Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Vennootschapsbijdrage 2024: hoeveel en wanneer?

01 januari 2024
Leestijd: Later lezen?

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen. Maar ook je vennootschap moet dat. Is je vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners? Dan moet je jaarlijks een zogeheten vennootschapsbijdrage betalen. Wat is het precies, hoeveel moet je dit jaar bijdragen en wanneer (niet)? We zoomen er even op in. 

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Eerst duiken we even in de wetteksten. 

Vennootschappen, maar ook verenigingen, organen en instellingen, zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten;

  • hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben;

  • zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen.

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen. Meer over die aangifte, de berekening en de tarieven, de voorheffingen, de fiscale voordelen, enz. vind je op de website van de FOD Financiën.

Je vennootschap (BV, NV, CV, VOF of CommV) moet ook een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Verwerf je inkomsten van Belgische oorsprong, maar is je maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of je zetel van bestuur niet in België gevestigd, dan ben je onderworpen aan de belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI/Ven).

Die vennootschapsbijdrage is eigenlijk een solidariteitsbijdrage waarmee allerlei initiatieven ten gunste van álle zelfstandigen worden ondersteund, zoals bijv. het optrekken van het Groeipakket en van de minimumpensioenen voor zelfstandigen. 

Eerste werk? Sluit je vennootschap aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta.

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet je betalen?

Hoeveel je vennootschap moet betalen, hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor het bijdragejaar 2024 is de jaarrekening van het boekjaar 2022 dus bepalend. De overheid baseert zich op de gegevens van de Nationale Bank van België (NBB) om de bijdrage te bepalen. Je hoeft dus geen formulieren of bewijsstukken in te dienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsbijdrage: overzicht bedragen

Had je vennootschap een balanstotaal van maximaal 831 990,83 euro in 2022? Dan betaal je in 2024 een bijdrage van 387,34 euro. Boven die grens draag je 967,52 euro bij. 

Is je vennootschap recent opgericht en is er dus nog geen voorlaatste boekjaar om de bijdrage op te baseren? Dan geldt de lage bijdrage van 387,34 euro.

Balanstotaal boekjaar 2022 Vennootschapsbijdrage 2024
< € 831 990,83 € 387,34
> € 831 990,83 € 967,52
Je bijdrage wordt bepaald door het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Vanaf 2023 worden de bijdrage, alsook het bedrag van het balanstotaal gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en jaarlijks geïndexeerd.

Wat in een periode van inactiviteit?

Voor de jaren dat je vennootschap niet actief is, kan je de vennootschapsbijdrage laten annuleren. Daarvoor heb je een attest van non-activiteit nodig, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Dit attest krijg je pas na verwerking van de vennootschapsbelasting, dus zo’n anderhalf jaar na je ‘pauze’. 

Tip: betaal je vennootschapsbijdrage. Zo vermijd je verhogingen wanneer je toch geen attest vastkrijgt. Krijg je het attest toch, dan wordt je bijdrage terugbetaald.

Wanneer vennootschapsbijdrage betalen?

Je moet je vennootschapsbijdrage vanaf 2023 ieder jaar ten laatste betalen op 31 december .

Vennootschappen opgericht vanaf 1 oktober hoeven pas 3 maanden na de oprichting te betalen. Om het exact te stellen: op het einde van de derde maand volgend op de maand van de neerlegging van de oprichtingsakte.

Verhoging en kwijtschelding

Betaal zeker op tijd want bij een laattijdige betaling wordt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging.

Onder bepaalde omstandigheden kun je kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen. Hiervoor moet je eerst je vennootschapsbijdrage volledig betalen. Daarna kan je een gemotiveerde aanvraag tot kwijtschelding indienen. Acerta stuurt deze aanvraag door naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ beslist over de toekenning van de kwijtschelding.

Doe hier je aanvraag.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage

In een aantal gevallen kan je vrijstelling van je vennootschapsbijdrage vragen. Bijvoorbeeld als startende vennootschap, als je vennootschap een volledig jaar geen activiteit had, bij een faling of vereffening, …

Meer info hierover vind je hier.

Heb je nog vragen hierover?

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp