Main page content

twee mensen die pakjes klaarmaken

Starten met je eigen handelszaak

Je staat voor een nieuw avontuur! Bruisend van enthousiasme ga je van je ondernemersdroom een zakelijk succes maken. Maar waar begin je? Waar vind je de informatie over de regels en administratieve formaliteiten die bij de opstart van een handelszaak horen? Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen?
In onderstaand artikel vind je een handig stappenplan die jou alle informatie geeft om vlot je eigen handelszaak te starten.
Jouw stappenplan

Een ondernemingsvorm kiezen

1. Een ondernemingsvorm kiezen

De eerste keuze waarvoor je staat is de keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Als natuurlijk persoon (eenmanszaak) ben je met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.

Breng je je activiteiten onder in een vennootschap, heb je nog steeds verscheidene mogelijkheden. Richt je je vennootschap alleen op of met meerdere personen? Welke vennootschapsvorm kies je? Elke vennootschap heeft eigen rechten en plichten, en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid.

Weet dat de keuze die je maakt, invloed heeft op het beheer van je zaak, de boekhouding, het belastingstelsel,… Je keuze kan ook extra verplichtingen met zich meebrengen zoals statuten of een financieel plan.

Wil je een beter zicht krijgen op al je mogelijkheden? Gebruik dan onze wegwijzer in de rechtsvormen van ondernemingen of doe de test.

Een zakelijke rekening openen

Je inschrijven bij de KBO

3. Je inschrijven bij de KBO

Nu je weet welke ondernemingsvorm het best bij je plannen past, ben je klaar om je onderneming in te schijven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen of KBO. Daarvoor kan je terecht bij het Ondernemersloket van Acerta. Na je inschrijving ontvang je jouw ondernemingsnummer. Dat is een uniek nummer van tien cijfers en is hetzelfde nummer als je btw-nummer.

Je btw-nummer activeren

De openingsdatum meedelen aan je stadsbestuur

5. De openingsdatum meedelen aan je stadsbestuur

Voor handelszaken bestaan er specifieke regels die kunnen verschillen afhankelijk van de gemeente of staan waar je je zaak opent. Je bent verplicht om voor je officiële startdatum de (her-)opening van je zaak te melden aan je stadbestuur. Meer informatie vind je op de website van jouw gemeente of stad.

Maatregelen nemen voor brandveiligheid

Vergunningen aanvragen

7. Vergunningen aanvragen

Afhankelijk van je activiteiten heb je mogelijks bepaalde toelatingen of vergunningen nodig. Enerzijds bestaan er sectoroverkoepelende vergunningen zoals omgevingsvergunningen. Anderzijds zijn er ook beroepspecifieke toelatingen en vergunningen zoals kleinhandelsvergunningen of horecavergunningen.

Neem contact op met de administratie van je stad of gemeente om te weten te komen welke vergunningen op jouw handelszaak van toepassing zijn. Wil je muziek afspelen in je zaak? Denk dan ook aan Sabam.

Jezelf beschermen

8. Jezelf beschermen

Er zijn vier stappen die je kan ondernemen om jezelf als zelfstandig ondernemer te beschermen:

  • Je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

In België is dit verplicht aangezien je als zelfstandige zelf in staat voor je sociale zekerheid. Vanaf 6 maanden voor de start van je onderneming kan je dit administratief in orde brengen. Bijvoorbeeld bij het sociaal verzekeringsfonds van Acerta.

Bereken hoeveel sociale bijdragen je zal moeten betalen.

  • Je aansluiten bij een ziekenfonds

Ook als zelfstandige heb je recht op terugbetaling van medische kosten. Van zodra je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta klop je met je attest aan bij een erkend ziekenfonds. In België is dit verplicht voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Meer weten over de ziekteverzekering voor zelfstandigen.

  • Een VAPZ afsluiten

Een VAPZ is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan een VAPZ-polis afsluiten om zelf pensioen op te bouwen. Je kiest de jaarlijkse bijdrage zelf en kan deze 100% inbrengen als beroepskost. Een Sociaal VAPZ is een andere formule en is een VAPZ met extra bescherming.

  • Een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten

Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen is een verzekering die je beschermt tegen verlies van inkomen door ziekte en ongevallen. Je kiest zelf het verzekerde bedrag en kan dit volledig aftrekken van je beroepsinkomen.