Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Kun je niet meer werken door ziekte of een ongeval? Dankzij je sociale bijdragen heb je alvast recht op terugbetaling van je medische kosten en een wettelijke uitkering. Bescherm jezelf extra tegen inkomensverlies door ziekte of invaliditeit met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

GI afbeelding 1
GI afbeelding 2

Waarom Gewaarborgd Inkomen?

Het kan iedereen overkomen: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een maandvergoeding van 1.687,66 euro. Een alleenstaande heeft recht op 1.343,94 euro per maand, een samenwonende ontvangt 1.030,64 euro. Zo’n wettelijk vervangingsinkomen geeft even ademruimte, maar om je levensstandaard te behouden, is een extra vangnet meer dan welkom.

Waarop kan je rekenen?

Met een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kun je rekenen op een maandelijkse uitkering én terugbetaling van de premie, bovenop de wettelijke vergoeding via je ziekenfonds.

  • Waarborg voor ziekte en alle ongevallen
  • Vergoeding na 1 maand arbeidsongeschiktheid
  • Extra vergoeding bovenop de wettelijke vergoeding:
         -  pro rata vergoeding vanaf 25% arbeidsongeschiktheid 
         -  volledige vergoeding vanaf 67% arbeidsongeschiktheid
  • Uitbetaald bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%
  • Uitbetaling tot je 65 jaar tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV