Vorige

1 op de 5 bedrijven in de zorg en tuinbouw zet jobstudenten in tijdens paasvakantie

10 april 2020

18% verwacht in de zomer nog meer werk voor jobstudenten

Brussel, 10 april 2020 – In één op de vijf bedrijven in de zorg- en groene sector (o.a. land- en tuinbouwbedrijven) worden jobstudenten ingezet tijdens de paasvakantie. Jobstudenten zijn in deze coronatijden van groot belang om personeelstekorten op te vangen in deze beide sectoren die van vitaal belang zijn voor onze maatschappij. 69% van de ondernemingen schakelt tijdens de paasvakantie evenveel jobstudenten in als vorig jaar, bij 7% zijn het er meer. 18% verwacht komende zomervakantie meer jobstudenten nodig te zullen hebben dan vorig jaar.

Leestijd: Later lezen?
Zorg- en groene sector: 1 op 5 schakelt deze paasvakantie jobstudenten in

Terwijl bepaalde sectoren door de coronacrisis niet actief kunnen blijven, is deze coronatijd voor andere sectoren net een drukke tijd. Waar het werk piekt, zijn jobstudenten een potentiële doelgroep voor versterking. Dat is het geval in de zorgsector en de groene sector, die onder andere land- en tuinbouwbedrijven omvat. 1 op de 5 bedrijven (18%) in deze sectoren zet in deze paasvakantie jobstudenten in om de gaten in te vullen.

Ellen Van Grunderbeek, Senior Consultant Acerta: “Voor werkgevers is een arbeidscontract met een jobstudent financieel interessant, aangezien een lage sociale bijdrage verschuldigd is. De jobstudent neemt bovendien een economisch en maatschappelijk nuttige rol op zich én doet meteen wat ervaring op in het veld – figuurlijk of letterlijk. Klassiek is de horeca populair onder jobstudenten, maar net die sector ligt in deze coronatijden noodgedwongen stil . Toch hoeft dat niet te betekenen dat er geen andere match mogelijk is. Voor de groene sector, bijvoorbeeld, is er nu seizoensarbeid. Daar kunnen jobstudenten een welkome versterking zijn.

In 1 op 4 ‘groene’ bedrijven jobstudenten aan de slag

In de “groene” sector is het nu de tijd van de seizoensarbeid. In april en mei worden jaarlijks tussen de 15.000 en 25.000 seizoenswerknemers ingezet, voor onder meer de aspergeteelt, de aardbeiensector, de glastuinbouw, het planten van groenten in open lucht, de sierteelt, enz. Vele van die seizoenarbeiders komen traditioneel uit Midden- en Oost-Europa. Zelfs met aangepaste RSZ-voorschriften voor seizoensarbeid zullen die 25.000 er dit jaar niet zijn, aangezien velen worden tegengehouden aan de Europese binnengrenzen. 1 op 4 (21%) bedrijven uit de groensector zet deze paasvakantie dan ook jobstudenten aan het werk.

In de zorg: jobstudenten onder voorbehoud

In de zorgsector – ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, autonome revalidatiecentra... - zorgt de coronapandemie voor een ongeziene piek. Maar natuurlijk zijn in die specifieke sector niet alle jobs even toegankelijk voor jobstudenten. Voor bepaalde taken zijn specifieke kwalificaties vereist, wat de opties versmalt. Studenten die in hun opleiding precies die kwalificaties aan het verwerven zijn, komen wel in aanmerking, denk aan verpleegkundigen in opleiding.

Ellen Van Grunderbeek verduidelijkt: “Er zijn wel enkele specifieke regels te respecteren, bijvoorbeeld: een instelling kan haar stagiair-verpleegkundige tijdens het academiejaar niet ook een studentencontract aanbieden. Voor de paasvakantie zijn de eigen stagiairs dus geen mogelijke jobstudenten, voor de zomervakantie zijn ze dat dan weer wel.

Werkdruk: corona zorgt voor een grillig patroon

Zelfs in sectoren waar we mogen uitgaan van een werkpiek dit seizoen, stelt 43% toch vast dat er nu minder werk is/minder bestellingen zijn.

Ellen Van Grunderbeek: “Ook al is dit bijvoorbeeld het oogstseizoen voor asperges, ook al is Pasen het moment dat mensen aan perken en moestuinen denken, de horeca en veel winkels zijn gesloten, waardoor de eindconsument moeilijker wordt bereikt. De asperges of geraniums mogen er dan wel klaar voor zijn, als de markt niet volgt, volgt het werk ook niet.

77% rekent voor de zomer op minstens evenveel jobstudenten als vorig jaar

Vragen we de bevraagde sectoren iets verder vooruit te kijken, dan zien we ook daar een enigszins verdeeld beeld. 77% gaat uit van een zomerperiode met minstens een ‘gewone’ drukte of drukker (18%). 23% gaat uit van een scenario met minder werk en meent minder jobstudenten te zullen nodig hebben. Het afslankend effect van corona op het aantal studentenjobs nu, in de paasvakantie, wordt hoger ingeschat: 31% ziet minder studentenjobs dan andere jaren.

Tewerkstellen van studenten tijdens de Paasvakantie (bevraging bij zorg- en groene sector 2020)

Figuur 1: Tewerkstellen van studenten tijdens de Paasvakantie (bevraging bij zorg- en groene sector 2020)

Ellen Van Grunderbeek: “Al bij al zien ondernemingen en instellingen de toekomst nog vrij hoopvol tegemoet: een meerderheid meent te mogen uitgaan van een min of meer gelijke werkdruk als andere jaren. Over vandaag en morgen zijn ze iets minder positief dan over de toestand over een paar maanden. Corona heeft ons wel al geleerd dat dit virus onze perspectieven snel kan doen bijstellen. Daarom dat wij bij Acerta het effect van corona op onze bedrijven, op alle aspecten van het ondernemen, nauwlettend blijven opvolgen.

 

Over de cijfers

De gegevens zijn afkomstig van bevraging bij 297 ondernemingen uit de zorg- (PC330) en de groene (PC144,145,146) sector tussen 2 en 7 april 2020. De bevraging is een representatieve weergave op basis van het totale aantal bedrijven in België in PC330, PC 144, PC 145 en PC 146, dat 16.920 bedraagt. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% bedraagt de foutenmarge in deze studie 6%.

Deel dit artikel