Vorige

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgverlof

07 april 2021 Evy Schoels Werkgevers

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden mantelzorgverlof opnemen. De Vlaamse overheid zal mantelzorgers ook een aanvullende uitkering toekennen, bovenop de bestaande RVA-uitkering.

Leestijd: Later lezen?

Voorwaarden mantelzorgverlof

Werknemers die beroep willen doen op mantelzorgverlof, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger. Hiervoor moet hij/zij (met akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger) of de geholpen persoon een erkenningsaanvraag indienen bij het ziekenfonds van de mantelzorger, door middel van een verklaring op erewoord.
  • De werknemer verstrekt doorlopend of op regelmatige basis hulp en bijstand aan een zorgbehoevend erkend persoon, gedurende minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar. Het kan gaan om fysieke hulp (bijvoorbeeld helpen bij het eten, wassen, aankleden, boodschappen doen…), het toedienen van geneesmiddelen, maar ook om toezicht, begeleiding en psychologische ondersteuning.

Mogelijkheden mantelzorgverlof

De erkende mantelzorger die voltijds of deeltijds werkt, kan zijn arbeidsovereenkomst gedurende één maand volledig schorsen om een zorgbehoevende persoon bij te staan. Een voltijdse werknemer kan er echter ook voor kiezen om zijn prestaties te verminderen met 1/2 of 1/5 en dit gedurende twee maanden. Een werknemer kan gedurende zijn volledige loopbaan voor maximaal zes personen voltijds mantelzorgverlof opnemen en hiervoor uitkeringen ontvangen van de RVA.

Vlaamse aanmoedigingspremie mantelzorgverlof

Net zoals bij de andere thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) zal de Vlaamse overheid de mantelzorger een aanvullende uitkering toekennen bovenop de RVA-uitkering om op die manier het engagement om spontaan de zorg voor zorgbehoevenden op zich te nemen te versterken. Dit is dan voor werknemers die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest in de privésector (inclusief social profit). Als de werknemer tewerkgesteld is in de Vlaamse gezondheids-en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt, of de Vlaamse socioculturele sector, dan komt hij/zij ook in aanmerking als hij in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt.

In principe moet de werknemer de aanvraag voor de aanmoedigingspremie uitvoeren binnen de 6 maanden na de start van het mantelzorgverlof. Wie een mantelzorgverlof opneemt of opnam tussen 1 september en 31 december 2020 heeft 9 maanden de tijd, na de start van het mantelzorgverlof om de aanvraag in te dienen. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Tijdskrediet of thematisch verlof? Besteed je administratie uit

Je werknemers doen beroep op tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof palliatief verlof, verlof om medische bijstand of mantelzorgverlof. Deze procedures vragen specifieke juridische kennis en heel wat administratieve formaliteiten. Extra werk dus voor je personeelsdienst. Al eens aan outsourcing van dit werk gedacht?

Besteed je administratie uit

Deel dit artikel

Geschreven door Evy Schoels

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Lees meer
Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?
Werkgevers

Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

17 december 2021 Miet Vanhegen

De Europese klokkenluidersrichtlijn moe(s)t tegen 17 december in het Belgisch recht omgezet worden. Hoewel België de deadline niet haalde, kan je jouw organisatie wel al voorbereiden op wat komen zal. De implementatie van deze richtlijn zal nieuwe verplichtingen met zich meebrengen.

Lees meer