Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Starten als freelancer

Starten als freelancer

Zelf je opdrachten kiezen, werken waar en wanneer je wil, en doen wat je écht graag doet? Het zijn maar enkele van de vele voordelen die je als freelancer hebt. Tegelijkertijd is het ook een hele uitdaging: je bent niet alleen vakspecialist maar regelt ook de administratie, verkoop en marketing van je zaak. Gelukkig sta je er niet alleen voor: Acerta begeleidt je van A tot Z bij het opstarten en uitbouwen van je zaak.
Jouw stappenplan

Ondernemingsvorm

Ondernemingsnummer

Je ondernemingsnummer aanvragen

Via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) schrijf je je onderneming in het officiële register van Belgische ondernemingen in. Dit is verplicht en doe je via het ondernemingsloket van Acerta, op kantoor of online. Niet veel later ben je de trotse eigenaar van een uniek ondernemingsnummer.

Je zal bij deze registratie de (geografische) vestigingsplaats van je zaak bepalen. Als je een vennootschap opricht moet je ook de hoofdzetel aangeven.

Btw

Je btw-nummer activeren

Als freelancer ben je btw-plichtig als je regelmatig op zelfstandige basis goederen of diensten levert die in het btw-wetboek omschreven staan. Als btw-plichtige ben je daarom verplicht om je btw-nummer te activeren. Ook dit brengt Acerta voor jou in orde, via een ondernemingslokket in je buurt of online via het Zelfstandigenloket.

Sociale bescherming

Bereid je voor op elke verandering in je leven

Elke zelfstandige sluit zich voor z’n start verplicht aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt hiervoor elk kwartaal sociale bijdragen op basis van je inkomen. In ruil geniet je van sociale bescherming zoals de opbouw van pensioenrechten, terugbetaling van medische kosten, uitkering bij arbeidsongeschiktheid enz. Acerta berekent jouw bijdrage, jij betaalt die elk kwartaal en wij storten het bedrag door aan de overheid.

Sluit je aan bij Acerta sociaal verzekeringsfonds:


Ook je aansluiting bij een ziekenfonds als zelfstandige is verplicht. Om je statuut als zelfstandige in orde te brengen, geef je het attest van je sociaal verzekeringsfonds af bij een erkend ziekenfonds. Daarvoor betaal je jaarlijks een bijdrage. Het zorgt ervoor dat je recht hebt op terugbetaling bij ziekte of ongeval. 

Een derde verplichting voor zelfstandigen in hoofdberoep is een VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Het wettelijk pensioen is onvoldoende om na je pensioen comfortabel te leven. Daarom sluit je een VAPZ of SVAPZ (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) af van zodra je je freelanceonderneming in hoofdberoep start. Het biedt niet enkel sociale maar ook fiscale voordelen. 

Sluit je aan bij Acerta en stel je pensioen veilig:


Niet verplicht maar wel heel nuttig zijn drie aanvullende beschermingsmechanismen: 

  • POZ of IPT: spaarformules voor respectievelijk eenmanszaken en zaakvoerders van vennootschappen om extra pensioenkapitaal op te bouwen.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: een extra vangnet in de vorm van een extra uitkering bij langdurige ziekte of ongeval.
  • Verzekering beroepsaansprakelijkheid: dekt de kosten voor fouten die eigen aan je beroep zijn, inclusief burgerlijke aansprakelijkheid.

Zakelijke rekening