzekering volledig afgestemd op jouw situatie en is jouw premie 100% aftrekbaar.

Bescherming tegen inkomensverlies

Als je sociale bijdragen betaalt, heb je vanuit de overheid een gewaarborgd inkomen als zelfstandige bij zwangerschap, moederschapsrust, mantelzorg, gedwongen stopzetting en pensioen. Maar ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Hoewel je dus steeds op een financieel vangnet vanuit de overheid kan rekenen, is het bedrag dat je uitgekeerd krijgt niet in verhouding met je beroepsinkomen en dus meestal niet voldoende om je doorlopende kosten te dekken.

De verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen schiet je daar te hulp. Het is een flexibele, eenvoudige extra verzekering die je beschermt tegen inkomensverlies als je voor een langere tijd om medische redenen niet meer kan werken. Denk maar aan een aanslepende ziekte, revalidatie of bijvoorbeeld een gebroken heup.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen krijg je:

  • Een maandelijkse uitkering én terugbetaling van de premie, die al na één maand arbeidsongeschiktheid wordt uitbetaald, bovenop de wettelijke vergoeding via je ziekenfonds.
  • Waarborg voor ziekte en ongevallen
  • Een uitbetaald bedrag jaarlijks met 2% wordt geïndexeerd
  • Uitbetaling tot je 67 jaar zolang je arbeidsongeschikt bent

Een verzekering op maat

De invulling van jouw verzekering bepaal jij helemaal zelf. Je bepaalt de waarborg, de rente die van toepassing is, de snelheid en de duur van jouw verzekering. 

Voor hoelang wil je verzekerd zijn?

Voor welke zaken wil je beschermd zijn? Enkel voor ziektes? Of ook voor ongevallen? Voor enkele avontuurlijke hobby’s? (bv. duiken, klimmen, zeilen, …)

Termijn eigen risico: Hoe snel wil jij je uitkering ontvangen nadat je arbeidsongeschikt bent? Vanaf 1 maand, 2 maanden of meer dan 3 maanden? Heb je een buffer en betaal je liever minder premie maandelijks, kan je meer risico op jezelf nemen.

Jouw verzekering wordt afgestemd op jou, dus ook aan de hand van jouw leeftijd en de risico’s die jouw job inhouden. Een hoogwerker bijvoorbeeld zal meer premie betalen dan een boekhouder, omdat het risico van zijn of haar job, meer risico inhoudt. Hoe ouder je bent wanneer je de verzekering afsluit, zal ook impact hebben op jouw premie.

Fiscaal voordelig

De premie die je betaalt voor jouw verzekering gewaarborgd inkomen, kan je inbrengen in je beroepskosten. Dit wil zeggen dat je kosten hoger zijn, waardoor je belastingen lager zullen zijn. De uitkering die je ontvangt wordt daarentegen wel belast. Je creëert dus niet alleen een vangnet voor jezelf en jouw gezin, maar optimaliseert daarmee ook meteen jouw inkomen.

Heb je een vennootschap? Dan kan je vennootschap de premie en de premietaks ook inbrengen in de vennootschapsbelasting.

Hoeveel kost een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen?

Hoeveel jij betaalt voor jouw premie als zelfstandige, is gebaseerd op jouw keuzes, leeftijd, gezondheid en risico van het beroep. Een verzekering Gewaarborgd inkomen sluit je best zo jong mogelijk af omdat het tarief stijgt met je leeftijd. Meestal ben je dan ook gezonder.

De onderstaande tarieven zijn jaarpremies voor een vervangingsinkomen van 500 euro per maand en een eigenrisicotermijn van één maand. Je krijgt van ons een voorstel op maat waarbij we rekening houden met jouw keuzes en jouw individuele situatie.

Wanneer je arbeidsongeschikt verklaard wordt en de eigen risico termijn of carensperiode voorbij is, ontvang je een maandelijkse uitkering die je inkomensverlies compenseert. Die krijg je bovenop de wettelijke uitkering van je ziekenfonds. Je ontvangt de aanvullende uitkering zolang je ten minste 25 procent arbeidsongeschikt bent, of je nu tijdelijk of langdurig ziek bent.

Premie gewaarborgd inkomen

Jouw gewaarborgd inkomen verzekeren bij Acerta

Bij Acerta indexeren we jaarlijks zowel de premie als de uitkering zodat het reële bedrag dat je ontvangt te allen tijde gelijk blijft. Want als het leven duurder wordt, is het aangenaam dat je uitkering mee stijgt.

De hoogte van de uitkering van je polis gewaarborgd inkomen wordt vastgesteld op basis van je graad van arbeidsongeschiktheid, en kan dus verschillen. Ben je helemaal niet in staat om te werken, dan heb je een volledige uitkering. Kan je gedeeltelijk aan de slag, dan wordt je uitkering daaraan aangepast. In elk geval kan je met de verzekering Gewaarborgd inkomen zo’n 80% van je gemiddeld loon als zelfstandige behouden.

Ben je reeds klant bij Acerta als jouw sociaal secretariaat? Dan sluit je jouw verzekering snel en eenvoudig af. Vraag jouw vrijblijvende offerte aan, en maak jouw keuzes voor een verzekering gewaarborgd inkomen op maat van jouw situatie.

Nog geen klant of ben je nog in opstart? Sluit je dan eerst aan online. Wij regelen de je inschrijving en aanvraag van je btw-nummer voor jou.

Sluit je vervolgens aan bij Acerta, jouw sociaal verzekeringsfonds. Bij Acerta zit je goed.

Acerta Verzekeringen BV, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV