Vorige

1 op 6 starters is een 50-plusser

20 maart 2019
Leestijd: Later lezen?

Omstandigheden verlagen drempel naar zelfstandigheid

Brussel, 20 maart 2019 – De 50-plussers bevestigen ook in 2018 dat zij onder de startende zelfstandigen geen uitzondering meer zijn. Liefst 1 op 6 starters zit in die leeftijdscategorie, zo blijkt uit de cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. Zowel mannen als vrouwen kiezen voor de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière nog voor een nieuwe start.

Meer dan 1 op 6 startende zelfstandigen is ouder dan 50

15,4% van de zelfstandigen die in 2018 met hun activiteit zijn gestart, is ouder dan 50, zo blijkt uit de cijfers van Acerta. Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als in 2017. Een hoog percentage, want tien jaar geleden vertegenwoordigden de 50-plussers nog maar 12,6% van de starters. Hun aandeel is in 10 jaar tijd met 22% gestegen. Het gemiddelde percentage starters boven de 50 bedraagt dit decennium 14,25%.

Meer dan 1 op 6 startende zelfstandigen is ouder dan 50

Figuur 1: startende zelfstandigen, hoofd- en bijberoep

Gunstige omstandigheden voor 50-plussers om te starten

Er zijn verschillende verklaringen voor de verhoogde interesse van 50-plussers in het zelfstandigenstatuut. Om te beginnen is het statuut van zelfstandige over de jaren verbeterd. De drempel is verlaagd, denk maar aan de afschaffing van de vestigingswet en het groeiende aanbod van begeleiding aan starters. En ook de tijdsgeest is veranderd: mensen gaan niet meer uit van één lange loopbaan bij dezelfde werkgever als hoogste doel. De loopbaan is meer en meer een traject dat mensen, minstens deels, zelf in handen nemen. De ondernemende 50-plussers kunnen we gerust inschatten als blijvers in de starters-statistieken.

Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen: “ Werken gaat over het inzetten en ontplooien van talent, dat is de boodschap van alle betrokken partijen: onderwijs, overheid, werkgevers, werkenden. De arbeidsmarkt past zich voortdurend aan die behoefte aan. Er is dus een continue evolutie, logisch dus dat de baan die een loopbaan meegaat, nog nauwelijks bestaat. En dan is er nog de veranderde kijk op leeftijd: 50 jaar is niet oud. Je hebt op de arbeidsmarkt nog makkelijk 15 jaar een rol te spelen. Met iets nieuws starten op 50 of later, is dus niet zo vreemd. Als 50-jarige heb je al wat ervaring opgedaan. Als het goed zit, heb je jezelf ook wat financiële ruimte bijeengespaard. Zijn er kinderen, dan zijn die de meest zorgvragende jaren ontgroeid. En misschien werken de vele jonge ondernemers ook wel aanstekelijk?”

De gunstige omstandigheden op een rij:

  • Verbeterd statuut zelfstandigen
  • Afschaffing vestigingswet
  • Ruim aanbod begeleiding
  • Verander(en)de tijdsgeest: iedereen meer zelfstandigheid
  • Pensioen: aan 50 is het leven/werken niet gedaan
  • Zekerheden en ervaring komen met de jaren
De 50-plus winkelier, gastvrouw, coach

Sectoren waar de 50-plussers meer aanwezig zijn dan gemiddeld zijn de handel en de horeca. We kennen allemaal wel iemand die zijn loopbaan heeft omgegooid en een koffiehuis, bed & breakfast of winkel is gestart. Ook in de intellectuele beroepen - informatici, coaches, vertalers ... – kom je verhoudingsgewijs meer starters tegen die er al meerdere jaren ervaring hebben opzitten.

Els Schellens: “Niet bovengemiddeld, maar wel boven verwachting scoren ook de oudere starters in de bouw. Er is in de markt veel vraag naar stielmannen in die sector. Blijkbaar kiezen ervaren stielmannen er dan voor om die (kleinere) klussen te aanvaarden die ze aankunnen, die dichter bij huis zijn enz. in plaats van voor een baas te blijven werken.”

40/60 vrouwen/mannen

Bij de mannelijke starters is 16% ouder dan 50, bij de vrouwelijke starters is dat 14,5%. Het aandeel vrouwen stijgt licht: tien jaar geleden was de verhouding m/v 60,3% vs. 39,7%, in 2018 is dat 59,8% vs. 40,2%.

40/60 vrouwen/mannen

Figuur 2: startende zelfstandigen, hoofd- en bijberoep, % > 50 jaar M en V

Startende zelfstandigen, hoofd- en bijberoep

Els Schellens: “Voor de vrouwelijke ‘late’ starters gelden dezelfde motivatoren als voor de mannelijke en sommige nog iets sterker. Het zijn bijvoorbeeld nog altijd vooral vrouwen die in hun jongere loopbaan ouderschapsverlof of tijdskrediet opnemen of die vier vijfden gaan werken vanwege de zorg voor de kinderen. Het zou dan ook maar logisch zijn dat de opportuniteiten als gevolg van groter wordende kinderen, meer impact hebben op de loopbaan van vrouwen. En ja, ook zij kiezen er almaar vaker voor om hun beroepsactieve leven als zelfstandige weer op te pikken of verder te zetten. ”

Over de cijfers
Acerta maakte de analyse op basis van gegevens van meer dan 105.000 starters van 2014 tot en met 2018.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Acerta – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@acerta.be

Deel dit artikel