Vorige

4 op de 10 werknemers hebben nog meer dan 40 uur op te nemen

10 december 2023

Brussel, 10 december 2023 – Ruim vier op de tien (43%) Belgische werknemers heeft nog een potje van meer dan 40 uur openstaan, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta, die gegevens verzamelde van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 privé-werkgevers. Bijna één op de vijf moet zelfs nog meer dan 80 uur (10 werkdagen) opnemen. Dat zijn er beduidend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Acerta waarschuwt dat de continuïteit op deze manier onder druk kan komen te staan in sommige bedrijven, want wettelijke vakantie is pas in bepaalde specifieke gevallen vanaf 2024 overdraagbaar naar het jaar nadien.    

Leestijd: Later lezen?

Ruim vier op de tien werknemers heeft nog meer dan 40 uur op te nemen

De kerstvakantie komt dichterbij en 43,6% van de Belgische werknemers heeft nog meer dan 40 uur op te nemen. 17,7% zelfs nog meer dan 80 uur, zo blijkt uit de cijfers van Acerta. Dat zijn er meer dan vorig jaar deze tijd.

Figuur 1: Nog op te nemen uren      

 

Marijke Beelen, Experte vakantie bij Acerta Consult: “Werknemers kunnen hun vakantie dit jaar nog niet overdragen naar volgend jaar. Dat is bedoeld als beschermregel: tijd nemen/krijgen als werknemer om de batterijen op te laden komt iedereen ten goede. Dat werknemers nog een ruim openstaand aantal uren aan vakantie, ADV e.d., hebben, hoeft geen probleem te zijn, als bedrijven maar tijdig een degelijke planning maken. Want tenzij een bedrijf straks collectief sluit, zal de continuïteit moeten worden geregeld.”

Regels opname wettelijke vakantie pas vanaf 1 januari 2024 gewijzigd

Marijke Beelen: “De regels rond wettelijke vakantie zijn jaren eerder stabiel gebleven, daar komt vanaf 1 januari 2024 verandering in. Wordt een medewerker ziek tijdens een vakantieperiode, dan worden de dagen van het ziektebriefje omgeboekt naar ziekte en wordt dat aantal dagen als ‘nog te nemen vakantie’ vrijgegeven. Dat kan een impact hebben op het overdragen van wettelijke vakantie. De regel blijft dat overdracht van vakantiedagen naar het volgend jaar niet kan. Maar zou een werknemer zijn laatste 3 vakantiedagen hebben vastgelegd op 27, 30 en 31 december 2024 en wordt hij op 27 december ziek, dan worden volgens de nieuwe regels die vakantiedagen dus terug vrijgegeven en daarmee in dit geval overdraagbaar gemaakt, want ze opnemen in 2024 is geen optie meer. Niet alleen ziekte is een omstandigheid die maakt dat wettelijke vakantie overdraagbaar wordt, dat geldt ook voor een arbeidsongeval, beroepsziekte, moederschaps-/geboorteverlof, preventief (of profylactisch) verlof, adoptieverlof, geboorteverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof, als die het opnemen van vakantie in het jaar zelf onmogelijk maken. Wat ook wordt aangepast zijn de regels rond het uitbetalen van vakantie bij vertrek. Voorheen werd dat in één keer geregeld, wat zowel door de werkgever als de werknemer werd ervaren als een lastig te slikken pil, voortaan zal dit in stappen gebeuren. ”

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens in november 2023 van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.  Gezien de mix van sectoren, regio’s, geslacht, leeftijd, enz. kunnen we stellen dat de bestudeerde dataset representatief is voor de Belgische arbeidsmarkt. 

Deel dit artikel