Vorige

De tewerkstelling groeide bijna 6% in 3 jaar bij bestaande ondernemingen

02 augustus 2019
Leestijd: Later lezen?

Acerta: arbeidsmarkt vervrouwelijkt, met social profit (84% vrouwen) op kop

Brussel, 2 augustus 2019 – Elk jaar ontstaan er nieuwe werkgevers die voor nieuwe tewerkstelling zorgen. Maar niet alleen zij zorgen voor een groei van de tewerkstelling. De werkgevers die reeds in 2015 bestonden hebben een netto-aangroei van de tewerkstelling gerealiseerd met 5,84% tussen 2015 en 2018. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta dat zowel de koppen als de voltijdse equivalenten telde in de bedrijven actief gedurende de periode 2015-2018. Van de ondernemingen uit de private sectoren blijken de social profit, de maakindustrie en de diensten de meeste mensen tewerk te stellen. Ook opvallend: de beroepsbevolking in België is aan het vervrouwelijken, met de social profit als absolute uitschieter. Ruim 8 op de 10 werknemers actief in de social profit is een vrouw.

Extra 5,84% werknemers

De tewerkstelling in bestaande bedrijven groeide de voorbije 3 jaar met 5,84%. Dat is de conclusie van hr-dienstenbedrijf Acerta. Het bedrijf analyseerde daarvoor de personeelsstatistiek van ruim 40.000 bedrijven in België die minstens tussen 2015-2018 als werkgever actief zijn. Die groei in aantal werknemers is er in alle sectoren; in de maakindustrie is die het kleinste.

Evolutie tewerkstelling aantal werknemers/sector - cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

Figuur 1: Evolutie tewerkstelling aantal werknemers/sector - cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Als de tendens van groeiende werkgelegenheid zich blijft verderzetten, is de arbeidskrapte in België morgen nog niet opgelost. Dat is een vaststelling, allerminst een uitnodiging om de jobgroei te stuiten. Integendeel. In de maakindustrie – een sector met heel wat jobopportuniteiten voor laaggeschoolden - mag het zeker nog wat meer zijn. Het laagste werkgelegenheidscijfer daar mag gerust gelezen worden als een oproep: initiatieven om de groei van de maakindustrie te stimuleren zijn meer dan welkom.

Groei is zeker niet iets waarvoor we alleen naar nieuwe ondernemingen en organisaties mogen kijken. Bestaande bedrijven zijn ook een zeer belangrijke bron van extra werkgelegenheid. Dirk Wijns: “Ook bestaande ondernemingen moeten voldoende steun krijgen om te kunnen groeien. Overheden focussen dus best niet al te veel alleen op nieuwe ondernemingen.

Extra 6,5% voltijdse equivalenten

5,84% is de groei gerealiseerd in aantal werknemers, tussen 2015 en 2018. De groei in voltijdse equivalenten (FTE) bij deze bedrijven is nog beduidend groter: in voltijdse eenheden uitgedrukt is de tewerkstelling in bestaande ondernemingen en organisaties gestegen met liefst 6,5% in de beschouwde periode.

Evolutie FTE, cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

Figuur 2: Evolutie FTE, cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

Dirk Wijns: “In een eerder onderzoek kwam Acerta er al op uit dat er een streven is naar meer voltijdse contracten en dat de arbeidsduur van deeltijdse contracten steeg. Dat bevestigt deze analyse. We kunnen hier nog eens herhalen dat ‘grotere’ contracten ook een manier zijn om de arbeidskrapte aan te pakken: wie talent vindt, zet dat best maximaal in.

 

De arbeidsmarkt vervrouwelijkt, in social profit is zelfs 8 op de 10 werknemers vrouw

Nog iets wat opvalt in de cijfers van Acerta is de vervrouwelijking van de Belgische arbeidsmarkt. De toename in werkgelegenheid is overal groter voor vrouwen dan voor mannen. Behalve in de dienstensector.

Evolutie tewerkstelling M/V per sector, cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

Figuur 3: Evolutie tewerkstelling M/V per sector, cijfers Acerta, ondernemingen/organisaties 2015-2018

En niet alleen is de groei groter onder de vrouwelijke populatie van werknemers, de verhouding mannen-vrouwen helt in bepaalde sectoren over naar de vrouwen. In de social profit zijn vrouwen zonder meer oververtegenwoordigd: bijna 84% van de werknemers is er vrouw, tegenover 16% mannen.

Ook in de dienstensector werken meer vrouwen dan mannen. Enkel in de maakindustrie zijn mannen nog duidelijk in de meerderheid.

Verhouding m/v per sector, cijfers ACERTA, ondernemingen/organisaties 2018

Figuur 4: Verhouding m/v per sector, cijfers ACERTA, ondernemingen/organisaties 2018

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij werkgevers uit de private sector die de hele periode van 2015 tot 2018 als werkgever actief waren en waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De sectoren waarvan sprake zijn clusters van paritaire comités, bv. ‘handel’ = PC119000, 119030, 119040, 125030, 127000 enz. De subset van deze analyse vertegenwoordigt 40.000 bedrijven met in totaal meer dan 250.000 medewerkers.

Deel dit artikel