Vorige

1 op 33 werknemers kreeg al coronapremie

14 december 2021

Sectorale akkoorden geven coronapremie boost

Brussel, 14 december 2021 – Sinds 1 augustus kunnen bedrijven die tijdens de coronacrisis goede financiële resultaten behaalden hun werknemers belonen met een coronapremie van maximaal 500 euro. Enkele weken voor het verstrijken van de toekenningstermijn, heeft 1 op de 28 bedrijven (3,6 %) zijn werknemers zo’n premie toegestopt. In totaal ontving 1 op de 33 werknemers (3,0 %) de coronapremie al. In Vlaanderen is er meer animo voor de coronapremie (4,2 % van de werkgevers) dan in Wallonië (2%) en Brussel (1,7 %). Dat blijkt uit de cijfers van hr-dienstverlener Acerta op basis van 36.000 bedrijven en 370.000 werknemers. De cao’s die de afgelopen maand in heel wat sectoren afgesloten werden, hebben de coronapremie een boost gegeven.

Leestijd: Later lezen?

Tussen 1 augustus en 31 december 2021 kunnen Belgische bedrijven die goed geboerd hebben hun werknemers een coronapremie toekennen van maximaal 500 euro. Halverwege de termijn – half oktober – had 0,64 % van de werknemers zo’n premie ontvangen in de vorm van een consumptiecheque, bleek uit de cijfers van Acerta. Maar sinds een maand is de appetijt voor de coronapremie toegenomen. Tijdens het loonoverleg in heel wat sectoren werd afgesproken dat werkgevers hun personeel een coronapremie mochten toekennen. Dat werd onder andere vastgelegd in de cao’s van de bankensector, de chemie, bouw, verzekeringswereld, detailhandel en schoonmaak. Het gaf de coronapremie een boost, waardoor op dit moment 3,6 % van de Belgische werkgevers al een premie hebben toegekend aan hun werknemers. In totaal ontving 3 % van de Belgische werknemers zo’n coronapremie.

Vlaanderen blijkt een voortrekker te zijn, met alvast 4,2 % van de werkgevers die ervoor kozen en 3,6 % van de werknemers die de premie al toegekend kregen. In Wallonië (2 % van de bedrijven) en Brussel (1,7 %) is er voorlopig minder animo. De deadline om te beslissen wordt nu erg kort: ondernemingen hebben nog tot 31 december de tijd om uit te maken of ze hun werknemers een coronapremie toekennen.

coronapremie -  % werknemers dat al een premie kreeg,  % werkgevers dat die toekende – sinds 1 augustus 2021 t.e.m. loonberekeningen november 2021

Figuur 1: coronapremie -  % werknemers dat al een premie kreeg,  % werkgevers dat die toekende – sinds 1 augustus 2021 t.e.m. loonberekeningen november 2021

Ellen Van Grunderbeek, experte Kenniscentrum Acerta Consult: “De sectorovereenkomsten in heel wat branches hebben de premie een extra boost gegeven. Dat is onder andere het geval in de bankensector, de verzekeringswereld en de chemie. Dat betekent echter niet dat elk van de bedrijven in die sector de premie automatisch uitbetaalt. Logischerwijze zijn het vooral de bedrijven die op volle kracht konden blijven doorwerken en goede resultaten kunnen voorleggen die de coronapremie aan hun personeel geven. Inmiddels nam de regering de beslissing om werkgevers de kans te geven de coronapremie uit te betalen tot 31 maart 2022 i.p.v. tot 31 december 2021. Dat betekent dat enkel de toekenning van de coronapremie dient te gebeuren voor het jaareinde. Er resten ondernemingen die goede resultaten boekten in 2021 dus nog een 2-tal weken om hier werk van te maken.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 370.000 werknemers in dienst bij meer dan 36.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De gegevens tot en met de loonberekening voor november 2021 werden verwerkt.

Deel dit artikel