Vorige

60 % minder tijdelijke werkloosheid in tweede coronagolf dan in eerste

21 januari 2021

Brussel, 21 januari 2020 – Tijdens de piek van de tweede coronagolf (november-december 2020) werden 60 % minder Belgische werknemers met tijdelijke werkloosheid geconfronteerd dan op het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Gemiddeld gingen in december 2020 0,82 werkdagen verloren aan tijdelijke werkloosheid, in april waren dat er nog 4,4. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf ACERTA bij 40.000 bedrijven uit de privésector. Een groot deel van de daling in de tijdelijke werkloosheid is te verklaren door de opname van de vele vakantiedagen in de laatste maanden van het jaar. Anderzijds trok onze economie zich ook wat meer uit het slop na de zware impact die de eerste lockdown had, aldus Acerta.

Leestijd: Later lezen?
14,4 % tijdelijk werkloos tijdens tweede coronagolf

In de eerste coronagolf werd ruim een derde van de Belgische werknemers (36 %) getroffen door tijdelijke werkloosheid. Arbeiders (56,4 %) waren toen zwaarder getroffen dan bedienden (35 %) en kaderleden (21,5 %).

Een heel ander beeld is te zien in de tweede coronagolf: het percentage werknemers dat één of meerdere dagen tijdelijke werkloos was, is in november-december gezakt naar 14,4 %. Dat percentage ligt maar liefst 60 % lager dan in de periode maart-mei 2020. De daling is het grootst bij de groep die in de eerste golf ook al het meest gespaard bleef, namelijk kaderleden en directiefuncties. Maar binnen de zwaarst getroffen groep, de arbeiders, is tijdelijke werkloosheid toch ook sterk teruggelopen: -58 %. Minder dan 1 op 4 arbeiders (23,5 %) was de afgelopen maanden minstens een dag tijdelijk werkloos.

% 1 of meer dagen tijdelijk werkloos (TWL)

Figuur 1:  % 1 of meer dagen tijdelijk werkloos (TWL)

Gemiddeld 0,82 dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer in 2020

In november 2020 zaten Belgische werknemers gemiddeld 1,22 dagen tijdelijk werkloos thuis. In december was dat nog gemiddeld 0,82 dagen. Dat is een opmerkelijk verschil met de eerste golf, toen werknemers in maart gemiddeld 1,93 dagen tijdelijk werkloos waren, in april 4,40 en in mei 2,36 dagen.

gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer 1) alle werknemers met en zonder TWL in 2020; 2) enkel werknemers met TWL in 2020

Figuur 2: gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer 1) alle werknemers met en zonder TWL in 2020; 2) enkel werknemers met TWL in 2020

Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing Acerta: “In november en december namen nog heel wat werknemers hun openstaande vakantiedagen op. Die piek van opgenomen vakantiedagen verklaart zeker voor een deel de daling in tijdelijke werkloosheid die we in november en december optekenen. Maar een tweede mogelijke uitleg is toch ook dat het met onze economie eind 2020 weer beter ging. De lockdown was minder streng en meer bedrijven konden open blijven, waardoor hun personeel opnieuw aan de slag kon.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een representatief staal van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel