Vorige

Drie op vier medewerkers tevreden over veiligheid op de werkvloer tijdens corona

16 oktober 2020

4 op 10 ervaart wel meer stress op het werk

Brussel, 16 oktober 2020 – Drie op vier medewerkers geeft zijn werkgever een pluim voor het organiseren en naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen op de werkvloer. Tegelijk ervaart vier op tien meer stress op het werk door de aanhoudende coronacrisis. Een kwart geeft ook aan dat de coronacrisis hen minder gelukkig maakt op de werkvloer. En vier op de tien vindt niet altijd de nodige steun bij zijn of haar baas. Een grootschalig onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij 2000 medewerkers toont aan dat corona zwaar weegt op het mentale welzijn van de werkende Belg.

Leestijd: Later lezen?
Drie op vier positief over fysieke werkomgeving tijdens corona

De meeste medewerkers zijn erg tevreden over hoe de werkgever de fysieke veiligheid op kantoor garandeert. 75% van de medewerkers zegt daarover gerustgesteld te zijn. De regels rond afstand en hygiëne worden op de werkvloer dus goed opgevolgd. Werkgevers zijn daar strikt mee omgegaan, want een tweede lockdown is absoluut te vermijden. Het cijfer bepleit ook een algemene tweede lockdown waarbij permanent zou overgeschakeld worden op thuiswerk te vermijden.

Wat zeggen werknemers over de gevolgen van corona op hun functioneren?

Figuur 1: Wat zeggen werknemers over de gevolgen van corona op hun functioneren?

Eén op vijf vreest voor job bij tweede lockdown

Meer dan de helft van de medewerkers (52%) meent dat het bedrijf klaar is voor een tweede lockdown mocht die er komen. Dat betekent evenwel niet dat ze denken daar zonder kleerscheuren uit te komen: 1 op 5 vreest voor de eigen job, 18% vreest toch ook voor een faillissement mocht het zover komen.

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Er is een breedgedragen appreciatie van medewerkers voor de inzet van de werkgever voor hun fysieke gezondheid in een veilige werkomgeving. Dat gaat over handen wassen, afstand houden, circulatieplannen enz. Maar iemands gezondheid is meer dan alleen het fysieke. We zien onder de medewerkers veel onzekerheid en angst: bij 1 op 3 heeft corona een negatieve invloed op de zin in de job, 1 op 3 vreest dat er ontslagen zullen vallen, 1 op 5 vreest voor de eigen job. Op het mentale vlak ervaren medewerkers de werkomgeving duidelijk nog niet als veilig.

4 op 10 medewerkers heeft meer stress door corona

De coronacrisis heeft dus ook een niet te onderschatten weerslag op het psychisch welzijn van mensen. Ook op de werkvloer is dat het geval. Uit de antwoorden van de bevraagde medewerkers blijkt dat bijna vier op de tien meer stress ervaart. Ook opvallend: een kwart van de medewerkers (24%) geeft aan minder gelukkig te zijn.

Invloed van corona op werkdruk, stress, productiviteit en geluk

Figuur 2: Invloed van corona op werkdruk, stress, productiviteit en geluk

Tom Vlieghe: “De impact op de productiviteit van medewerkers is verdeeld: de groep bij wie de productiviteit stijgt, is even groot als de groep bij wie de productiviteit daalt. Het is dus sterk afhankelijk van medewerker tot medewerker, waardoor een individuele aanpak noodzakelijk is. We zien ook dat bijna één op vier medewerkers meer stress ervaart. Maar stress, onzekerheid en angst op de werkvloer werken verlammend. Net nu wendbaarheid en creativiteit extra belangrijk zijn. Een deel van de verklaring ligt mogelijks in de toegenomen werkdruk en het feit dat de grens tussen werk en privé vervaagt. De mentale veerkracht van de werknemer geraakt op door een combinatie van omgevingsfactoren zoals verminderde sociale contacten, onzekerheid over scholen, gezinsleden die in quarantaine moeten en de steeds wijzigende regels. Het vraagt veel van een medewerker.

40% mist steun van leidinggevenden

Wie zich niet goed voelt op de werkvloer, klopt het best aan bij zijn baas. Maar bij sommigen wringt daar het schoentje. 6 op 10 medewerkers zegt genoeg contact te hebben met zijn/haar leidinggevenden en/of collega’s om de job goed te kunnen uitvoeren in deze coronatijden. Vier op de tien geeft uitdrukkelijk aan de steun van zijn/haar leidinggevende te missen. Nochtans zijn regelmatig contact houden, meedenken en interesse tonen, onmisbare elementen om de coronacrisis op de werkvloer samen door te komen.

Wat zeggen werknemers over de steun van hun werkgever/leidinggevende?

Figuur 3: Wat zeggen werknemers over de steun van hun werkgever/leidinggevende?

Tom Vlieghe: “We mogen niet vergeten dat deze hele situatie van corona ook bij leidinggevenden zorgt voor onzekerheid. Niemand heeft dit al eerder meegemaakt. Hoe geef je leiding op afstand? Hoe realiseer je teamcohesie als mensen van thuis werken? Voor de nodige mentale ondersteuning aan medewerkers, zouden werkgevers leidinggevenden beter moeten omkaderen opdat zij zelf weer steviger in de schoenen zouden staan. Van daar kunnen zij dan werken aan de bereidheid en de bekwaamheid van hun mensen om met de aan de gang zijnde veranderingen om te gaan.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij medewerkers, er waren 2.072 respondenten. Het betreft een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze bevraging is de spiegelenquête van het tweejaarlijks onderzoek van ACERTA onder werkgevers in 2019 en liep van 1 tot 21 september 2020.

Deel dit artikel