Vorige

20% meer bonussen uitbetaald dit jaar

04 december 2020

Corona heeft geen impact op bonussen van 2020, mogelijk wel op die van 2021

Brussel, 4 december 2020 – De coronacrisis heeft nog geen impact op de bonussen die bedrijven aan hun werknemers uitkeren in 2020. Integendeel: dit jaar krijgt bijna 20% meer bedienden een bonus op de rekening gestort, blijkt uit cijfers van Acerta op basis van de gegevens van 40.000 werkgevers in de privésector. De verklaring? De bonussen die in 2020 uitgekeerd worden, gaan voornamelijk terug op de bedrijfsprestaties in het sterke jaar 2019. Dat is ook de reden waarom de bedragen dit jaar opvallend hoger liggen dan vorig jaar: het gemiddelde bedrag van een bonus steeg van gemiddeld 3.000 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2020. Voor wie in 2021 op een bonus hoopt, heeft Acerta minder goed nieuws, want daar zal de coronacrisis in veel bedrijven vermoedelijk wel een stokje voor steken.

Leestijd: Later lezen?
Kwart van bedienden kreeg in 2020 een bonus

Een kwart van de bedienden (25,2%) uit de profitsector krijgt in 2020 een bonus op de rekening gestort. Dat is een stijging van 18% in vergelijking met 2019, toen één op vijf bedienden (21,3%) een bonus kreeg.

Ook opvallend: het gemiddelde bedrag van de bonus steeg van 2.966,13 euro in 2019, naar 5.019,51 euro in 2020. Dat is een toename van gemiddeld 69%.

Overzicht bonussen bedienden profit in % en bedragen, 2019 vs. 2020

Figuur 1: Overzicht bonussen bedienden profit in % en bedragen, 2019 vs. 2020

Annelies Baelus, Director Legal & Reward Acerta Consult: “Het is belangrijk hierbij op te merken dat een groot deel van de in 2020 uitbetaalde bonussen refereert aan 2019 en de doelen die voor dat jaar zijn vooropgesteld. Sommige afrekeningen kunnen maar worden gemaakt als het jaar om is, vandaar de betaling in het volgende jaar. Aangezien 2019 een voorspoedig economisch jaar was en de arbeidskrapte zich in heel wat sectoren liet voelen, is het ook logisch dat het gemiddeld bedrag van de bonussen gestegen is. Daarnaast zien we dat bedrijven afstappen van een klassiek loonbeleid en nu het vast loon gaan aanvullen met een variabel loon – vaak in de vorm van een bonus -, dat meestal ook gekoppeld is aan de resultaten.

Om straks het volledige effect te kennen van corona op de bonussen, zullen we moeten wachten op de cijfers van het eerste en het tweede kwartaal van 2021, stelt Acerta. Annelies Baelus: “Na het eerste kwartaal zullen we al een goede inschatting kunnen maken wat de impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten is. Maar mogelijk zullen er wat minder bonussen uitgekeerd worden. Vooral de collectieve bonussen die gekoppeld zijn aan de winst of omzetstijging in het bedrijf, zullen volgend jaar bij veel ondernemingen lager of onbestaande zijn. Er zijn ook wel bonussen die toegekend worden op basis van andere soorten verwezenlijkingen in het bedrijf. Bijvoorbeeld bepaalde bedrijven streven naar een daling van het aantal arbeidsongevallen, en daar wordt een bonus aan gekoppeld. Die zullen wel nog uitgekeerd worden, als de onderneming die doelstelling haalt tenminste.

Niet-recurrente bonus meest populair

De populairste bonus is en blijft de niet-recurrente bonus. 14,6% van de bedienden kreeg zo’n bonus in 2020. Het gaat om een collectieve bonus die afhangt van de vooraf bepaalde ondernemingsdoelstellingen. Vaak, maar niet altijd, gaat het dan om de bedrijfsresultaten. Dat hij zo populair is, komt omdat de niet-recurrente bonus de voordeligste is: de bruto-inspanning van de werkgever levert de grootste netto-opbrengst op voor de medewerker.  Bedrijven die zo’n bonus willen toekennen aan hun personeel moeten hem verplicht voor alle medewerkers (of voor een duidelijk afgelijnde homogene groep) afspreken. Bovendien is er een bovengrens, in 2020 lag die op € 3413 bruto.

bruto-netto voor de verschillende types van bonussen

Figuur 2: bruto-netto voor de verschillende types van bonussen

Warranten ook nog populair

De beperkingen qua bedrag van de niet-recurrente bonus maken dat nog andere bonussen populair zijn, zoals – op de tweede plaats –warranten. In 2020 werden warranten weer wat populairder dan in 2019. Pakweg 6,3% van de bedienden krijgt er dit jaar (in vergelijking met 5,9% vorig jaar). De verklaring: deze bonus kan ook individueel worden toegekend, wat hem dus flexibeler maakt dan de niet-recurrente bonus. En de verhouding bruto-netto blijft voor bedrijven en werknemers interessant. Het gemiddelde bedrag van de toegekende warrants in 2020 is 11.320 euro.

Loonbonus is de verliezer

Tot slot: de bruto loonbonus is de verliezer van 2020. In 2020 ontving slechts 1,3% van de bedienden (ten opzichte van 2% in 2019) een individuele loonbonus. Het gemiddelde bedrag is in 2020 (3.750 euro) ook lager dan in 2019 (4.500 euro). De reden:  de individuele loonbonus is fiscaal de minst interessante bonusoptie.
 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van de werkelijke gegevens van het deel bedienden in dienst in de profit, geselecteerd uit alle werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel