Vorige

Het rouwverlof wordt uitgebreid

15 juli 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Op 15 juli werd de wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet beoogt het aantal dagen klein verlet bij overlijden, ook wel rouwverlof genaamd, uit te breiden voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. We focussen op de veranderingen voor werknemers.

Rouwverlof voor werknemers

Leestijd: Later lezen?

1. Bij het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner van de werknemer, een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o) t(e) of samenwonende partner of een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg: het rouwverlof wordt uitgebreid tot tien dagen rouwverlof.

De eerste drie dagen rouwverlof moeten opgenomen worden in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De bijkomende zeven dagen kunnen worden opgenomen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

2. Bij het overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: recht op drie dagen rouwverlof die moeten worden opgenomen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Ook hier kan van de periode waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer, mits een akkoord van de werkgever.

3. Bij het overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden: recht op één dag rouwverlof, op te nemen op de dag van de begrafenis. Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

Aangepaste regeling bij aansluitende ziekteperiode

De wet voorziet ook in een aangepaste regeling bij een aansluitende ziekteperiode. Wanneer er sprake is van een arbeidsongeschiktheidsperiode ten gevolge van ziekte of ten gevolge van een ongeval, die aansluit op de afwezigheid wegens het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, worden de dagen rouwverlof vanaf de vierde dag aangerekend op de periode van gewaarborgd loon, op voorwaarde dat deze vierde dag aansluit op de drie dagen klein verlet die moeten worden opgenomen in periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Wat met de afspraken rond rouwverlof in een afgesloten cao in de sector of onderneming?

Deze regeling doet geen afbreuk aan de afspraken die tussen werkgevers en werknemers zijn gemaakt door een afgesloten cao in de sector of op ondernemingsniveau of in het arbeidsreglement. Indien dergelijke afspraken reeds voorzagen in meer dagen klein verlet in het kader van rouwverlof, dan worden deze extra dagen toegekend door die cao of in het arbeidsreglement niet geviseerd en dus niet aangerekend op de periode van gewaarborgd loon in de veronderstelling dat de periode van rouwverlof opgevolgd wordt door een periode van ziekte.

Vanaf wanneer gelden de uitbreidingen van het rouwverlof?

De wet werd op 15/07/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt tien dagen daarna in werking.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Ontdek Trefzeker

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

19 juli 2021 Nele Mertens

Het noodweer heeft ons land geteisterd en veroorzaakte heel wat wateroverlast en ongeziene overstromingen in ons land. Hoe kunnen werkgevers omgaan met de gevolgen van het noodweer?

Lees meer
Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht tijdens schooljaar 2021-2022
Werkgevers

Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht tijdens schooljaar 2021-2022

08 juli 2021 Miet Vanhegen

De Vlaamse regering zet in op een heus opleidings- en loopbaanoffensief dat kadert in ‘Alle hens aan dek’. Volgend schooljaar wordt er een tijdelijk gezamenlijk initiatiefrecht voor het Vlaams opleidingsverlof in het leven geroepen.

Lees meer
Zomer 2021: werkgevers, hou rekening met deze veranderingen
Werkgevers

Zomer 2021: werkgevers, hou rekening met deze veranderingen

01 juli 2021 Nele Mertens

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Acerta zet voor jou op een rij wat nieuw is in de maanden juli, augustus en september.

Lees meer