Vorige

Bijna 4 op 10 bedrijven vraagt zich af of hr-afdeling klaar is voor toekomst

25 februari 2019
Leestijd: Later lezen?

Brussel, 25 februari 2019 – Net geen 9 op de 10 bedrijven is tevreden over de prestaties van hun hr-departement en vertrouwt op de kennis van zijn hr-medewerkers. Ondanks die hoge tevredenheid, vraagt bijna 4 op de 10 bedrijven zich toch af of hun hr-afdeling klaar is voor de toekomst. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Acerta in januari bij ruim 100 bedrijven naar de mate waarin HR – zowel de processen, het personeel, als de tools - klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

HR-processen voldoen op dit ogenblik

Van de bedrijven die deelnamen aan Acerta's Panel Survey over hr-administratie, zegt 83 % dat de hr-processen de gewenste output leveren en is 87 % er gerust in dat hun hr-medewerkers hun verantwoordelijkheden hierin kennen. De bedrijven zijn over de huidige prestaties van hun hr-departement dus best tevreden al zegt slechts 26 % hun hr-processen te monitoren en actieplannen op te volgen en slechts 41 % dat deze processen ook gedocumenteerd zijn, wat toch een risico is om continuïteit te kunnen garanderen.

Hr-departementen antwoorden ook voorzichter (62 %) als het gaat over de wendbaarheid van hun hr-departementen om in de toekomst met veranderingen om te gaan.

Hannelore Van Meldert, senior consultant van Acerta Consult: “Bedrijven schatten hun hr-processen net iets te positief in. 42 % durft zonder aarzelen zeggen: ja, onze hr-processen zijn voldoende gedocumenteerd; één op vier moet bekennen: eigenlijk niet. En als het gaat over de efficiëntie van de hr-processen, krijgen we zelfs maar van 28 % een volmondig ja, wat impliceert dat bepaalde hr-taken te veel tijd vragen. Tijd die dus niet naar andere hr-vraagstukken kan gaan. Een goede documentatie en monitoring van de hr-processen zijn de basis om inefficiënties in kaart te krijgen en veranderingen, hetzij op organisatorisch hetzij op innovatief vlak, te implementeren.”

Evaluatie hr-systemen en tools_acerta

Figuur 1: evaluatie hr-processen en -organisatie

Hannelore Van Meldert: “De hr-processen voldoen voor vandaag en zijn operationeel. Maar we kunnen pas spreken van future proof processen wanneer ze ook geborgen, efficiënt ingericht en inzichtelijk zijn."

Hr-personeel kent zijn vak

79 % van de ondervraagden bevestigt dat de mensen binnen het hr-departement hun vak  kennen. 73 % investeert ook in het up-to-date houden van die kennis. Via beroepsfederaties, sociaal secretariaten, hr-consultants enz. is er daarvoor in België ook voldoende aanbod.

Evaluatie HR-departement_acerta

Figuur 2: evaluatie hr-personeel

Hannelore Van Meldert: “ Hr-departementen zijn gewapend met  hr-medewerkers met kennis ter zake. Dit is voldoende om het dagelijks werk uit te voeren. Maar bij hr moet ook de capaciteit aanwezig zijn om veranderingen te capteren en te implementeren, dit kan intern  in de organisatie geborgd zijn via een partnership. 52 % is er zeker van dat het Hr-departement de nodige capaciteit heeft om veranderingen te implementeren, een kleine helft is daar toch niet helemaal gerust in.”

HR-systemen kunnen efficiënter in toekomst

Ja, de systemen en tools die vandaag door de hr-administratie worden gebruikt, worden regelmatig geback-upt en ja, ze zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hannelore Van Meldert: “In België wordt op dat laatste dan ook nauw toegezien. Payroll bijvoorbeeld zit meestal bij een van de erkende sociaal secretariaten. Wat de werking vandaag betreft, zit het met hr-systemen en -tools wel goed. Maar ook hier is de score wat betreft efficiëntie, continuïteit en toekomstzekerheid nog niet helemaal geruststellend.”

Evaluatie hr-systemen en tools_acerta

Figuur 3: evaluatie hr-systemen en -tools

Hannelore Van Meldert: “Elke organisatie zal zich op alle vlakken tegen de uitdagingen van de toekomst moeten wapenen. Levenslang leren, de arbeidskrapte, werkbaar- en wendbaar werk, opleidingen ... het zijn actuele issues die allemaal een langetermijnvisie vragen én die allemaal aan het hr-departement gelieerd zijn. Dezelfde langetermijnvisie die daarvoor nodig is, moet er ook zijn voor de eigen hr-processen, de eigen hr-systemen en het eigen hr-personeel.  Op dat vlak kunnen de bedrijven zeker nog een tandje bij steken.”

Over de cijfers
Het panel van ACERTA bestaat uit 681 panelleden die zorgvuldig geselecteerd werden uit kleine, middelgrote en grote bedrijven. De bevraging werd afgenomen tweede helft januari 2019. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR Directeur, HR business partner, HR manager of payroll verantwoordelijke.

Deel dit artikel