Vorige

Arbeiders nog geen 1,5 dag economisch werkloos in 2018

07 februari 2019
Leestijd: Later lezen?

Economische werkloosheid in stijgende lijn tegen het einde van 2018

Brussel, 7 februari 2018 – In 2018 was de economisch werkloosheid voor arbeiders in België historisch laag: 0,60% van de werkbare uren werden niet gepresteerd omwille van economische werkloosheid. Dat becijferde hr-dienstverlener Acerta. Toch gaan er ook knipperlichten flikkeren: de laatste 3 maanden van het jaar ligt het percentage economische werkloosheid traditioneel hoger, maar voor 2018 komen we voor dat vierde kwartaal wel uit op een percentage hoger dan in 2017, nl. 0,86 % vs. 0,80 %. Een teken aan de wand dat de economische groei stokt?

0,60 % economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders in 2018
economische werkloosheid 2017 versus 2018_acerta

Figuur 1: % economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders België, Q4 en volledig jaar

0,60 % van alle werkbare dagen van Belgische arbeiders is om reden van economische werkloosheid niet gepresteerd. 0,73 % EWL in 2017 was al laag, maar dat percentage is in 2018 dus blijven zakken tot 0,60 %. Dat betekent dat een arbeider gedurende het ganse jaar 2018 gemiddeld minder dan anderhalve dag thuis zat wegens economische werkloosheid.

Laatste 3 maanden van 2018 houden markt alert

In het laatste kwartaal van een jaar ligt het aandeel economische werkloosheid traditioneel hoger dan in de andere kwartalen. Dat is in 2018 niet anders. Maar nu is de stijging toch opvallend: in het vierde kwartaal bedraagt de economische werkloosheid gemiddeld 0,86 % van het aantal arbeidsdagen, met voor december een uitschieter van 0,97 %. Terwijl in het vierde kwartaal van 2017 de economische werkloosheid steeg met 51 % t.o.v. het derde kwartaal van 2017 is deze stijging in het vierde kwartaal van 2018 72 % !

Economische werkloosheid 2017 versus 2018 Q3 en Q4_acerta

Figuur 2: economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders België, per kwartaal

Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult: “0,60 % economische werkloosheid in 2018 is en blijft een historisch laag percentage. Toch valt de 0,86 % van Q4 niet te negeren. 0,86 % economische werkloosheid is nog altijd zeer bescheiden, maar het is wel een verhoging die erop wijst dat we best alert blijven. Die verhoging zou erop kunnen wijzen dat de economische groei stokt. Dat de cijfers over uitzendarbeid – die andere parameter - in dezelfde richting wijzen, laat het licht van de economische groei op oranje springen.

Vlaanderen in Q4 het Gewest met de hoogste economische werkloosheid van België

Over heel België stellen we vast dat de economische werkloosheid in 2018 gestegen is tegenover voorgaande periodes. Ook de stijging ervan in het vierde kwartaal geldt voor het hele land. Maar in de vergelijking van Vlaanderen met Wallonië valt op dat het economisch werkloosheidspercentage  voor alle maanden van het vierde kwartaal van 2018 hoger ligt in Vlaanderen dan in Wallonië. Terwijl traditioneel de economische werkloosheid in Wallonië ongeveer 10 % hoger ligt dan in Vlaanderen.

Economische werkloosheid Vlaanderen versus Wallonië_acerta

Figuur 3: economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders Wallonië en Vlaanderen

De cijfers voor het Brussels Gewest blijven onveranderd impressionant. De tijdelijke werkloosheid om economische reden is daar echt een zeer uitzonderlijk gegeven. De arbeidskrapte voor geschoold arbeiderspersoneel is er heel reëel, de uitdaging voor Brusselse bedrijven om te kunnen groeien dus ook. Dat het (hr-)beleid hier heel wat creativiteit en flexibiliteit nodig zal hebben, blijft een feit.

Economische werkloosheid Brussel 20158_acerta

Figuur 4: economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders Brussel

Grootte vs. economische werkloosheid: omgekeerd evenredig

Het voorkomen van economische werkloosheid is ook afhankelijk van de grootte van de onderneming.   We stellen een omgekeerde evenredigheid vast: hoe kleiner het bedrijf, hoe hoger de economische werkloosheid. Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen: het wegvallen van een order of een dip in de klantenvragen kan voor kleinere ondernemingen verhoudingsgewijze een grotere impact hebben dan voor grote ondernemingen die deze gemakkelijker kunnen absorberen. Maar in onze grootste ondernemingen – meer dan 500 werknemers – is er in december ook een knipperlicht aangegaan: het economisch werkloosheidspercentage steeg er in december naar 1,21 %. De Q4- en vooral de decemberstijging zet zich dus zowel in de grote als kleinere bedrijven door.

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van arbeiders in dienst bij 32.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel