Verplichte vennootschapsbijdrage

Leestijd: Later lezen?

Is je vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders? Dan moet je jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Met deze solidariteitspremie financier je initiatieven waarvan álle zelfstandigen genieten.

Je bijdrage

Hoeveel je vennootschap moet betalen hangt af van de jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor het bijdragejaar 2019 is de jaarrekening van het boekjaar 2017 dus bepalend. De overheid baseert zich op de gegevens van de Nationale Bank van België (NBB) om de verschuldigde bijdrage te bepalen. Je hoeft dus geen formulieren of bewijsstukken in te dienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschappen met een balanstotaal van maximaal 700 247,09 euro betalen in 2019 een bijdrage van 347,50 euro. Vennootschappen met een hoger balanstotaal dragen 868 euro bij. Omdat er voor recent opgerichte vennootschappen geen voorlaatste boekjaar is om de bijdrage op te baseren, geldt de lage bijdrage van 347,50 euro.

De betalingstermijn

Je moet je vennootschapsbijdrage betalen vóór 1 juli. Vennootschappen opgericht vanaf 1 april hoeven pas te betalen op het einde van de derde maand volgende op de maand van de neerlegging van de oprichtingsakte. Betaal zeker op tijd, want bij een laattijdige betaling wordt een verhoging aangerekend van 1 % per maand vertraging. Onder bepaalde omstandigheden of in geval van overmacht kun je kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen.

Vrijstelling

Vzw’s, feitelijke verenigingen en vennootschappen die niet onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting van niet-verblijfhouders, zijn vrijgesteld.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp