Vorige

Coronapremie overtuigt Belgische bedrijven met mondjesmaat

15 oktober 2021

Halverwege de termijn voor toekennen coronapremie: 1 op 180 bedrijven (0,55 %) wachtte niet op sectoraal akkoord om coronapremie toe te kennen, 1 op 150 werknemers heeft al coronapremie ontvangen

Brussel, 15 oktober 2021 – Sinds 1 augustus kunnen Belgische bedrijven die tijdens de coronacrisis goede financiële resultaten behaalden hun werknemers een coronapremie van maximaal 500 euro toekennen. Precies halverwege de termijn om dat te doen, heeft 1 op de 180 bedrijven (0,55 %) zijn werknemers zo’n premie gegeven. In totaal ontving 1 op de 150 Belgische werknemers (0,64 %) de coronapremie al. In Vlaanderen is er meer animo voor de cheque (0,66 % van de werkgevers) dan in Wallonië (0,22 %) en Brussel (0,2 %). Dat blijkt uit de cijfers van hr-dienstverlener Acerta van 36.000 bedrijven en 370.000 werknemers. Acerta verwacht dat er nog veel meer coronapremies zullen toegekend worden, van zodra ze ook op sectorniveau in cao’s worden opgenomen.

Leestijd: Later lezen?
1 op 180 bedrijven wachtte niet op sectoraal akkoord rond coronapremie

Sinds 1 augustus kunnen Belgische bedrijven die goed geboerd hebben tijdens de coronacrisis hun werknemers een coronapremie geven van maximaal 500 euro. In verschillende sectoren lopen er nog onderhandelingen om de premie – uit te keren via een consumptiecheque – in een CAO op te nemen. Maar niet alle bedrijven hebben op de uitkomst van die onderhandelingen gewacht. Op dit moment hebben 0,55 % van de Belgische werkgevers al een premie toegekend aan hun werknemers. In totaal ontving 0,64 % van de Belgische werknemers zo’n premie.

Vlaanderen blijkt een voortrekker te zijn, met alvast 0,66 % van de werkgevers die ervoor kozen en 0,81 % van de werknemers die de premie al op hun loonfiche zagen staan. In Wallonië (0,22 % van de bedrijven) en Brussel (0,2 %) is er voorlopig minder animo. De deadline om te beslissen wordt korter: ondernemingen hebben nog tot 31 december de tijd om uit te maken of ze hun werknemers een coronapremie toekennen.

coronapremie -  % werknemers dat al een premie kreeg,  % werkgevers dat die toekende – sinds 1 augustus 2021 t.e.m. loonberekeningen september 2021

Figuur: coronapremie -  % werknemers dat al een premie kreeg,  % werkgevers dat die toekende – sinds 1 augustus 2021 t.e.m. loonberekeningen september 2021

Ellen Van Grunderbeek, experte Kenniscentrum Acerta Consult: “Sommige bedrijven hebben niet gewacht op wat de sector beslist, ze hebben meteen zelf initiatief genomen. Ook al hebben ondernemingen nog niet massaal coronapremies toegekend, we merken dat er zeker animo is aan het aantal vragen dat we dagelijks daarover krijgen. Logischerwijze zijn het vooral bedrijven die op volle kracht konden blijven doorwerken tijdens de pandemie. Ook binnen sectoren is dat verschillend. Zo zijn er bijvoorbeeld horecabedrijven die snel konden overschakelen op take-away en daarmee goed hebben gescoord. Ook de komende maanden zullen ongetwijfeld nog individuele bedrijven voor de coronapremie kiezen, maar het echte verdere succes van deze premie zal toch afhangen van wat uit het sectoroverleg komt. Als één of meerdere grotere bedrijfssectoren de coronapremie in een cao vastleggen, krijgt de maatregel een enorme boost.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 370.000 werknemers in dienst bij meer dan 36.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De gegevens tot en met de loonberekening voor september 2021 werden verwerkt.

Deel dit artikel