Sociale bijdrage, wat en hoe

Leestijd: Later lezen?

Als zelfstandige sta je in voor je eigen zekerheid: rechten opbouwen voor je pensioen en kinderbijslag, uitkeringen voorzien bij ziekte en invaliditeit, enzovoort. Dat doe je door sociale bijdragen te betalen, en die tijdig bij te sturen.

Berekenen sociale bijdrage

Jouw sociale bijdrage hangt af van je statuut en je netto belastbaar inkomen. Zolang je werkelijke inkomen niet gekend is, betaal je een voorlopige sociale bijdrage. Lees er alles over.

Betalen sociale bijdrage

Je sociale bijdrage moet de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan. Maar wat als dat je niet lukt, je je zaak stopzet of internationaal gaat ondernemen? Naar de antwoorden op je vragen.

Aanpassen sociale bijdrage

Je mag naar eigen goeddunken je sociale bijdragen verhogen of verlagen. Maar wees wel goed voorbereid op de gevolgen... Zo pas jij je sociale bijdrage aan.

Vennootschapsbijdragen

Waarom de vennootschapsbijdrage? Voor wie is ze verplicht? Hoeveel bedraagt ze? Wanneer moet ik ze betalen? Acerta maakt je wegwijs.

Vrijstelling sociale bijdrage

Onder bepaalde voorwaarden of bij zware betalingsmoeilijkheden kun je vrijgesteld worden van je sociale bijdrage. Opgelet: je bouwt dan geen sociale rechten op. Meer over vrijstelling sociale bijdrage.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen