Vennootschapsbijdrage 2019: hoeveel en wanneer?

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen. Maar ook je vennootschap moet dat. Is je vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders? Dan moet je jaarlijks een zogeheten vennootschapsbijdrage betalen. Wat is het precies, hoeveel moet je in 2019 bijdragen en wanneer (niet)? We zoomen er even op in. 

Leestijd: Later lezen?

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Eerst duiken we even in de wetteksten. 

Vennootschappen, maar ook verenigingen, organen en instellingen, zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten;

  • hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben;

  • zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen.

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen. Meer over die aangifte, de berekening en de tarieven, de voorheffingen, de fiscale voordelen, enz. Vind je op de website van de FOD Financiën.

Je vennootschap (BV, NV, CV, VOF of CommV) moet ook een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Verwerf je inkomsten van Belgische oorsprong, maar is je domicilie of je ‘zetel van fortuin’ niet in België gevestigd, dan ben je onderworpen aan de belasting van niet-inwoner (BNI).

Die vennootschapsbijdrage is eigenlijk een solidariteitsbijdrage waarmee allerlei initiatieven ten gunste van álle zelfstandigen worden ondersteund, zoals bijv. het optrekken van de kinderbijslag en van de minimumpensioenen voor zelfstandigen. 

Eerste werk? Sluit je vennootschap aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta.

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet je betalen?

Hoeveel je vennootschap moet betalen, hangt af van de jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor het bijdragejaar 2019 is de jaarrekening van het boekjaar 2017 dus bepalend. De overheid baseert zich op de gegevens van de Nationale Bank van België (NBB) om de bijdrage te bepalen. Je hoeft dus geen formulieren of bewijsstukken in te dienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsbijdrage: overzicht bedragen

Heeft je vennootschap een balanstotaal van maximaal 700.247,09 euro in 2017? Dan betaal je in 2019 een bijdrage van 347,50 euro. Boven die grens draag je 868 euro bij. 

Is je vennootschap recent opgericht en is er dus nog geen voorlaatste boekjaar om de bijdrage op te baseren? Dan geldt de lage bijdrage van 347,50 euro.

Jaarrekening boekjaar 2017 Vennootschapsbijdrage 2019
< € 700.247,09 € 347,50
> € 700.247,09 € 868,00
Je bijdrage wordt bepaald door het balanstotaal van het vorig boekjaar.

Wat in een periode van inactiviteit?

Voor de jaren dat je vennootschap niet actief is, kan je de vennootschapsbijdrage laten annuleren. Daarvoor heb je een attest van non-activiteit nodig, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Dit attest krijg je pas na verwerking van de vennootschapsbelasting, dus zo’n anderhalf jaar na je ‘pauze’. 

Tip: betaal je vennootschapsbijdrage. Zo vermijd je verhogingen wanneer je toch geen attest vastkrijgt. Krijg je het attest toch, dan wordt je bijdrage terugbetaald.

Wanneer vennootschapsbijdrage betalen?

Je vennootschapsbijdrage moet je betalen vóór 1 juli. Vennootschappen opgericht vanaf 1 april hoeven pas 3 maanden na oprichting te betalen. Om het exact te stellen: op het einde van de derde maand volgend op de maand van de neerlegging van de oprichtingsakte. 

Betaal zeker op tijd, want bij een laattijdige betaling wordt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging. Onder bepaalde omstandigheden of in geval van overmacht kun je kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen.

Heb je nog vragen hierover?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp