Vorige

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden

16 april 2024

Jobmobiliteit neemt af: steeds minder mensen willen radicaal van job veranderen

Brussel, 16 april 2024 – 1 op de 4 Belgische werknemers (26%) overweegt momenteel een carrièreswitch. Dat zijn er een stuk minder dan de voorbije jaren. Vorig jaar wilde nog vier op de tien werknemers radicaal van job veranderen, in 2021 was dat 37%. Bij de min-45-jarigen (32%) en bij het hoger management (46%) zijn de percentages nog het hoogst. “De jobmobiliteit zwakt af, maar de doorslaggevende motivatie voor een overstap naar een andere sector of naar zelfstandigheid is en blijft de work-life balans”, aldus de experten van Acerta Consult.

Leestijd: Later lezen?

Kwart werknemers overweegt carrièreswitch

Uit het jaarlijkse onderzoek van Acerta Consult dat peilt naar hoeveel werknemers hun professionele loopbaan radicaal willen omgooien, blijkt dat een kwart (26%) van de Belgische werknemers een carrièreswitch overweegt. Dat zijn er bijna 30% minder dan drie jaar geleden, toen nog 37% dacht aan zo’n carrièreswitch. Het gaat dan om een overstap naar een heel andere sector dan waar ze momenteel actief zijn. Onder hen wil een kwart (24%) zelfstandige worden. Ook nog eens een kwart (24%) zou graag een andere job in de privésector willen, 9% kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs.

Bij de min-45-jarigen is de animo om te switchen het grootst van alle leeftijdscategorieën: 32%. Op functieniveau zien we dat vooral het hoger management een carrièreswitch overweegt. Bijna de helft van de hogere kaderleden (46%) ziet zo’n carrièreswitch zitten.

Figuur 1: Een carrièreswitch: ja of nee en naar waar? - werknemersbevraging 2024 Acerta/Indiville

Figuur 1: Een carrièreswitch: ja of nee en naar waar? - werknemersbevraging 2024 Acerta/Indiville

Jochen Bessemans, hr-expert van Acerta Consult: “Dat iets meer dan een kwart van de werknemers een carrièreswitch overweegt, blijft best veel. We hebben het hier namelijk over een volledige ommezwaai in iemands loopbaan en dus niet over dat je dezelfde job bij een andere werkgever zou gaan doen. Toch is het aantal mensen dat zo’n radicale verandering in de loopbaan ziet zitten de voorbije jaren opmerkelijk gedaald. Dat toont aan dat de jobmobiliteit - waarbij mensen hun job opzeggen en aan een nieuwe baan beginnen - is afgenomen. Recente cijfers van Statbel wezen ook al op die tendens. Er zijn verschillende verklaringen voor de evolutie. Enerzijds hebben bedrijven de voorbije jaren fors meer ingezet op mentaal en fysiek welzijn op de werkvloer, waardoor werknemers meer tevreden zijn van hun huidige werkgever. Er is ook het recht op deconnectie, dat ervoor zorgt dat werknemers meer rust kunnen inbouwen na de uren. Daarnaast speelt het corona-effect steeds minder. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen nagedacht of ze hun huidige job nog wilden blijven doen. Een groot deel van wie toen twijfelde, heeft de voorbije jaren die stap al gezet. Toch zal jobmobiliteit belangrijk blijven in de hedendaagse context, want veel jobs zullen wijzigen. Door in te zetten op de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden binnen een duurzaam loopbaanbeleid, kunnen bedrijven de retentie bevorderen.”

Een betere werk-privébalans is motivator nr. 1

Wie een carrièreswitch overweegt, doet dat in de eerste plaats om een betere werk-privébalans (73%) te hebben. Ook een betere verloning (64%) en meer maatschappelijke impact hebben (57%), blijken belangrijke motivatoren om de professionele loopbaan om te gooien.

Figuur 2: Redenen om over te stappen naar een andere sector - werknemersbevraging 2024 Acerta/Indiville

Figuur 2: Redenen om over te stappen naar een andere sector - werknemersbevraging 2024 Acerta/Indiville

Over de cijfers

De gegevens komen van de jaarlijkse spiegelbevraging die Acerta Consult door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij een representatief staal van meer dan 500 Belgische werkgevers en nog eens bij meer dan 2700 werknemers. De data van de bedrijven werden gewogen om representatief te zijn voor België naar het aantal werknemers in de actieve ondernemingen met minstens 5 werknemers. De data van de werknemers werden gewogen om representatief te zijn voor België naar statuut, leeftijd, geslacht, taal en sector. De bevragingen liep tussen 17 en 31 januari 2024 voor de werkgevers en tussen 16 januari en 1 februari 2024 voor de werknemers. Dankzij deze aanpak kan een historisch perspectief geboden worden vanuit werkgevers en werknemersstandpunt.

Deel dit artikel