Vorige

Drie op de vier bedrijven zullen tegen 2023 duurzame mobiliteit stimuleren

07 september 2021

Fiscaliteit 2026 hefboom voor snel vergroenen bedrijfswagenpark

Brussel, 7 september 2021 – Drie op de vier bedrijven maken van duurzame mobiliteit een prioriteit in hun bedrijfsvoering tegen 2023. 47 % van de Belgische ondernemingen stimuleert zijn medewerkers nu al om zich milieubewust te verplaatsen, door in het loonpakket groene mobiliteitsopties aan te bieden. 28 % is van plan om dit binnen 2 jaar zeker in te voeren. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische bedrijven. Mobiliteitsexperts van Acerta zien 2 belangrijke trends voor de komende jaren: de aangepaste fiscaliteit rond bedrijfswagens is een belangrijke hefboom om wagenparken snel te vergroenen, én het hybride werken (thuiswerk en werken op kantoor) vermindert het totaal aantal pendelkilometers aanzienlijk.

Leestijd: Later lezen?

Door de aangekondigde fiscale maatregelen om bedrijfswagens tegen 2026 te vergroenen, zetten bedrijven duurzame mobiliteit nu op nummer twee in de lijst van belangrijkste hr-thema’s voor de komende 3 jaar (na plaats- en tijdsonafhankelijk werken). Waar duurzame mobiliteit enkele jaren geleden nauwelijks een plaats had in de bedrijfsvoering van de Belgische ondernemingen, wordt het nu een prioriteit. 47 % stimuleert zijn medewerkers vandaag al richting duurzame mobiliteit door via verloning groene vervoersopties aan te bieden. Nog eens 28 % voorziet dat binnen de twee jaar te doen. De populairste aangeboden optie is de elektrische fiets (47 %), gevolgd door abonnementen op het openbaar vervoer (46 %) en de elektrische bedrijfswagen (43 %).

Belangrijkste hr-thema’s voor de volgende drie jaar volgens werkgevers

Figuur 1: Belangrijkste hr-thema’s voor de volgende drie jaar volgens werkgevers

Of en hoe werkgevers duurzame mobiliteit via verloning stimuleren

Figuur 2: Of en hoe werkgevers duurzame mobiliteit via verloning stimuleren

Charlotte Thijs, experte mobiliteit: “Dat 43 % van de bedrijven zegt vandaag bezig te zijn met de vergroening van het wagenpark via elektrische bedrijfswagens is meer dan we hadden verwacht. Maar tegelijk is het ook niet verwonderlijk. De regel dat tegen 2026 alleen nog bedrijfswagens die geen broeikasgassen uitstoten 100 % fiscaal aftrekbaar zullen zijn, is bedoeld als hefboom voor het vergroenen van de bedrijfswagenparken van onze Belgische ondernemingen en die hefboom heeft duidelijk al zijn effect. Ook de ban op diesel- en benzinewagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2035 speelt mee. Bedrijven zijn aan het rekenen gegaan: wat zal het hen en hun medewerkers met een bedrijfswagen kosten als ze niet aan de broeikasgasrestricties zouden voldoen? Daarmee is de elektrische bedrijfswagen ineens een veel aantrekkelijkere optie geworden.

Grotere bedrijven nemen meer dan kleine ondernemingen nu al stappen naar een groener wagenpark (meer dan 50 % bij ondernemingen vanaf 250 werknemers versus 36 % bij ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Dat is niet zo vreemd, aangezien de impact van de nieuwe fiscaliteit groter is naarmate het wagenpark ook in omvang toeneemt.

Een specifieke simulatie van de gevolgen op sociale zekerheid en fiscale gevolgen is beschikbaar op aanvraag.

Hybride werken hefboom naar groenere mobiliteit

Ook de transitie naar hybride werken na een periode van verplicht thuiswerk, heeft zijn effect op de mobiliteit. Wie (deels) van thuis werkt, doet namelijk geen (of minder) pendelkilometers. Het is dus logisch dat de nieuwe werkorganisatie – het hybride werken – een impact heeft op de mobiliteitskeuzes.

Charlotte Thijs: “Als de rit naar kantoor niet meer elke dag hoeft, kan dat de keuze voor een ander type bedrijfswagen beïnvloeden. Of spenderen werknemers hun budget liever aan een elektrische fiets, deelstep of het openbaar vervoer. Bedrijven zullen na corona een nog diverser palet aan vervoersopties aanbieden. Niets doen op vlak van mobiliteit, is voor werkgevers in ieder geval geen optie meer.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van de bevraging die Acerta tweejaarlijks laat uitvoeren onder werkgevers, door Indiville, het collectief voor onderzoek en advies over maatschappij, politiek en media. De bevraging liep van 12 tot 26 april 2021, 526 ondernemingen namen eraan deel, allemaal werkgevers met minstens 5 werknemers. Deze bevraging is de spiegelenquête van die andere tweejaarlijkse bevraging van Acerta onder werknemers.

Deel dit artikel