Vorige

De lonen van de bedienden in de privésector (PC 200) stijgen met 2,16 % op 1 januari 2019

20 december 2018
Leestijd: Later lezen?

Brussel, 20 december 2018 – Bedienden waarvan de werkgever behoort tot het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2019 mag de sector zich verwachten aan een loonindexering met 2,16 %, rekende hr-dienstenverlener Acerta uit op basis van het indexcijfer van december dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de indexcommissie.

Indexering PC 200 januari 2019: +2,16 %

België is één van de weinige landen die nog een automatische koppeling van de lonen aan de evolutie van de inflatie kent.

In het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden gebeurt deze indexaanpassing van de lonen telkens op 1 januari van het jaar.

Voor 2019 bedraagt de indexaanpassing 2,16 %: dit betekent bijvoorbeeld dat een bediende met een maandwedde van 2.500 euro, vanaf 1 januari 2019 een loon mag verwachten van 2.554 euro of 54 euro meer per maand.

In januari van vorig jaar, in 2018, bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 1,83 %.

Concurrentiepositie op de arbeidsmarkt heeft meer troeven dan loon alleen

De 2,16 % loonindexering wordt door de werknemer gezien als een manier om zijn/haar salaris op peil te houden versus de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever is de meerkost ten gevolge van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Een loonindexering van +2,16 % beperkt helaas de marges van werkgevers om individuele loonsverhogingen door te voeren. Er zijn ook andere mogelijkheden om werknemers te belonen én verlonen. Bijvoorbeeld aan de hand van een cafetariaplan waarin vakantie kopen of verkopen, opleidingen kopen, mobiliteit-, werktijd- en werkplekopties mogelijk zijn. Werknemers zijn, zeker in tijden van arbeidskrapte, kritischer geworden over de samenstelling van hun loonpakket. Differentieer jezelf van de concurrentie door hen inspraak te geven in de te maken keuzes en kom samen tot een verloningspakket ‘op maat’.”

Januari-indexering niet alleen voor PC 200

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er bovendien nog andere belangrijke sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Zo mogen bijvoorbeeld ook de arbeiders en bedienden uit de voedingsnijverheid (indexaanpassing van 2,10 %), de arbeiders van de handel in voedingswaren (2,16 %), de primaire sector (2,10 %) en de arbeiders en bedienden die in de horeca werken ( +2,104 %) op 1 januari rekenen op een aanpassing van hun loon aan de inflatie.

Deel dit artikel