Gewaarborgd inkomen zelfstandige

Kun je niet meer werken door ziekte of een ongeval? Dankzij je sociale bijdragen heb je alvast recht op terugbetaling van je medische kosten en een wettelijke uitkering. Bescherm jezelf extra tegen inkomensverlies door ziekte of invaliditeit met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Verzekerd voor het onvoorziene

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een maandvergoeding van 1.582,36 euro. Een alleenstaande heeft recht op 1.266,46 euro per maand, een samenwonende ontvangt 971,10 euro. Zo’n wettelijk vervangingsinkomen geeft even ademruimte, maar je kosten blijven doorlopen … Om leningen, huur van gebouwen of machines, onderhoud en herstellingen, boekhouding, telefoon, internet en dergelijke te betalen is een extra vangnet meer dan welkom.

Jouw voordelen

• Je kiest zelf het verzekerde bedrag.

• Je kunt de verzekeringspremie volledig aftrekken van je beroepsinkomen.

• Je stelt de levenskwaliteit van je gezin veilig.

Regel je verzekering vlot en vlug, zo is die zorg ook weer achter de rug.

Gerust ondernemen

Met een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kun je rekenen op een maandelijkse uitkering en terugbetaling van de premie, bovenop de wettelijke vergoeding via je ziekenfonds.

• waarborg voor ziekte en alle ongevallen

• vergoeding al na één maand

• extra vergoeding: tot 500 euro per maand bovenop de wettelijke vergoeding: pro rata zelfs vanaf 25 % arbeidsongeschiktheid, volledig vanaf 67 %. Bij de mutualiteiten gebeurt dit niet pro rata vanaf 25%

• uitbetaald bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 2 %

• uitbetaling tot je 65 jaar tijdens arbeidsongeschiktheid

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV