Vorige

1 op 3 bedrijven helpt werknemers om stress te beperken op de (thuis)werkvloer

26 juli 2021

8 op 10 voorziet geen maatregelen om te deconnecteren

Brussel, 26 juli 2021 – Terwijl het vele thuiswerk de grens tussen werk en privé vervaagt en 18 % van de werknemers binnenkort vreest voor een burn-out, onderneemt 1 op de 3 bedrijven acties om stress tijdens de werkuren te verminderen. 1 op de 5 bedrijven helpt werknemers om te ‘deconnecteren’ van het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische ondernemingen. Nochtans beseffen bedrijven dat de werkdruk ervoor zorgt dat goede werkkrachten de onderneming verlaten. “Welzijn op het werk wordt de belangrijkste troef voor bedrijven om in een krappe arbeidsmarkt de beste talenten aan te trekken of te behouden”, zeggen de experts van Acerta.

Leestijd: Later lezen?

Welzijn op het werk wordt een van de belangrijkste hr-thema’s voor de komende jaren, beseffen bedrijfsleiders. Zeker nu het vele thuiswerken de grens tussen werk en privé heeft vervaagd en bijna één op de vijf werknemers binnenkort vreest voor een burn-out, zoals bleek uit een eerder onderzoek van Acerta. Maar op de vraag of bedrijfsleiders zelf acties ondernemen om de stress en psychologische belasting op de werkvloer te verlagen, antwoordt 68 % negatief. Amper één op de drie bedrijven helpt zijn personeel om minder stress te ondervinden tijdens de werkuren.

Wat werkgevers zeggen over acties genomen tegen stress

Figuur 1: Wat werkgevers zeggen over acties genomen tegen stress

8 op 10 werkgevers helpt werknemers niet deconnecteren

Nog opvallend: slechts 18 % van de werkgevers zegt maatregelen te nemen opdat medewerkers kunnen deconnecteren – loskoppelen - van het werk.  Terwijl heel wat werknemers er thuis niet in slagen om na de werkuren de knop naar vrije tijd om te draaien, doen acht op de tien bedrijven geen extra moeite om hun personeel daarbij te helpen.

Wat werkgevers zeggen over werknemers laten deconnecteren.

Figuur 2: Wat werkgevers zeggen over werknemers laten deconnecteren.

Kristel Minten, senior consultant bij Acerta: “We geraken stilaan in een nieuw normaal, waarin telewerken een vaste waarde blijft. Het plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de toegenomen autonomie zorgen ervoor dat het niet meer zo duidelijk is wanneer mensen niet aan het werk zijn. Die onduidelijkheid is er tussen de collega’s onderling (welke collega’s werken wanneer?), maar ook voor de werknemers zelf (hoe kan ik mijn werkdag afbakenen?). Terwijl het natuurlijk belangrijk blijft voor mensen om te deconnecteren, te recupereren en op tijd even afstand te nemen om de batterijen terug op te laden. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken betekent niet dat medewerkers altijd beschikbaar moeten zijn. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid en bereikbaarheid. Stress verminderen op de werkvloer kan op talloze andere manieren dan een teambuilding, sport of yogasessies. Werkgevers doen er goed aan om medewerkers tijdig aan vakantie te laten denken en goede afspraken te maken over de overdracht en back-ups, zodat de medewerkers zich helemaal kunnen loskoppelen van het werk tijdens hun vakantie.

Zorg voor het welzijn van medewerkers wordt een troef op een krappe arbeidsmarkt

35 % van de werkgevers is ervoor beducht dat na de coronacrisis medewerkers zullen vertrekken, wat de werkstress voor de ‘achterblijvers’ nog zou kunnen verhogen. Werkgevers menen dat loon een manier kan zijn om de goede werknemers te houden, maar ze beseffen ook het belang van betrokkenheid. De vraag blijft ook of werkgevers in de krappe arbeidsmarkt te hoge werkstress zullen kunnen opvangen door nieuwe mensen aan te werven.

(Waarom) vrezen werkgevers hun beste medewerkers te verliezen na de coronacrisis

Figuur 3: (Waarom) vrezen werkgevers hun beste medewerkers te verliezen na de coronacrisis

Kristel Minten: “De war for talent is helemaal terug, we staan wat dat betreft alweer waar we stonden voor corona. Werkgevers zullen ervoor moeten zorgen dat hun mensen graag bij hen blijven. Betrokkenheid zit in kleine dingen, en voor sommige van die dingen is er de voorbije periode minder gelegenheid geweest: een babbel in de wandelgangen, samen naar een klant rijden, horen dat de collega naast je ergens mee zit en dan meteen even bijspringen... Leidinggevenden gaan best samen met de medewerkers na op welke manier ze de betrokkenheid invulling kunnen geven in een hybride werkvorm. Op deze manier krijgen de leidinggevenden nieuwe inzichten, spelen ze beter in op de noden van de medewerkers, en creëren ze een grotere betrokkenheid.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van de bevraging die ACERTA tweejaarlijks laat uitvoeren onder werkgevers, door Indiville, het collectief voor onderzoek en advies over maatschappij, politiek en media. De bevraging liep van 12 tot 26 april 2021, 526 ondernemingen namen eraan deel, allemaal werkgevers met minstens 5 werknemers. Deze bevraging is de spiegelenquête van die andere tweejaarlijkse bevraging van ACERTA onder werknemers.

Deel dit artikel