Vorige

Waarom inzetten op de talenten van je medewerkers?

10 augustus 2021 Werkgevers
Goedele Laga

Inzetten op de talenten van je medewerkers is van niet te onderschatten belang in de huidige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat immers onder druk, en de zoektocht naar talentvolle medewerkers is een ware uitdaging. Bovendien dwingen technologische uitdagingen en maatschappelijke tendensen werkgevers tot flexibiliteit. Enerzijds om werknemers flexibel in te zetten binnen de organisatie, anderzijds om werknemers nieuwe rollen en taken te laten opnemen.

Leestijd: Later lezen?

Aanpassingsvermogen op de proef gesteld door coronacrisis

Het aanpassingsvermogen van medewerkers werd zwaar op de proef gesteld tijdens de coronacrisis. Terwijl sommige medewerkers plots fulltime van thuis uit aan de slag gingen, moesten andere medewerkers hun werkwijze helemaal aanpassen om aan de geldende veiligheidsmaatregelen te voldoen. De coronacrisis heeft ons aangetoond dat heel veel mensen zich effectief kunnen aanpassen. En dat is knap.

Uit onderzoek van Acerta en Antwerp Management School blijkt dat twee op de drie bedrijven het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel belangrijk vinden. Het belang van aanpassingsvermogen is trouwens duidelijk aangewakkerd door de coronacrisis: vóór corona was 25% van de werkgevers er in hoge mate mee bezig, nu zijn dat er dubbel zoveel (56%). Dat is ook nodig, want omgaan met verandering is niet altijd eenvoudig, maar wanneer je inzet op de talenten van je medewerkers, dan gaat dat gemakkelijker.

Integraal talentmanagement

De hr-afdeling van je organisatie heeft er alle belang bij om de context te creëren zodat talenten optimaal ingezet kunnen worden. Een integraal talentmanagement dus, dat geïntegreerd wordt in de verschillende werkprocedures.

A. Detecteren van talenten

Het begint bij het detecteren van talenten. Dat kan al vanaf de selectie en rekruteringsprocedure. Er bestaan verschillende methodes om de talenten van je (toekomstige) medewerkers te detecteren. Met de TMA (Talent Motivation Analyse) methodiek heb  je alvast een doeltreffende methode om de talenten te selecteren, te ontwikkelen en te beoordelen.

B. Bewustmaken van talenten

Talentvolle medewerkers hebben is één iets, ze ervan bewustmaken is nog een andere zaak. Vaak (her)kennen mensen hun eigen talenten niet, tot iemand er hen op wijst. Tijdens evaluatie of functioneringsgesprekken kan je met je medewerker nagaan wat de sterktes zijn en op welke manier jullie daarop kunnen inzetten.

C. Talenten inzetten

Je weet wat de talenten van je medewerker zijn, en je medewerker zélf is zich er ook bewust van? Dan kan je best die talenten inzetten. Je kan bijvoorbeeld op teamniveau ervoor zorgen dat de talenten van je medewerkers complementair zijn. Leidinggevenden zullen hier een centrale rol in spelen, want zij kennen rollen toe aan de medewerkers (of herkennen rollen voor medewerkers) en creëren er de goede omstandigheden voor.

Inzetten op talenten maakt gelukkig

Wanneer je je medewerkers inzet op hun talenten, op wat ze graag doen en waar ze sterk in zijn, dan gaat dat ten goede van hun welbevinden. Niet alleen gaan ze een goed en veilig gevoel hebben, ze gaan ook meer zelfzeker zijn én meer initiatief durven nemen. Initiatief om nieuwe dingen te leren en uit te proberen.

Werknemers zijn zich trouwens bewust van het feit dat ze mee moeten kunnen evolueren: 63% van de werknemers zegt dat ze zich binnen de 3 à 5 jaar niet meer bij zijn/haar werk zal passen. En ook werkgevers zijn overtuigd dat de verandering andere vaardigheden van de werknemers zal vergen: 57% denkt dat hun medewerkers andere skills zullen nodig hebben in de toekomst.  

Maar moet je ook inzetten op de zwaktes van medewerkers? Je hoeft niet per se verder te bouwen op talenten, maar je kan ook verder bouwen op hetgeen je medewerkers zouden willen kunnen. Veranderende vaardigheden en interesses zijn de realiteit, en dat is ook nodig in een wereld vol verandering. Organisaties kunnen hier bewust gaan op inzetten. In elke rol zal er iets zijn dat verder bouwt op de talenten, maar misschien ook op zaken die de medewerker nog niet zo goed kan. Zolang de focus vooral op de talenten ligt, dan zullen je medewerkers ook bereid zijn te werken aan hun zwak(kere) punten. Dat zal je organisatie op de lange termijn vooruit helpen.

Luister naar onze podcast over ‘De kracht van talent’

Wat is de kracht van talent in een steeds veranderende arbeidsmarkt? Hoe kan talent een competitief voordeel vormen voor je organisatie? Goedele Laga, Service Coach People & Planning bij Acerta, deelt haar expertise, toekomstgericht én gebaseerd op feiten, in deze Acerta Podcast: 

Beluister podcast

Deel dit artikel

Goedele Laga3_acerta

Geschreven door Goedele Laga

Senior Consultant, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Het aanwerven van mensen met een fysieke of mentale beperking

12 februari 2024
Sabine Goossens

In een krappe arbeidsmarkt is het van belang om breder te rekruteren en je als werkgever los te koppelen van vooroordelen en clichés. Inzetten op personen met een fysieke of mentale beperking die de juiste capaciteiten bezitten is een goede stap. Maar hoe begin je daaraan? Zijn er zaken waarop je moet letten, bepaalde voorwaarden waaraan je moet vo...

Lees meer
Werkgevers

Individueel opleidingsrecht en opleidingsplannen

01 februari 2024
Annelies Baelus

De Arbeidsdeal, opleidingsplannen en individuele opleidingsdagen voor werknemers. Wat moeten bedrijven nu precies allemaal in orde brengen en hoe pakken ze dit concreet aan?

Lees meer
Werkgevers

Aanwerven van (nieuw) talent: hoe pak je dat aan?

18 januari 2024
Kate Hansen

Kmo’s zijn voorzichtiger om bijkomend personeel aan te werven. Toch zijn er andere manieren om het juiste talent te vinden en in te zetten in tijden van arbeidskrapte.

Lees meer