Vorige

Bedienden in privésector (PC 200) krijgen op 1 januari 2022 3,58 % meer loon

23 december 2021

Brussel, 23 december 2021 – De meer dan 450.000 bedienden uit paritair comité 200 – de grootste groep bedienden in ons land – zullen vanaf 1 januari 3,58 % meer loon krijgen. Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta, op basis van het gepubliceerde indexcijfer van december 2021.

Leestijd: Later lezen?

Het loon van de meer dan 450.000 bedienden uit PC200 wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het gaat niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. In januari van 2021 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 0,95 %. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2022 valt fors hoger uit: +3,58 %. Het is het hoogste indexatiepercentage in de afgelopen 10 jaar. 2022 steekt daarmee 2012 naar de kroon, toen de indexatie 3,17 % bedroeg.

Tom Dirix, expert in Lonen en Sectorale Bepalingen bij Acerta Consult: “De torenhoge inflatie zet zich ook door op vlak van loonstijgingen in de vorm van indexaties. Bijkomend hebben ook veel sectoren nog akkoorden gesloten waarbij ze afspraken hebben gemaakt rond de loonmarge van 0,4 %.”  

Voor de bedrijven is de meerkost van de loonindex een deel van de totale loonkost. En dat terwijl loon in de huidige tijden lang niet meer de enige factor is voor bedrijven om werknemers aan zich te binden, volgens Acerta.

Tom Dirix: “Een werkgever kan erop inzetten om goede medewerkers financieel aan zich te binden, maar loon is al lang niet meer de enige of belangrijkste motivator voor een medewerker om zich te engageren. Flexibiliteit en inspraak zijn evengoed belangrijke motivatoren. Kijken we naar het afgelopen anderhalf jaar zien we dat ook hybride werken, het inzetten op mentaal welzijn en opleidingen heel belangrijke factoren zijn om werknemers gemotiveerd te houden.

Ook loonsverhoging in andere sectoren

Naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de verzekeringen en beheer van gebouwen mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Spilindex overschreden

Een ander gevolg van de hoge inflatie is dat de spilindex voor de uitkeringen en wedden van ambtenaren (111,53) opnieuw is overschreden in december. Dit betekent dat vanaf januari de uitkeringen stijgen en vanaf februari ook de wedden van ambtenaren met 2 % stijgen.  Voor de werknemers uit de social profit is er dan een indexatie met 2 % in januari of februari in functie van het paritair comité waaronder de werknemers vallen.

Berekening loonindexering PC 200

Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2021 gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2020. En die oefening levert als resultaat een loonindexering van 3,58 %.

 

Loonindexering PC 200 januari 2022

Figuur: Loonindexering in januari 2022 van werknemers in PC 200

Deel dit artikel