Acerta voor Zelfstandigen

Pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Ben je zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je je pensioen verder aanvullen met de POZ-spaarformule.

Wie kan intekenen op een POZ:

  • Zelfstandigen in hoofdberoep met een eenmanszaak;
  • Zelfstandigen in bijberoep* met een eenmanszaak
  • Meewerkende partners
  • Zelfstandige helpers in hoofdberoep

Je bent ten minste drie jaar zelfstandige in bijberoep, en je betaalt voldoende sociale bijdragen.

Met deze extra pensioenpijler versterk je je bestaande pensioenplan. Zo beschik je over een degelijke buffer!

Voordelen POZ

  • Gewaarborgd rendement

Om te beginnen levert elke POZ-bijdrage een gegarandeerde interestopbrengst op, eventueel jaarlijks verhoogd met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. Hierdoor groeit je POZ-pensioenkapitaal elk jaar aan.

  • Fiscaal aantrekkelijk

Daarnaast geniet je van een belastingvermindering van maar liefst 30%. Dit fiscale voordeel geldt zolang je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) lager blijft dan 80% van je inkomen. Voor de belastingvermindering wordt dat bedrag jaarlijks berekend in verhouding met je gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren.

  • Extra bescherming voor je nabestaanden

Wil je je partner en kinderen beschermen indien je vroegtijdig zou overlijden? Neem dan een aanvullende overlijdensdekking op in het KBC-Life Pension Plan - POZ. Zo ontvangen je nabestaanden het afgesproken kapitaal bij je overlijden.

Tip: optimaliseer eerst je SVAPZ

Het voordeel van een storting in een (sociaal) VAPZ kan dubbel zo groot zijn als in een POZ. We raden je aan om eerst het maximale fiscale voordeel uit je (sociaal) VAPZ te halen. Vul nadien aan met het fiscale voordeel van de POZ.

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV