Vorige

57% bedrijven gebaat bij retroactieve versoepeling tijdelijke werkloosheid

25 maart 2020

Vier keer meer bedrijven telewerken in strijd tegen coronavirus

Brussel, 25 maart 2020 – De retroactieve versoepeling van tijdelijke werkloosheid tot 30 juni is goed nieuws voor meer dan de helft van de bedrijven in ons land. Dat blijkt uit een bevraging waarmee Acerta de impact van de coronacrisis op de Belgische bedrijven opvolgt. Opvallend: 59% van de bedrijven, heeft de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging dan voor het coronavirus uitbrak in ons land. Acerta stelt dat deze crisis de terughoudendheid rond telewerk grotendeels weggenomen heeft en dat dat weleens een blijvend effect zou kunnen hebben.

Leestijd: Later lezen?
Meer dan 1 op 2 bedrijven doet beroep op retroactieve erkenning tijdelijke werkloosheid overmacht

Alle tijdelijke werkloosheid tussen 13 maart en 30 juni 2020 zal worden behandeld als tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. Dat heeft de overheid beslist vorige vrijdag. Meteen zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd en versoepeld. Al voor die nieuwe spelregels bekend werden had 57% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers zich genoodzaakt gezien om voor bepaalde werknemers - gemiddeld 25% van alle medewerkers - een of andere vorm van tijdelijke werkloosheid in te roepen. 13% van de respondenten van de bevraging had toen al de eigen activiteiten opgeschort en de deuren gesloten.

Kathelijne Verboomen, Directeur Kenniscentrum Acerta Consult: “Overmacht wordt momenteel retroactief toegepast. Het gaat om een vereenvoudigde procedure met gunstigere spelregels. Zo wordt tijdelijke werkloosheid door overmacht gelijkgesteld voor de berekening van vakantierechten en wordt er bovenop de uitkering een supplement voorzien. De inschatting is alleszins dat feitelijke tijdelijke werkloosheid zal toenemen en dus is de overmacht-erkenning welkom.
 

Telewerk bijna verviervoudigd naar zo’n 64%

Half maart was het aandeel werkgevers dat telewerk had ingevoerd of versoepeld ten gevolge van de coronacrisis nog maar respectievelijk 18% en 17%. Vandaag is dat aandeel bijna verviervoudigd. 64% heeft de policy rond thuiswerk versoepeld, 59% heeft die ingevoerd.


Kathelijne Verboomen: “De toename is logisch want de oproep van de overheid was duidelijk: voer telewerk in waar het kan. Daarom ook dat wij een paar weken terug bedrijven al aanraadden om uit te testen of zij daar klaar voor waren. Dat blijken ze te zijn. Er is een duidelijke shift gemaakt, de feitelijke lockdown heeft een aan de gang zijnde evolutie merkelijk versneld. De terughoudendheid over telewerk, bij zowel werkgevers als werknemers, zou weleens ook voor na corona kunnen zijn overwonnen.
 

Minderheid van bedrijven (45%) schakelt preventiedienst in voor een veilige werkplek

Natuurlijk kan niet alle werk van thuis gebeuren. 94% van de werkgevers wiens activiteiten kunnen doorgaan heeft mensen in dienst die ook vandaag nog naar de werkplek moeten om hun taken te kunnen uitoefenen. Zonder uitzondering gelden daar strengere hygiënemaatregelen, die zijn dan ook ondertussen een evidentie. Wat minder gangbaar is, is de rol van de preventiedienst. Slechts 45% deed daarop een beroep voor het garanderen van veilige werkplekken. Nochtans hebben werkgevers met meer dan 50 werknemers een preventiedienst.

82% bedrijven gaat uit van omzetverlies

De inschatting van de impact van de coronacrisis op de omzet zien de werkgevers wel steeds somberder in. Waar midden maart nog de helft dacht niet te moeten uitgaan van omzetverlies, is dat nu gezakt naar 18%. Ruim 1 op de 3 gaat uit van 20% verlies en nog eens ruim 1 op de 3 van een omzetverlies tot 50%.

Ingeschat omzetverlies 12 maart 2020 20 maart 2020
Net meer omzet 1 % 0 %
Geen omzetverlies 53,8 % 20,8 %
Verlies tot 20 % 38,7 % 38,6 %
Verlies tussen 20 % en 50 % 5,4 % 31,7 %
Verlies van meer dan 50 % 1,1 % 8,9 %

Tabel 1: Inschatting impact corona op omzet

Positieve impact van corona op flexibiliteit

Werkgevers en werknemers hebben in deze coronatijden bewezen dat ze flexibel kunnen zijn. Flexibel op het vlak van werktijden en werkplek. Dit kan een goed moment zijn om ook in de taken flexibiliteit door te trekken.

Kathelijne Verboomen: “Net zoals de nood een deugd blijkt te zijn voor de acceptatie van telewerk, kan deze zelfde nood ook aantonen dat mensen andere taken aankunnen dan ze van zichzelf denken of dan van hen wordt gedacht. Never waste a good crisis: interne rematching – het herschikken van talenten en taken – ook daarover zou hierna weleens meer flexibiliteit kunnen zijn gegroeid.

Over de cijfers

De gegevens komen van een online bevraging onder een representatief staal van 745 bedrijven met minstens 50 werknemers. De bevraging liep van 19 t.e.m. 24 maart, er waren 134 respondenten.

Het omzetpercentage heeft betrekking op alle bedrijven die deelnamen aan de enquête. De vragen die betrekking hebben op hoe zij hun werk organiseren (telewerk/werkplek), heeft enkel betrekking op de bedrijven die actief waren tijdens de periode van de enquête.

Deel dit artikel