Vorige

Corona zet rem op aanwervingen in 2021

23 december 2020

1 op 4 bedrijven zal toch nog vacatures hebben, maar vreest arbeidskrapte

Brussel, 23 december 2020 – Driekwart van de Belgische bedrijven zal in 2021 niet meer mensen in dienst hebben dan nu het geval is. Wie toch wil aanwerven volgend jaar, vreest te botsen op de krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven ziet die krapte als een struikelblok. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van hr-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. “Corona zet een rem op de aanwervingsintenties voor volgend jaar, maar het is gezien de omstandigheden toch positief dat een kwart van de bedrijven nieuwe mensen willen aantrekken”, besluiten de arbeidsmarktexperts van Acerta en KU Leuven.

Leestijd: Later lezen?
Drie op vier bedrijven breidt personeelsbestand niet uit in 2021

De coronacrisis bracht de arbeidsmarkt de voorbije maanden tot stilstand: er waren weinig aanwervingen én weinig ontslagen, becijferde Acerta. En ook volgend jaar zullen bedrijven niet massaal beginnen aanwerven. Driekwart van de bevraagde ondernemingen zegt het met evenveel of minder personeel te zullen doen.

Maar ook al zullen de personeelsbestanden volgend jaar niet uitgebreid worden, er zullen nog steeds vacatures blijven. Één op de vier bedrijven voorziet in 2021 toch meer mensen op de loonlijst te hebben staan dan nu het geval is. Een laag groeicijfer in normale omstandigheden, maar in coronatijden toch een positieve verrassing. 13% van de werkgevers verwacht ook vooral andere profielen nodig te zullen hebben volgend jaar. 

Professor Marijke Verbruggen, Coördinator Work & Organisation Studies KU Leuven: “Corona zorgde voor een economische crisis en dus ook een ongeziene schok op de arbeidsmarkt. Heel weinig bedrijven zien dat volgend jaar veranderen. Maar dat sommige werkgevers toch extra aanwervingen voorzien volgend jaar is een heel positief signaal, het wijst op een groeiverwachting.

Werkgevers verwachten meer mensen op de payroll in 2021 vs. 2020
Krapte op arbeidsmarkt blijft in 2021

Maar bedrijven die volgend jaar toch op zoek zullen (moeten) gaan naar nieuwe mensen, zullen stoten op de krapte op de arbeidsmarkt.  6 op 10 werkgevers zegt vandaag al niet de juiste profielen te vinden voor hun vacatures. En ook voor volgend jaar verwacht 55% op die arbeidskrapte te zullen botsen. 65% neemt immers aan dat door corona minder mensen spontaan zullen vertrekken bij hun werkgever.

Werkgevers antwoorden op: “Hoe ervaar je de arbeidskrapte op dit moment en wat verwacht je in 2021?”

Figuur 2: Werkgevers antwoorden op: “Hoe ervaar je de arbeidskrapte op dit moment en wat verwacht je in 2021?”

Kathelijne Verboomen, Directrice Kenniscentrum Acerta Consult: “De bedrijven die volgend jaar toch nieuwe mensen willen aantrekken, zullen die vacatures natuurlijk wel moeten ingevuld krijgen om effectief groei te realiseren. Als bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt niet kunnen vinden wie ze zoeken, ligt de oplossing bij hun eigen mensen. Die moeten nieuwe en andere vaardigheden aanleren. Dé uitdaging zal er in 2021 voor bedrijven in bestaan om eigen medewerkers een (levenslang) leertraject aan te bieden.

Werkgevers beseffen nood aan omscholing

Inzetten op de talenten van medewerkers, dat vinden nagenoeg alle (93%) werkgevers een evidentie. Ook jobgerelateerde opleidingen betaald door de werkgever worden zelden (5%) in vraag gesteld. Die opleidingen zullen wel vaker online gebeuren en de populariteit van opleidingen die de digitale kloof dichten neemt toe. Zes op de tien werkgevers schat dat hun mensen ook zelf goed begrepen hebben dat ze zich zullen moeten omscholen.

Werkgevers reageren op stellingen voor het toekomstig functioneren

Figuur 3: Werkgevers reageren op stellingen voor het toekomstig functioneren

Kathelijne Verboomen: “We zien wel dat werkgevers nog vrij hardnekkig vasthouden aan het zelf in handen houden van opleidingen. Ze zijn er blijkbaar nog niet aan toe om dat meer los te laten. Slechts 1 op 3 ziet het zitten om opleidingen aan te bieden in het cafetariaplan. En dat werknemers op kosten van hun werkgever een opleiding zouden volgen die niet gelinkt is aan de eigen functie of onderneming, ziet maar een kwart van de werkgevers zitten. Toch hebben we dat nodig om beweging te krijgen in de arbeidsmarkt, iets waar alle werkgevers baat bij zouden hebben. Het regeerakkoord levert met het voorstel van de opleidingsrekening alvast de koevoet die de vastgelopen situatie moet loswrikken. Want de toekomst is: werknemers met een rugzak met een brede waaier aan vaardigheden. Met vaardigheden die ze meenemen naar waar ze een meerwaarde kunnen zijn. Een laag verloop kan op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar op de langere termijn zullen we toch naar een gezonde arbeidsmarktmobiliteit moeten.

 

Over de cijfers

De cijfers zijn het resultaat van een online bevraging in samenwerking met Acerta, KU Leuven, en HR Square bij 576 werkgevers. De bevraging liep van 03-09-2020 tot en met 23-09-2020

Deel dit artikel