Vorige

Aantal startende zelfstandigen in Oost-Vlaanderen opvallend hoger dan Vlaams gemiddelde: vrije beroepen grootste groep starters

23 november 2023

Oost-Vlaanderen, 23 november 2023 – Het afgelopen jaar zijn er in de provincie Oost-Vlaanderen 16.647 zelfstandigen gestart. De vrije beroepen vormen met 5.572 starters de grootste groep, een toename met ruim 26% in vergelijking met vijf jaar eerder. De sector waar we de grootste toename noteren, is de bouw: + 58% meer in vergelijking met 5 jaar geleden. Met een gemiddelde leeftijd van 35,5 jaar levert Oost-Vlaanderen wel de jongste starters. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta, op basis van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Leestijd: Later lezen?

Grootste groep kent ook de grootste groei: de vrije beroepen

Steeds meer mensen maken van hun passie of hobby hun beroep door een zelfstandige activiteit op te starten. In Oost-Vlaanderen lag het aantal startende zelfstandigen het afgelopen jaar liefst 19% hoger dan in 2017, met 16.646 starters, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het RSVZ, die hr-dienstverlener Acerta analyseerde. Het merendeel is gestart als vrije beroeper: 5.572 starters, waartoe onder andere artsen, tandartsen, maar ook accountants en sommige IT-specialisten behoren. Van die grootste groep stellen we vast dat mannen iets beter vertegenwoordigd zijn dan vrouwen, nl. respectievelijk 2.807 en 2.765 starters, terwijl nationaal de vrouwen licht in de meerderheid zijn.

Startende zelfstandigen regio Oost-Vlaanderen

Figuur 1: Startende zelfstandigen in Oost-Vlaanderen, absolute cijfers en in vgl. met 2017, andere provincies ter vergelijking - cijfers 2022 RSVZ

Koenraad De Lathouwer, Regiomanager Starters en Zelfstandigen bij Acerta: “Dat er een stijgende interesse is voor het statuut van zelfstandige merken we ook aan de vragen naar extra informatie die bij ons binnenkomen. Dat het sociale vangnet voor een zelfstandige steeds meer aansluit bij dat van een loontrekkende – denk aan verloven, pensioen ... – heeft de drempel duidelijk verlaagd. Kiezen voor een vrij beroep is dan weer een specifieke keuze die al wordt gemaakt tijdens de studie: studeer je voor dierenarts, vestig je je ook meestal als dierenarts. Hetzelfde geldt voor huisarts, tandarts, kinesitherapeut, verpleegkundige, enzovoort. Het vrij beroep is een specifiek statuut dat bepaalde voordelen, maar ook bepaalde administratieve eigenheden met zich meebrengt. Het is positief dat steeds meer mensen - ook jongeren - de stap zetten. Bovendien biedt het statuut een zekere vrijheid in hoe je je organiseert, ook dat draagt bij aan het succes van het vrije beroep.”

Sterkste toename in de bouw: net geen 58% meer starters

Ook al vormen de vrije beroepen de grootste groep startende zelfstandigen, in Oost-Vlaanderen is de bouw de sector met de grootste groei. Hier zijn het laatste jaar 2.942 zelfstandigen gestart, in vergelijking met 5 jaar eerder is dat een groei met 57,9%. Ook de andere grote sectoren blijken nog aantrekkelijker te zijn geworden voor starters: de nijverheid/ambachten kende in vergelijking met 5 jaar eerder een groei van goed 22% – met 2.215 starters; en de handel een groei van net goed 9% – met 2.020 starters.

Jongste starters in Oost-Vlaanderen

Tot slot stellen we vast dat de startende zelfstandige in de provincie Oost-Vlaanderen, met een gemiddelde leeftijd van 35,5 jaar, jonger is dan elders.

Leeftijd startende zelfstandige Oost-Vlaanderen

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd startende zelfstandigen - cijfers 2022 RSVZ

Over de cijfers

De analyse is gebaseerd op de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Deel dit artikel