Hoe verloopt de oprichting van een vennootschap?

De oprichting van een vennootschap brengt sowieso een reeks formele verplichtingen met zich mee. Lees hier wat er allemaal moet gebeuren. Kies je voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of voor eentje met beperkte aansprakelijkheid? Een wereld van verschil, al zijn er ook enkele gelijkenissen.

Leestijd: Later lezen?

Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de ondernemingsrechtbank, waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd.

Let op! Achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Het gaat over:

  • een vennootschap onder firma,

  • een commanditaire vennootschap,

De oprichting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is eenvoudig: je hebt geen akte nodig bij de notaris. Je zet zelf alles op papier, en dat heet dan een onderhandse akte. Een verkorte versie ervan leg je neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Een aantal zaken moet je hierin zeker opnemen:

  • de rechtsvorm en de naam van de vennootschap, 

  • de zetel, het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, het doel en de duur van de vennootschap,

  • de identiteit van de oprichters en vennoten, 

  • het kapitaal en de aandelen, 

  • het bestuur en de algemene vergadering.

Een uittreksel uit je oprichtingsakte moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Maak het jezelf gemakkelijk en vraag begeleiding via Acerta. Voor die publicatie betaal je 310 euro (+21% btw). Hierin zitten ook de kosten van de neerlegging bij de griffie. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend. De oprichtingsakte moet binnen 4 maanden geregistreerd worden in een Registratiekantoor van de FOD Financiën.

Ondernemingsnummer & btw-nummer

Je Acerta ondernemingsloket moet je ondernemingsnummer van je vennootschap valideren en het laten activeren als btw-nummer (als je een btw-nummer nodig hebt). De eerste inschrijving voor ondernemingen met een niet-commercieel karakter  is voorlopig nog gratis, in afwachting van een nog te verschijnen KB.

Let op! Heb je meerdere vestigingen dan moeten die allemaal ingeschreven worden.

Vennootschapsbijdrage & sociaal verzekeringsfonds

Je vennootschap moet je binnen de drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds. Je moet bovendien de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en de vennootschappen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners, zijn vrijgesteld.

Krijg je als mandataris een bezoldiging, dan moet je daarop bedrijfsvoorheffing betalen.  

Als vennootschap moet je ten slotte ook belastingen betalen.

Voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid beperken je verantwoordelijkheid naar derden (bv. schuldeisers). Er moet dan ook heel wat op papier worden vastgelegd voor je in zo’n structuur kan instappen.

TIP: laat je goed en degelijk adviseren. Een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid beschermt je niet tegen alles en in alle omstandigheden. Veel hangt af van je persoonlijke situatie!

Eerste stop: de notaris

Richt je een vennootschap op waarin de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is, dan is een authentieke akte nodig. Die akte wordt door je notaris opgesteld. Daarvoor betaal je 750 à 1000 euro notariskosten (exclusief btw). Deze kosten bevatten reeds de registratierechten en het recht op geschriften.

TIP: Via volgende link kan je een notaris zoeken:

Een uittreksel uit je oprichtingsakte moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Voor die publicatie betaal je 222,76 euro aan de griffie. Je notaris zal het uittreksel van de oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De griffie zorgt ervoor dat de akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend. De oprichtingsakte van de vennootschap moet binnen de 15 dagen door je notaris worden geregistreerd in een Registratiekantoor van de FOD Financiën. Je hebt daarvoor je akte nodig, en een eensluidend verklaarde kopie. 

Tweede stop: je financieel plan

Bij de oprichting moet je aan je notaris een financieel plan voorleggen. In je financieel plan verantwoord je het maatschappelijk kapitaal van je vennootschap en licht je, samen met de andere oprichters van je vennootschap, de financiële haalbaarheid van je plannen toe.

Derde stop: de revisor

Als een of meer vennoten zelf een bedrijfsgebouw, machines, of andere goederen aanleveren die eigendom zullen worden van de vennootschap, dan moet een bedrijfsrevisor daarvan verslag uitbrengen. De bedrijfsrevisor treedt op als onafhankelijke, onpartijdige deskundige. De kosten voor de controle en het verslag van de revisor hangen af van de omvang en moeilijkheidsgraad ervan.

Vierde stop: je ondernemingsnummer & btw-nummer

Precies hetzelfde als voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Vijfde stop: vennootschapsbijdrage & sociaal verzekeringsfonds

Idem dito.

Een vennootschap met onbeperkte of beperkte aansprakelijkheid? Een wereld van verschil voor de oprichtingsformaliteiten.

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic