Vorige

Bijna 1 op 5 starters jonger dan 25

15 februari 2019
Leestijd: Later lezen?

Starters onder 22 voor tweede jaar op rij bijna verdubbeld

Brussel, 15 februari 2019 – De Belg gaat steeds jonger als zelfstandige aan de slag. In 2018 was ruim 1 op 3 starters jonger dan 30 jaar. Bijna 1 op 5 van die groep was jonger dan 25 en 6,6 % was zelfs jonger dan 22. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta. Het aandeel starters jonger dan 22 is daarmee tussen 2017 en 2018 met 42,5 % toegenomen, en dat nadat er in 2017 al meer dan een verdubbeling van de jongste ondernemers was. Mannen en vrouwen die de drive in zich hebben om als zelfstandige te beginnen, wachten er dus blijkbaar niet lang mee.

Bijna 1 op 5 starters jonger dan 25

Zij die in 2018 begonnen met een zelfstandige activiteit – de zogenoemde starters – zijn weer wat jonger dan de starters van 2017, zo blijkt uit de gegevens van hr-dienstverlener Acerta.

Verdeling starters voglens leeftijd periode van 2014-2018_acerta

Tabel 1: Verdeling starters 2018 volgens leeftijd

De student-ondernemer

Afstuderen en meteen werkzekerheid zoeken bij een stabiele werkgever is voor onze jongeren niet langer de regel. Ze worden tijdens hun opleiding gestimuleerd om te ondernemen en ook het statuut van student-ondernemer helpt.

Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen: “Die opvallende toename van jonge starters valt wellicht niet toevallig samen met het ingaan van het statuut van student-ondernemer. Waar in universiteiten en hogescholen de nieuwe lichting voor de arbeidsmarkt de facto vooral op het werknemerschap werd voorbereid – denk maar aan de organisatie van stages – krijgen wij als hr-dienstengroep sinds een paar jaar almaar vaker vragen over starten als zelfstandige, worden we aangezocht om daarover te komen spreken in (hoge)scholen, worden we gestimuleerd om daarover concrete assistentie te bieden. Het is een evolutie die past in een dynamische maatschappij met individuen die hun zelfstandigheid belangrijk vinden.

Zelfstandigenactiviteit tijdens en in het verlengde van de opleiding

1 op 5 van de startende instructeurs/lesgevers van 2018 is jonger dan 22 jaar. Als zelfstandige (bij)les geven is bij uitstek een “jongerenberoep”. Het is een logische keuze voor iemand die zelf nog minstens met één been in de onderwijswereld staat om van les geven een eigen zelfstandige activiteit te maken.

Andere populaire activiteiten onder jonge starters sluiten ook aan bij hun opleiding tot vakman. Carrossier, bakker, tuinman en loodgieter; het zijn stielen waar vraag naar is en die jongeren nog voor het afronden van hun opleiding al beginnen uitoefenen.

Els Schellens: “Ook kappers, schoonheidsspecialistes, fotografen, grafisch ontwerpers, enz. gaan met hun ‘studie-onderwerp’ al snel als zelfstandige aan de slag. Het gaat over opleidingen die ze later sowieso meestal onder een zelfstandigenstatuut zullen uitoefenen. Voor jongeren die er vroeg mee beginnen is dat ook een manier om snel veel bij te leren, zowel over het eigen vak als over het ondernemen. Als hr-dienstverlener pleiten we hier toch ook voor een goed onderbouwde start. Een goed begeleide starter heeft meer kans op succes.

Zelfstandig (para)medici en vrije beroepen beginnen jong

Sommige opleidingen leiden dus bijna altijd tot een beroep als zelfstandige. Dat geldt ook voor de (para)medische en de vrije beroepen. De meerderheid van de startende kinesisten, logopedisten, huisartsen, diëtisten, advocaten, notarissen enz. is jonger dan dertig. Blijkbaar starten heel wat van hen als zelfstandige meteen na hun studie.

Overzicht beroepscategorie in functie van leeftijd_acerta

Tabel 2: Overzicht op basis van cijfers 2018 van Acerta

Jonge starters mede-hervormers van de arbeidsmarkt

Jongeren zetten makkelijker dan de generaties voor hen de stap naar zelfstandigheid. Het past helemaal in de nieuwe tijdsgeest.

Els Schellens: “De verhoudingen opdracht-facilitator-uitvoerder zijn aan het verschuiven en jonge mensen gaan daar makkelijker in mee, denk maar aan de Ubers en Deliveroos. De omkadering is die beweging gevolgd: jonge starters kunnen bij verschillende organisaties terecht voor specifieke begeleiding en dat is een goede zaak.”

 

Over de cijfers

Acerta maakte de analyse op basis van gegevens van meer dan 105.000 starters van 2014 tot  en met 2018.

Deel dit artikel