Vorige

Samenwerkingsakkoord Acerta-Howest en Acerta-VIVES

29 december 2020

Business en academische wereld professionaliseren samen hr-opleidingen

Brussel, 29 december 2020 – In West-Vlaanderen hebben Acerta en twee hogescholen hun gedeelde ambitie voor een verdere professionalisering van payroll- en hr-medewerkers geconcretiseerd en geofficialiseerd: Acerta en Howest, en Acerta en VIVES sloten een samenwerkingsakkoord voor drie jaar. De hogescholen en het hr-dienstenbedrijf zullen kennis en ervaringen delen en Acerta stelt zijn payroll-tool en juridische databank open voor docenten en studenten. De business en de academische wereld willen zo de volgende generatie hr-professionals klaarstomen voor nieuwe uitdagingen.

Leestijd: Later lezen?

De samenwerking tussen Acerta en Howest en Acerta en VIVES krijgt een heel concrete invulling. Docenten én studenten uit de hr-georiënteerde richtingen van beide hogescholen krijgen toegang tot de payroll-tool van Acerta, Acerta-experts engageren zich tot het geven van gastcolleges en tot jurydeelname, er staan bedrijfsbezoeken met workshops op het programma en Acerta zal de hogescholen adviseren in het relevant houden van de studie-inhoud van hun hr-richtingen. 

De toekomst van hr in tools en in mensen

Thijs Deklerck, kantoordirecteur Acerta: “Acerta is een dynamisch hr-dienstenbedrijf, we hebben altijd zwaar geïnvesteerd in de toekomst en in mensen. Dat uit zich in de modernisering van onze dienstverlening aan onze klanten, o.a. via ontzorging. En dat uit zich hier dus ook in de rol die we willen spelen in de voorbereiding van de volgende generatie hr-medewerkers. Onze lokale verankering heeft er zeker ook toe bijgedragen dat we deze samenwerking hebben kunnen realiseren. En dankzij de samenwerking met Howest en met VIVES kunnen wij hogeschoolstudenten er nu van verzekeren dat ze al tijdens hun opleiding altijd toegang zullen hebben tot de nieuwste hr-tools. En zo hoort het ook. Zij zijn de toekomst. Het is de bedoeling dat als zij straks op de arbeidsmarkt komen, zij de voortrekkers kunnen worden van een volgende fase in de modernisering van hr, die ook weer toekomstgericht zal zijn. Alleen zo gaat het vooruit. Daarom is Acerta zo enthousiast over dit partnerschap.

Een goed voorbereide generatie van hr-professionals

Het samenwerkingsakkoord is voorlopig afgesproken voor drie jaar. Er is een programma uitgewerkt van een volledig payrolljaar, waarin de op maat geregelde hr-events naar keuze van de respectievelijke hogeschooldocenten aan bod zullen komen. Telkens zullen de studenten de theorie kunnen toetsen aan de praktijk, o.a. dus via toegang tot de online hr-tools van Acerta.

Diane Debruyne, opleidingscoördinator en lector HR Howest: “Doordat de studenten al tijdens hun opleiding ervaring kunnen opdoen met de wereld waarin zij hopen carrière te maken, komen zij straks beter voorbereid op de markt, met kennis én met inzicht. De tools die zij zullen gebruiken zullen dezelfde zijn als die waar hr-managers en hr-officers vandaag mee werken. En daar kunnen zij dan alle mogelijke simulaties op uitwerken, voor elk van de aspecten van payrollmanagement. Zo kunnen wij op de arbeidsmarkt straks een community van hr-professionals afleveren die voor bedrijven niet alleen een uitvoerende maar ook een strategisch-adviserende rol kunnen spelen.

Kortere afstand tussen school en werk

Via nog een andere overeenkomt, die tussen Acerta en Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad, hebben docenten en studenten ook toegang tot Trefzeker, de juridische databank van Acerta.

Thijs Deklerck (Acerta): “Toch mikken we niet alleen op het ontsluiten van knowhow van de business naar de studenten. We ambiëren een visie-uitwisseling, in twee richtingen. Hoe staan de professionals van morgen tegenover hr? Wat kunnen de nieuwe trends zijn? We zullen zeker ook ons oor te luisteren leggen. Zoals Acerta een vast panel heeft onder werkgevers, willen we ook hun stem horen over uiteenlopende hr-topics.

De afstand tussen werkvloer en leerplek wordt kleiner. In deze coronatijden bijvoorbeeld, zien we zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs on- en off-site combineren voor enerzijds werk en anderzijds studie. En voor beide is de toegang tot online tools daarin essentieel.

Jana Roobroek, docent Vives: “De samenwerking met Acerta concretiseert, op een heel praktische manier, het maatschappelijk engagement dat de business en de academische wereld delen. Beide hebben we de ambitie om mensen zo opgeleid te krijgen dat ze, ook al zijn ze pas afgestudeerd, heel snel een meerwaarde kunnen zijn voor hun (eerste) werkgever. En aangezien het hier gaat om afstuderende hr-professionals, ook direct voor het veelal grootste kapitaal van deze werkgever: zijn menselijk kapitaal, dus zijn medewerkers. Omdat de zorg voor het menselijk kapitaal door middel van een modern en flexibel hr-beleid één van de grootste, zo niet de grootste uitdaging is, of zal worden voor de werkgevers van morgen.

Deel dit artikel