Vorige

CO2-uitstoot van bedrijfswagen gedaald met 17% in 7 jaar

31 juli 2019
Leestijd: Later lezen?

Bedrijfswagen is bijna 22% duurder

Brussel, 31 juli 2019 – Bedrijfswagens stoten vandaag 17% minder CO2 uit dan zeven jaar geleden. Dat berekende hr-dienstverlener Acerta op basis van haar data voor meer dan 40.000 werkgevers. Aanleiding voor dit onderzoek is de discussie over de vervuilende bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget. Maar dat groenere wagenpark heeft ook een prijskaartje voor onze bedrijven: de cataloguswaarde van de bedrijfswagens steeg tussen 2012 en 2018 met bijna 22% van € 24793,39 naar € 30152,89.

Bedrijfswagens een slinkende minderheid

De bedrijfswagen aanwijzen als grote zondebok van vuile lucht zou niet fair zijn want feitelijk niet correct, constateert hr-dienstenbedrijf Acerta na een analyse van zijn cijfers. Waarom is de bedrijfswagen niet de grote boosdoener? Om te beginnen, het aantal werknemers dat met een bedrijfswagen rijdt, is en blijft een minderheid. Er rijden meer niet-bedrijfswagens rond dan bedrijfswagens. En dat de groep van mensen met een bedrijfswagen de laatste jaren is gestagneerd, is een feit dat Acerta al eerder uit zijn cijfers mocht afleiden.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “De redenering dat de arbeidskrapte druk zou zetten op verloning en dat dat de salariswagen populairder zou kunnen maken, is niet correct. De groep van werknemers met een bedrijfswagen stagneert. Tegelijk kreeg de groeiende aandacht voor bewuster omgaan met mobiliteit op de arbeidsmarkt concreet vorm, onder meer via het mobiliteitsbudget en het stijgende gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsing.

CO2 van bedrijfswagens doet 6% beter dan particulier. En daalt.

Febiac, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het Groothertogdom Luxemburg, noteerde over de in 2017 nieuw-ingeschreven auto’s een gemiddelde CO2-uitstoot van 119,2 voor de particuliere wagens, tegenover een gemiddelde CO2-uitstoot van 112 voor bedrijfswagens, 6% lager dus.

Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe wagens 2017, cijfers Febiac

Figuur 1: Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe wagens 2017, cijfers Febiac

Acerta stelt over alle bedrijfswagens in haar data die in 2018 rondreden – dus niet alleen de nieuwe - een gemiddelde CO2-uitstoot vast van 117,85. Dit is lager dan de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe particuliere wagens. En die 117,85 CO2-uitstoot is het voorlopige resultaat in een dalende lijn, want van 2012 naar 2019 – de voorbije 7 jaar – is de CO2-uitstoot van bedrijfswagens almaar gedaald, ondertussen met goed 17%. De winst zit vooral bij de firmawagens die gemiddeld het meest uitstootten.

CO2-uitstoot bedrijfswagens, cijfers Acerta

Figuur 2: CO2-uitstoot bedrijfswagens, cijfers Acerta

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Dat de resultaten voor de firmawagens CO2-gunstiger zijn dan voor particuliere auto’s, moet in de discussie over de toekomst van de firmawagen toch een belletje doen rinkelen - of moeten we zeggen een claxon laten afgaan: bedrijfswagens vervangen door particuliere wagens is geen garantie voor properdere lucht. We moeten verder redeneren dan een simpel ‘weg met de bedrijfswagen’.

Jonger bedrijfswagenpark = groener bedrijfswagenpark

Over 2017 rapporteert Febiac voor de auto een gemiddelde leeftijd van 8 jaar 11 maanden en 16 dagen. Dirk Wijns: “We weten dat bedrijfswagens ‘jonger’ zullen zijn dan de gemiddelde leeftijd die Febiac communiceert. Bedrijfswagens worden immers systematisch en sneller – ongeveer om de 4 à 5 jaar - vervangen, terwijl met een particuliere auto vaak wordt gereden tot hij ‘op’ is. De prijs van auto’s speelt daarin zeker een rol.

Nieuwe wagens zullen steeds een lagere CO2-uitstoot hebben dan de vorige generatie; veelal zullen nieuwe wagens ook meer technologische vernieuwingen bevatten die de verkeersveiligheid – ook van zwakkere weggebruikers – ten goede komt.

De vergroening van de firmawagen heeft ook een kostprijs voor de werkgever

Tegelijk met de verdere modernisering – onder andere vergroening – in de automobielindustrie, zijn auto’s duurder geworden. Acerta berekende de catalogusprijs van een bedrijfswagen, exclusief btw en vóór kortingen: de mediaan in 2019 komt uit op € 30152,89, in 2012 was dat nog € 24793,39. Qua cataloguswaarde is de auto dus 21,62% duurder geworden.

De verwachting voor het bedrijfswagenpark is dat de transitie naar elektrische en hybride wagens zich zal doorzetten, wat de prijs van een auto verder zal doen stijgen.

De werknemer betaalt nog steeds evenveel voor het private gebruik van de firmawagen

De dalende CO2-uitstoot heeft voor de werkgever een prijskaartje. De aankoop of lease van de firmawagen wordt duurder. De werknemer wordt voor het private gebruik van zijn firmawagen een voordeel van alle aard aangerekend waarop hij belastingen betaalt. Dit voordeel wordt net vastgesteld op basis van enerzijds de CO2-uitstoot van de wagen (dalend) en anderzijds de catalogusprijs van de wagen (stijgend). Voor de werknemer is gemiddeld de kostprijs van zijn firmawagen gelijk gebleven gedurende de voorbije jaren.

De vraag is hoe de werknemer zal rekenen als hij de bredere opties van het mobiliteitsbudget aangeboden krijgt.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. En meer bepaald de werknemers met een bedrijfswagen op 31 maart van elk jaar tussen 2012 en 2019. Acerta combineerde de analyse ook met publieke cijfers van Febiac.

Deze analyse verscheen onder andere in:

Deel dit artikel