Vorige

38 % meer Oekraïners aan de slag op Belgische arbeidsmarkt in vergelijking met 2021 (maar hun aandeel blijft erg beperkt)

18 juli 2022

Meeste Oekraïners actief in dienstensector en maakindustrie

Brussel, 18 juli 2022 – In vergelijking met vorig jaar zijn er momenteel 38 % meer Oekraïners aan de slag in ons land. Dat is het gevolg van het bijzondere statuut van subsidiaire bescherming van Oekraïners, wat hen vrije toegang biedt tot onze arbeidsmarkt. Het aandeel Oekraïners in de Belgische bedrijven blijft weliswaar erg beperkt: 0,14 % van de werknemers in België heeft momenteel de Oekraïense nationaliteit. De meeste Oekraïners zijn aan de slag in de dienstensector en de maakindustrie. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van 345.000 werknemers in ons land.

Leestijd: Later lezen?

Eind mei hadden 45.300 Oekraïense vluchtelingen in ons land het tijdelijke vluchtelingenstatuut gekregen. Dat beschermingsstatuut, dat door de EU werd geactiveerd, geeft Oekraïners tijdelijk verblijfsrecht en toegang tot werk en sociale stelsels. Dat weerspiegelt zich ook op onze arbeidsmarkt. In vergelijking met 2021 zijn er intussen 38 % meer Oekraïners aan de slag in ons land. Hun aandeel steeg het voorbije jaar van 0,10 % van de totale werkende bevolking naar 0,14 %.

Christophe Hameeuw, expert in internationale tewerkstelling bij Acerta: “Oekraïense vluchtelingen krijgen in ons land het statuut van subsidiaire bescherming. Het aantal Oekraïners dat in de Belgische ondernemingen aan de slag is, is daardoor de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook al blijft hun aandeel nog erg beperkt, de cijfers illustreren wel de positieve impact wanneer vluchtelingen bescherming krijgen en zo toegang verwerven tot de arbeidsmarkt. Voordien konden Oekraïense werknemers hier enkel aan de slag met arbeidskaart, bv. als hooggeschoolde werknemer of in een knelpuntberoep.”

Ook het totaal aandeel buitenlandse werknemers op onze Belgische arbeidsmarkt is de afgelopen vijf jaar toegenomen. 15,7 % van de werknemers op onze arbeidsmarkt is momenteel uit het buitenland afkomstig.

Tewerkstelling en procentuele stijging/daling in vergelijking met voorafgaand jaar, situatie in juni

Figuur 1: Evolutie totale tewerkstelling horeca mei 2022 vs. 2021

Oekraïners vooral aan de slag in diensten en maakindustrie

De meeste Oekraïners zijn op dit moment aan de slag in de dienstensector (30,7 %), de maakindustrie (22,2 %) en handel (17,4 %). Binnen de dienstensector onderscheiden we onder andere bedrijven die diensten verlenen aan andere bedrijven en IT-bedrijven. In de maakindustrie gaat het bijvoorbeeld om metaalindustrie, voedingsindustrie en maatwerkbedrijven.

Spreiding Oekraïense werknemers over de sectoren in België – situatie juni 2022

Tot slot blijkt dat het aandeel Oekraïense vrouwen op onze arbeidsmarkt (+44,2 %) sterker is toegenomen dan het aandeel mannen (+25,8 %). Niet geheel onlogisch, omdat ook in de vluchtelingenstromen naar ons land meer Oekraïense vrouwen dan mannen aanwezig zijn.

Aandeel mannelijke/vrouwelijke werknemers uit Oekraïne in België tewerkgesteld, situatie juni 2022 + procentuele evolutie t.o.v. juni 2021

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 345.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. 

Deel dit artikel