Vorige

3 op de 4 bedienden hadden eind 2020 nog vakantiedagen over

15 februari 2021

Belg zette gemiddeld 2,5 vakantiedagen over naar 2021

Brussel, 15 februari 2021 – 75% van de bedienden in ons land had eind 2020 nog extralegale vakantiedagen over, die ze moesten overzetten naar 2021. Dat is 7% meer dan in 2019. Gemiddeld schoof de Belgische bediende 2,5 vakantiedagen door naar dit jaar. Aangezien zo’n 2,1 miljoen Belgen onder het bediendenstatuut werken, gaat het dus om een heel pak ongebruikte vakantiedagen in 2020. Dat is het gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van zijn cijfers van meer dan 120.000 bedienden. Het overzetten van die doorgeschoven vakantiedagen zal bedrijven niet meteen in de problemen brengen, zolang ze dit voorjaar werk maken van een duidelijke vakantieplanning, stelt Acerta.

Leestijd: Later lezen?
Bedienden namen gemiddeld 2,5 dagen vakantie mee uit 2020

De Belgische bediende uit de private sector droeg gemiddeld 2,5 vakantiedagen over uit 2020. Uitgedrukt in uren zijn dat er 19. Het gaat daarbij enkel om extralegale vakantiedagen, aangezien wettelijke vakantie niet kan overgedragen worden.  

Drie op de vier bedienden hadden eind 2020 nog vakantiedagen over. De jaren voordien waren dat er telkens duidelijk minder (zo’n 68%).

Extralegale vakantie, overdracht van één werkjaar naar een volgend, bedienden

Figuur 1: Extralegale vakantie, overdracht van één werkjaar naar een volgend, bedienden

Marijke Beelen, Juridisch adviseur Acerta: “De coronacrisis heeft het opnemen van vakantiedagen duidelijk beïnvloed. Doordat mensen tijdelijk werkloos waren, thuiswerkten of misschien zelfs geveld waren door corona, hebben ze minder vakantiedagen opgenomen dan anders. Bovendien was er weinig animo bij de Belg om te reizen of waren de grenzen gesloten. In november en december hebben werknemers nog een eindspurt ingezet en in die periode opvallend meer vakantiedagen opgenomen dan in andere jaren. Want aan het eind van elk werkjaar moet de teller van wettelijke vakantiedagen op nul staan. Het gaat hier bijvoorbeeld over anciënniteitsdagen. Door die eindspurt, blijft de impact voor bedrijven al bij al beperkt. Het maakt dat voor 2021 werkgevers en werknemers weer met een bijna propere lei aan de vakantieplanning kunnen beginnen.

Deel dit artikel