Vorige

Drie op tien bedrijven stappen door corona af van jaarlijks evaluatiegesprek

11 december 2020

Onderzoek van Acerta, KU Leuven en HR Square

Brussel, 12 december 2020 – Nu het eindejaar nadert, komen ook de jaarlijkse evaluatiegesprekken in zicht. Maar door corona zullen die in heel wat bedrijven anders verlopen dan vroeger. Slechts de helft van de ondernemingen zal de traditionele functioneringsgesprekken laten doorgaan zoals voorzien. Drie op de tien bedrijven passen zich aan de nieuwe realiteit aan en 15% voorziet zelfs geen evaluaties. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta, in samenwerking met KU Leuven en HR Square.

Leestijd: Later lezen?
Drie op de tien werkgevers zullen evaluaties anders aanpakken door corona

Het coronavirus heeft organisaties op de proef gesteld. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van thuiswerk, tijdelijke werkloosheid en heel wat veranderingen. Ook de manier waarop werkgevers hun medewerkers zullen evalueren, wordt onder de loep genomen. Voor 15% van de werkgevers is het simpel: zij voorzien gewoon geen evaluaties dit jaar. Drie op de tien bedrijven zullen de evaluaties van hun werknemers anders aanpakken: 13% schakelt over op continue evaluatie, de rest stelt het geplande evaluatiemoment even uit, bijvoorbeeld naar halfweg 2021. Pakweg de helft van de ondernemingen – 53% - laat zijn traditionele evaluatiegesprekken wel gewoon doorgaan zoals voorzien.

Hoe zullen werkgevers hun werknemers in 2020 evalueren?

Figuur 1: Hoe zullen werkgevers hun werknemers in 2020 evalueren?

Tom Vlieghe, Directeur Talent Center Acerta: “Feedback is en blijft belangrijk, misschien nog meer in deze coronatijden dan anders. Zelf spreken we liever van feedforward, omdat het doel is om elkaar verder te helpen groeien. Dit jaar is het bijzonder interessant: wat kunnen we leren uit de voorbije periode, en wat kunnen we hieruit meenemen naar de toekomst, ook als coronamaatregelen terug zouden versoepelen. Op niveau van de organisatie en de individuele medewerker, want er moet ook aandacht zijn voor wat dit met de medewerkers doet. Thuiswerk, nieuwe digitale vaardigheden, verhoogde flexibiliteit en wendbaarheid hebben op ieder individu een andere impact.

Kwart van werknemers zag eigen competenties nog nooit in kaart gebracht

Uit een ander onderzoek van Acerta-Indiville blijkt dat de grootste verzuchting van werknemers is dat ze meer erkenning en waardering voor hun werk willen. Ook zij zijn dus eigenlijk vragende partij voor een continue evaluatie. Medewerkers snappen wel dat ze inzetbaar moeten blijven, maar 27% zag zijn competenties of potentieel nog nooit in kaart gebracht, 29% kreeg nooit te horen wat zijn werkgever nu eigenlijk verwacht. Nochtans is inzetbaarheid een element dat werkgevers willen meenemen in de verloning. Uit het onderzoek van Acerta, KU Leuven en HR Square blijkt dat 3 op de 4 werkgevers meer willen verlonen op basis van de inspanningen die medewerkers leveren om hun toekomstige inzetbaarheid te verhogen. Het is zelfs zo dat werkgevers eerder op inzetbaarheid dan bijvoorbeeld op anciënniteit zouden willen verlonen.

Tom Vlieghe: “We zien dat maar liefst de helft van de werknemers nog niet gewonnen is voor een loonbeleid dat prestaties en resultaten beloont. Zolang evaluaties niet transparanter, opener en meer continu doorheen het jaar verlopen, is er bij werknemers nog een grote terughoudendheid om de klassieke verloning, met bijvoorbeeld anciënniteit als parameter, los te laten. Het is beter om in te zetten op een permanent open dialoog met voldoende ruimte voor feedback en feedforward. Zeker in deze coronatijden hebben medewerkers meer dan ooit nood aan terugkoppeling, bevestiging en motivatie.

 

Over de cijfers

De cijfers zijn het resultaat van een online bevraging in samenwerking met Acerta, KU Leuven, en HR Square bij 576 werkgevers. De bevraging liep van 03-09-2020 tot en met 23-09-2020.

Deel dit artikel