Vorige

Bij zes op de tien werknemers wordt keuze voor nieuwe job beïnvloed door klimaatbeleid

10 mei 2022

Onderzoek Acerta: groen bedrijfsbeleid blijkt extra troef in war for talent

Brussel, 10 mei 2022 – Bedrijven die rekening houden met klimaat en milieu hebben een stap voor om de war for talent op de arbeidsmarkt te winnen. Dat blijkt voor het eerst uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 2.000 werknemers. Zes op de tien (61%) werknemers zegt dat het wel/niet hebben van een klimaatbeleid hun keuze voor een nieuwe werkgever beïnvloedt. Een groot deel van de werkende Belgen wil ook dat hun werkgever helpt in de omslag naar een duurzamer leven, onder meer door bij te springen in groene renovatieleningen (43 %) of in de aankoop van groene stroom voor thuis (52 %). “Voor het eerst hebben we één op één kunnen vaststellen dat een groen(er) bedrijfsbeleid een verschil kan maken om de strijd om de beste talenten te winnen in een krappe arbeidsmarkt”, klinkt het bij de experten van Acerta.

Leestijd: Later lezen?

Overstromingen, zware stormen, grote droogtes, hittegolven en bosbranden maken de impact van de klimaatverandering heel tastbaar. Net als de hele maatschappij, moet ook het bedrijfsleven inspanningen leveren om de klimaatimpact te beperken. Meer nog: ondernemingen die een groen bedrijfsbeleid uittekenen, hebben een concurrentieel voordeel op de arbeidsmarkt. 8 op de 10 werknemers (79 %) vinden het namelijk heel belangrijk dat het bedrijf waarvoor ze werken acties neemt tegen klimaatverandering. Bijna één op de vijf werknemers is zelfs bereid zijn werkgever te verlaten als die geen of onvoldoende klimaatinspanningen levert.

Klimaataanpak: vergelijking inschatting door werkgevers t.o.v. belang dat werknemers eraan geven, per leeftijdsgroep.

Figuur 1: Klimaataanpak: vergelijking inschatting door werkgevers t.o.v. belang dat werknemers eraan geven, per leeftijdsgroep.

Opvallend: bedrijven onderschatten de groene mindset van hun werknemers. Zo bleek uit een eerder onderzoek van Acerta in samenwerking met de KU Leuven. Slechts iets meer dan zes op de tien bedrijfsleiders (64 %) denken dat hun werknemers het thema klimaat belangrijk vinden, terwijl 79 % van de werknemers aangeeft dat ze het (heel) belangrijk vinden dat hun werkgever acties neemt tegen de klimaatverandering. Bovendien zijn bedrijven overtuigd dat een klimaataanpak vooral meer draagvlak heeft bij de jongere generaties, terwijl werknemers uit alle leeftijdsgroepen aangeven dat ze het belangrijk vinden.

Annelies Baelus, experte verloning: “Het klimaat is voor werknemers een belangrijk criterium in de keuze voor een werkgever. Het thema zal alleen nog maar aan belang winnen de komende jaren. Bedrijven zijn vaak al bezig met de basis, zoals recycleren en groene mobiliteit. Maar ze kunnen nog een tandje bijsteken. Met de hoge energieprijzen zijn er bijvoorbeeld opportuniteiten voor bedrijven om medewerkers aan te trekken en te behouden. Vier op de tien willen wel binnen de twee jaar klimaatdoelstellingen opnemen in hun hr-beleid, maar de cijfers tonen dat een snellere actie nodig is. Zeker als ze de strijd om het beste talent in de krappe arbeidsmarkt willen winnen én die talenten willen behouden. Niet alleen bij jonge werknemers, maar ook bij veertigers en vijftigers is er een groot draagvlak voor een groener bedrijfsbeleid, zo blijkt uit de cijfers. Werkgevers die nu nadenken of en hoe ze medewerkers daarin kunnen tegemoetkomen, hebben een streepje voor. Wie wacht op stimulansen of doelstellingen van de overheid, dreigt de boot helemaal te missen.

Belg wil van werkgever bijdrage voor energiefactuur en groene stroom

Werkgevers beseffen dat hun klimaatacties werknemers kunnen overtuigen om voor het bedrijf te komen werken. 7 op de 10 bedrijven (68,7 %) zijn ervan overtuigd dat een klimaatbeleid helpt bij aanwervingen. De werkende Belg wil vooral concrete inspanningen van zijn (toekomstige) werkgever om te helpen duurzamer te leven. Zo toont 61 % van de bevraagden interesse in een bijdrage van de werkgever voor de energiefactuur. 43 % wil een tegemoetkoming om thuis een groene renovatielening af te sluiten en 52 % wil een bijdrage om in te tekenen op een energiecontract of groepsaankoop voor groene stroom.

Klimaatbeleid troef bij aanwervingen? Visie werkgevers t.o.v. visie werknemers

Figuur 2: Klimaatbeleid troef bij aanwervingen? Visie werkgevers t.o.v. visie werknemers

Annelies Baelus van Acerta: “We zijn op een punt gekomen dat klimaat over meer gaat dan over mobiliteit alleen. Fietsvergoedingen, de vergroening van het wagenpark en ecocheques zijn bijvoorbeeld al vrij goed ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar renovatieleningen, bijdragen voor de energiefactuur en groepsaankopen voor groene stroom gaan nog een hele stap verder. Nochtans kunnen bedrijven hier een zeer bepalende rol spelen om hun medewerkers te helpen hieraan te werken. Bijvoorbeeld in cafetariaplannen zien we ook meer en meer duurzame, groene voordelen opduiken.”

Energievoordelen die werkgevers willen aanbieden en die werknemers zouden willen ontvangen.

 Figuur 3: Energievoordelen die werkgevers willen aanbieden en die werknemers zouden willen ontvangen.

Werknemer wil inspraak in klimaatbeleid van onderneming

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat bijna de helft van de werkgevers (45 %) zijn medewerkers niet betrekt bij het klimaatbeleid van hun organisatie. 46 % van alle bevraagde werknemers geeft dan weer aan dat ze meer inspraak zouden willen in dat beleid. Vooral werknemers in de leeftijdscategorieën 18-24 (70 %) en 25-35 (56 %) willen meer te zeggen hebben over de (al dan niet) groene keuzes die het bedrijf maakt. Annelies Baelus: “Alles begint bij een open, duidelijk debat over een groen hr-beleid. Luisteren naar wat de medewerkers nodig vinden is daarbij van cruciaal belang, alsook het denken in mogelijkheden in de plaats van beperkingen.

Inspraak in klimaatbeleid bedrijven

 Figuur 3: Inspraak in klimaatbeleid bedrijven

Over de cijfers

De analyse voor werkgevers komen uit de panelbevraging i.s.m. met KU Leuven, die liep van 13 januari t.e.m. 28 januari 2022 en hieraan namen 329 respondenten deel. De analyse voor werknemers komen uit het tweejaarlijks grootschalig onderzoek van Acerta en Indiville. Het onderzoek liep van 26 januari tot 9 februari 2022. Er namen 2032 Belgische werknemers aan deel.

Deel dit artikel