Wat is een sociaal verzekeringsfonds en hoe vind je er één?

Elke zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds – ook wel ‘de sociale kas’ of ‘de sociale kas voor zelfstandigen’ genoemd. Maar wat doet een sociaal verzekeringsfonds precies? En waar vind je een sociale kas als zelfstandige?

Leestijd: Later lezen?

Schakel tussen overheid en zelfstandige

Je sociaal verzekeringsfonds vormt de schakel tussen de overheid en jezelf als zelfstandige of je vennootschap. De sociale zekerheidsfondsen regelen de sociale zekerheid van hun leden. Het zijn verenigingen zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde. 

Als zelfstandige heb je net als een werknemer rechten en plichten: je krijgt sociale bescherming maar je moet wel elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Die bijdragen betaal je aan een sociaal verzekeringsfonds dat je zelf kiest. Vergelijk het met het brutoloon van een werknemer: een deel daarvan gaat naar de RSZ, wat overblijft is het nettoloon. Als zelfstandige sta je zelf in voor het betalen van deze bijdrage.

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds voor jou?

  • Je krijgt alle nodige informatie over je sociale bescherming en die van je gezin. Denk bijvoorbeeld aan kinderbijslag, ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering, moederschapsbescherming, dienstencheques, overbruggingsrecht, pensioen, invaliditeitsuitkering, inkomensgarantie voor ouderen, leefloon, …
     
  • Het geeft je alle informatie over je sociale bijdragen. Kan je moeilijk betalen, dan bekijkt je sociaal verzekeringsfonds de mogelijkheden om dit op te vangen. 
     
  • Je krijgt er deskundige begeleiding, bijvoorbeeld om je wegwijs te maken op het gebied van  aanvullende pensioenen, aanvullende hospitalisatie, aanvulling op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, …

Hoeveel bedraagt jouw sociale bijdrage?

Je sociale bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen hangt af van je beroepsinkomsten van drie jaar voordien. Aan het begin van elk kwartaal ontvang je een ‘vervaldagbericht’. Dat is een brief waarop de bedragen staan die je aan het eind van elk kwartaal moet betalen. De overheid bekijkt gemiddeld twee jaar later de effectieve beroepsinkomsten van dat jaar vast, waarna het sociaal verzekeringsfonds een eindafrekening maakt. Betaalde je te veel? Dan krijg je een terugbetaling. Betaalde je te weinig? Dan moet je op dat moment het tekort bijbetalen.

Het is dus belangrijk om – wanneer je zeker weet dat je beroepsinkomsten hoger liggen dan drie jaar geleden – een verhoogde bijdrage te betalen. Zo kom je op het eind van het jaar niet voor een onaangename verrassing te staan. Acerta helpt je hiermee graag verder!

Als starter heb je natuurlijk geen voorgaande beroepsinkomsten als zelfstandige. Dan wordt de wettelijke minimumbijdrage gerekend, of kan je zelf een inschatting doen van hoeveel je beroepsinkomen zal bedragen.

Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor zorgt je sociaal verzekeringsfonds ervoor dat je beschermd bent.

Wanneer moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Elke zelfstandige in België, of het nu in hoofdberoep of in bijberoep is, moet voor de start aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Als je dit niet in orde brengt, kan je een boete krijgen.

Mag je zelf een sociaal verzekeringsfonds kiezen?

Ja, als zelfstandige kies je zelf een sociaal verzekeringsfonds. Acerta is een sociaal verzekeringsfonds waar je tegelijk ook kan genieten van heel wat ondersteuning als zelfstandige en handige dienstverlening.

Sluit handig online aanof kom langs in een Acerta-kantoor in je buurt.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic