Vorige

Wat als je medewerker een ongeval heeft tijdens het telewerken?

15 februari 2021 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Thuiswerken is een dagelijks realiteit voor heel wat mensen. Wat als je medewerker een ongeval heeft tijdens het telewerken? Is de arbeidsongevallenwet dan van toepassing? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Je leest het hier.

Leestijd: Later lezen?

Is de arbeidsongevallenwet van toepassing op telewerkers?

Wanneer je werknemer een ongeval heeft tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dat ongeval een letsel veroorzaakt, dan is er sprake van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar kan (eventueel) een tegenbewijs leveren.

Ook een ongeval tijdens het telewerken staat gelijk aan een ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat geldt zowel voor structureel, occasioneel als corona telewerk. Wanneer je thuis van de trap valt tijdens professioneel telefoongesprek, dan spreken we bijvoorbeeld van een arbeidsongeval. Wanneer je tijdens de middagpauze in de tuin voetbalt en slecht valt, dan is dat geen arbeidsongeval.

Welke ongevallen zijn gedekt?

Zowel arbeidsongevallen als arbeidswegongevallen zijn gedekt.

Arbeidswegongevallen zijn de ongevallen die zich voordoen op het normale traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats naar zijn plaats van tewerkstelling, en omgekeerd, te begeven. In vele gevallen zal de woonst van de werknemer de thuiswerkplaats zijn, maar het is evengoed mogelijk dat de werknemer vrij een andere plaats kiest om te telewerken. Verder worden ongevallen die voorvallen op de weg van en naar de school of opvangplaats van zijn kind enerzijds, en op de weg van en naar de plaats waar de telewerker gaat eten (of eten gaat (af)halen) anderzijds, als arbeidswegongeval erkend.

Wat in geval van twijfel?

Een telewerker die een arbeidsongeval heeft, kan het enkel als arbeidsongeval laten erkennen als telewerk binnen de organisatie toegestaan is (generiek of punctueel, collectief of individueel). Hiervoor moet er een schriftelijk document bestaan. Als werkgever doe je er dus goed aan om vast te leggen waar en wanneer telewerk gepresteerd moet worden. Volgens de nieuwe cao over corona telewerk, moet je hier trouwens al duidelijke afspraken over maken via een cao op ondernemingsniveau, een wijziging van het arbeidsreglement, een individueel akkoord of een thuiswerkpolicy.

Als er een schriftelijk bewijs is, dan zal het vermoeden van een arbeidsongeval enkel gelden voor ongevallen in de woonplaats of andere plaats waar het telewerk gewoonlijk uitgevoerd wordt en die plaatsvinden tijdens de normale werkuren (die gelden op de bedrijfslocatie).

Als er geen schriftelijk document voorhanden is, dan zal je werknemer slechts van dekking kunnen genieten wanneer hij het bewijs kan leveren dat het arbeidsongeval zowel tijdens als door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebeurde.

Om verzekeringsrechtelijke problemen te vermijden, breng je best je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de telewerksituatie met het oog op een correcte risico-evaluatie. Als je medewerker thuis een arbeidsongeval heeft, dan moet je dit steeds aangeven bij je verzekeraar.  

Bouw aan een duurzaam en toekomstgericht thuiswerkbeleid

Thuiswerk is een blijver. Hoe kan je je organisatie optimaal aanpassen aan deze nieuwe manier van werken? Het begint met een correct juridisch kader, maar gaat veel verder dan dat.

Maak van thuiswerk een succes

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Drie keer meer bedienden ontvangen een thuiswerkvergoeding
Werkgevers

Drie keer meer bedienden ontvangen een thuiswerkvergoeding

01 april 2021 Ellen Van Grunderbeek

Een jaar na de start van het verplichte thuiswerk door corona, blijkt uit onze cijfers bij meer dan 260.000 werknemers uit de privésector dat drie keer meer bedienden een thuiswerkvergoeding krijgen.

Lees meer
Registratietool telewerk: hoe werkt het?
Werkgevers

Registratietool telewerk: hoe werkt het?

26 maart 2021 Nele Mertens

Strengere controles en verplichte registratie van niet-telewerkers, dat heeft het Overlegcomité beslist op woensdag 24 maart. In dit artikel leggen we je uit hoe de corona telewerkaangifte precies werkt.

Lees meer
Onkostenvergoeding bij thuis- en telewerk: nieuwe regels
Werkgevers

Onkostenvergoeding bij thuis- en telewerk: nieuwe regels

05 maart 2021 Ellen Lammens

Thuiswerk heeft al heel wat inkt doen vloeien tijdens de coronapandemie. Thuiswerk werd een verplichting, en de bestaande regels rond thuis- en telewerk waren ontoereikend voor deze nieuwe situatie. Op 26 februari 2021 heeft de fiscus een nieuwe circulaire gepubliceerd.

Lees meer