Vorige

Coronaverlof voorlopig succes: 1,2 % van werknemers maakte er al gebruik van

03 juni 2020

Totaal aantal ouderschapsverloven in mei ook met bijna een derde gestegen

Brussel, 3 juni 2020 – 1,2 % van de Belgische werknemers nam in mei corona-ouderschapsverlof.  Een eerste, voorlopig succes, stelt hr-dienstengroep Acerta op basis van de loonberekeningen voor 147.500 werknemers. In totaal genoot zo’n 3,6 % van de Belgische werknemers in mei van een of andere vorm van ouderschapsverlof, dat is bijna een derde meer dan in april. De maatregel van het corona-ouderschapsverlof geldt al zeker tot eind juni, Acerta verwacht dat het nog verder zijn nut zal bewijzen voor ouders die geen opvang vinden voor hun kinderen – ook al gaan de scholen deels terug open.

Leestijd: Later lezen?

De maatregel van corona-ouderschapsverlof werd op 14 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie maakt het voor werknemers mogelijk om - met terugwerkende kracht - tussen 1 mei en eind juni extra verlof te vragen om voor hun kinderen te zorgen tijdens de coronacrisis. De werkgever moet hier wel toestemming voor geven.

1 op 3 ouderschapsverloven is corona, ouderschapsverloven met een derde toegenomen

Het corona-ouderschapsverlof kent, ondanks de late publicatie van de maatregel, voorlopig een mooi succes. 1,2 % van de Belgische werknemers  maakte er in de eerste twee weken na de invoering gebruik van. Als we dit extrapoleren naar de hele werkende Belgische bevolking, zouden intussen een kleine 60.000 corona-verloven zijn opgenomen. Een derde van alle opgenomen ouderschapsverloven in mei was bovendien een ‘coronaverlof’.

In mei werd er in het algemeen meer ouderschapsverlof opgenomen dan in april. Het percentage werknemers dat van de verlofregeling gebruik maakt, steeg de voorbije maand van 2,8 % in april naar 3,6 % in mei (+28,6 %). 

(corona-)ouderschapsverlof, percentages op loonberekening 147.500 Belgische werknemers

Figuur 1: (corona-)ouderschapsverlof, percentages op loonberekening 147.500 Belgische werknemers

0,4 % van de werknemers maakten switch van ‘gewoon’ naar ‘corona-ouderschapsverlof’

0,4 % van de werknemers nam al ouderschapsverlof vóór mei en schorste dat voor een overstap naar corona-ouderschapsverlof. Het gaat hierbij om werknemers die het coronaverlof vroegen én ook het akkoord van hun werkgever kregen. Mogelijks waren er dus meer aanvragen, want het staat de werkgever vrij om het corona-ouderschapsverlof al dan niet goed te keuren.

Annelies Bries, Juridisch adviseur Acerta: “Dat een derde van de ouderschapsverloven in mei een ‘corona-ouderschapsverlof’ was, laat zien dat werkgevers wel degelijk op de vragen van hun werknemers zijn ingegaan. Daarmee geven bedrijven blijk van bereidheid tot overleg en meer flexibiliteit. Want tijdelijke werkloosheid daarentegen, die andere uitweg in coronatijden, is eenrichtingsverkeer: de werkgever legt het op aan de werknemer. Corona-ouderschapsverlof heeft ook nog een andere troef: het kan opgenomen worden  in halve dagen, wat met tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is.

Opvallend: de cijfers van Acerta tonen ook aan dat onder de werknemers met (corona-) ouderschapsverlof de tijdelijke werkloosheid is gedaald. In april (gewoon ouderschapsverlof) was 30,7 % tijdelijk werkloos, in mei (invoering corona-ouderschapsverlof) 25,4 %.

Figuur 2:  % tijdelijke werkloosheid onder werknemers met (corona-)ouderschapsverlof

Figuur 2:  % tijdelijke werkloosheid onder werknemers met (corona-)ouderschapsverlof

Ook in juni nog corona-ouderschapsverlof

Annelies Bries: “De druk op de overheid om iets te doen aan de nieuwe situatie waarin ouders terechtkwamen na het sluiten van scholen was groot. Dat, in combinatie  met de moeilijke werksituatie vanwege de coronamaatregelen, heeft ervoor gezorgd dat nogal wat ouders blij waren met de mogelijkheid om zich op vaste momenten vrij te kunnen maken voor de kinderen. In juni gaan de scholen weer open, maar misschien niet allemaal en niet allemaal voltijds. Corona-ouderschapsverlof zal dus ook nog de komende tijd zijn nut kunnen bewijzen.

 

Over het onderzoek

De analyse is gebaseerd op de loongegevens op 29 mei van een representatief staal van meer dan 32.000 werkgevers en 147.534 werknemers in de privésector. De resultaten kunnen na datum nog lichtjes wijzigen als werkgevers nog gegevens moeten indienen of actualiseren.

 

Deel dit artikel