Vorige

Acerta en hogeschool UCLL gaan samen een stap verder dan duaal leren om gat in de arbeidsmarkt te dichten

18 februari 2019
Leestijd: Later lezen?

Uniek HR-traject brengt bedrijfsvloer tot op de campus

Brussel, 18 februari 2019 - Hogeschool UCLL biedt haar studenten als eerste hoger-onderwijsinstelling in Vlaanderen een doorgedreven payroll-opleiding aan – samen met HR-dienstverlener Acerta. De nauwe samenwerking komt tegemoet aan de grote vraag van bedrijven naar specialisten in loonadministratie.
De ervaring die onze studenten vanaf volgend academiejaar bij UCLL kunnen opdoen, konden ze tot op heden alleen na afstuderen meekrijgen, op de werkvloer. Kris Daniels, opleidingshoofd, UCLL: “Dit nieuwe HR-traject gaat nog een stap verder dan duaal leren, waarbij vaardigheden tegelijkertijd ontwikkeld worden in de school en op de werkvloer. De campus wordt hier als het ware de werkvloer.” De samenwerking tussen de hogeschool en Acerta zorgt zo voor een nog betere aansluiting op de dagdagelijkse HR-realiteit.

Virtuele medewerkers

De eerste studenten (een 40-tal) in de vernieuwde professionele bacheloropleiding ‘Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk’ gaan vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de slag met de payroll tool Connect van Acerta. Die wordt gevuld met een fictief personeelsbestand. Studenten kunnen zo gedurende de drie jaren van hun opleiding virtuele medewerkers opvolgen. Gezien de omvang van de fictieve data en de tijdspanne van de opleiding kunnen ze bijvoorbeeld ook analyses maken van ziekteverzuim etc. Kris Daniels: “De studenten krijgen zo de kans om inzichten te verwerven die ze voordien pas op de werkvloer konden opdoen, na afstuderen. Door het leren werken in een effectieve HR-databank wordt de link met en de integratie van arbeids- en sociaal recht ook duidelijker.” De expertise van Acerta krijgen ze er bovenop.

Door de nieuwe samenwerking krijgen de HR-studenten op UCLL de kans om binnen een veilige oefenomgeving bruto-netto berekeningen te simuleren, loonafsluitingen voor te bereiden, aan de slag te gaan met big data en analyses te maken via de ingebouwde rapporteringsmodule. Julie Fobe, Talent Director bij Acerta: “Niet alleen voor hen een grote meerwaarde, maar ook voor de bedrijven waar deze toekomstige HR-professionals aan de slag zullen gaan.

Talenten en drijfveren

Een extra plus is dat Acerta ook voor het eerst zijn TMA-methodiek (Talenten Motivatie Analyse) ter beschikking zal stellen van het hoger onderwijs. TMA biedt werknemers in bedrijven al jaren inzicht in hun talenten en drijfveren. De studenten van UCLL zullen deze tool nu ook kunnen gebruiken tijdens hun opleiding Sociaal Werk-Personeelswerk. Kris Daniels: “UCLL zet met TMA in op de persoonlijke ontwikkeling van haar studenten. Dankzij de analyse kunnen zij hun talenten in kaart brengen en zo stageplekken en projecten kiezen die beter inspelen op die talenten. Tijdens hun eerste stageperiode vertalen zij deze naar een concreet competentieprofiel met startende HR-competenties die ze gaandeweg inoefenen en aftoetsen.” Goedele Laga, senior consultant coaching, Acerta: “Dankzij de TMA-analyse staan de studenten sterker in hun schoenen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. Dat betekent dus niet één, maar twee keer voorsprong voor afstuderende UCLL-studenten.

Te weinig specialisten loonadministratie

Een correcte loonadministratie en een efficiënt personeels- en talentbeheer zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvol HR-beleid. Toch is er al geruime tijd een tekort op de arbeidsmarkt. Payroll kwam voordien niet uitgebreid aan bod in de Vlaamse opleidingen personeelswerk. Kris Daniels: “Hierdoor verkozen studenten vaker andere HR-domeinen om in te werken, want onbekend betekent helaas nog steeds onbemind.” Bedrijven vonden bijgevolg moeilijk experts op de arbeidsmarkt en moesten ze zelf opleiden.

Acerta richtte daarom eerder al de Payroll Academy op, waarbinnen ze net afgestudeerden zelf opleiden en klaarstomen voor die tak van de HR-markt. UCLL heeft nu als eerste Vlaamse hogeschool de handschoen opgenomen om samen met Acerta tegemoet te komen aan de vraag vanuit het werkveld. Julie Fobe: “We werkten in het verleden al op een constructieve manier samen en slaan nu verder de handen in mekaar.” Het idee van de ‘Payroll Academy’ wordt nu vertaald naar een nieuw curriculum in UCLL’s opleiding Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk. “Samenwerken met onderwijsinstellingen is niet nieuw voor Acerta, maar het gebeurde nog nooit op zo’n doorgedreven niveau.

Acerta biedt in het geval van UCLL de payroll-tool kosteloos aan; docenten worden opgeleid als TMA-expert. De hogeschool zal de TMA-techniek ook introduceren in haar eigen HR-werking. De omvang van de samenwerking biedt echter niet alleen voordelen voor UCLL. Julie Fobe: “Voor Acerta is het natuurlijk dé manier om aan naambekendheid te winnen bij potentiele toekomstige medewerkers die met de nodige kennis en vaardigheden aan de start verschijnen.

Deel dit artikel