Vorige

Gemiddelde leeftijd op Belgische arbeidsmarkt was nooit zo laag als nu

25 november 2022

Steeds minder 50-plussers, wel opmerkelijk meer jongeren onder 35 aan de slag

Brussel, 25 november 2022 – De afgelopen tien jaar waren werknemers op de Belgische arbeidsmarkt nooit zo jong als nu. De gemiddelde leeftijd zakte dit jaar naar 38,9 jaar. Het aantal vijftigplussers op de arbeidsmarkt daalde de laatste vijf jaar met 35 %, het aantal werknemers tussen 18 en 35 nam dan weer met 44,5 % toe. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de werkelijke gegevens van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 Belgische bedrijven. “Belangrijk dat bedrijven rekening houden met de (veranderde) wensen en verwachtingen van jongeren op de arbeidsmarkt, als ze de war for talent willen winnen”, aldus Acerta.

Leestijd: Later lezen?
Werknemer op Belgische arbeidsmarkt is gemiddeld 38,9 jaar

Vijf jaar geleden was de gemiddelde leeftijd van werknemers met een vast contract in de privésector in België nog 43,4 jaar. De afgelopen jaren is die gemiddelde leeftijd stelselmatig gedaald. Dit jaar hebben we het laagste punt in vijf jaar tijd bereikt: de gemiddelde leeftijd van de werkende Belg is 38,9 jaar. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een daling van de gemiddelde leeftijd met iets meer dan een jaar.

Gemiddelde leeftijd werknemer in Belgische privésector + evolutie 2013-2022

Figuur 1: Gemiddelde leeftijd werknemer in Belgische privésector + evolutie 2013-2022

Er wordt al decennia gesproken over het effect van de vergrijzing van de bevolking op de arbeidsmarkt. Deze cijfers laten zien dat de uitstroom van ouderen echt in een stroomversnelling zit. Achter de verjonging van de werknemerspopulatie schuilt nog een andere uitdaging, stelt Acerta.

Jochen Bessemans, Manager Talent van Acerta Consult: “De leeftijdspiramide van de algemene Belgische bevolking heeft een smalle hals: er zijn minder jongeren onder 25 jaar dan er mensen zijn in de leeftijdscategorieën daarboven. Dat betekent dat de jongeren met te weinig zullen zijn om later op de arbeidsmarkt de kost te dragen van de groep die dan op pensioen zijn. Arbeidsmigratie zal een deel van de oplossing zijn – momenteel is zo’n 15 % op de Belgische arbeidsmarkt van een andere origine. Dit betekent echter dat de populatie in bedrijven diverser wordt en er echt werk moet gemaakt worden van inclusie. Het duurzaam inzetten van mensen is een ander deel van de oplossing waarbij er zowel aandacht voor hun talenten als voor hun aanpasbaarheid zal moeten zijn. Dit zijn voor veel ondernemingen hele uitdagingen.

Vier op de tien werknemers zijn 35 of jonger

Ondanks de stelselmatige verjonging op onze arbeidsmarkt, had de groep van werknemers tussen 35 en 50 jaar tot 2020 het grootste aandeel. Sinds vorig jaar is dat niet meer het geval: voor het eerst vertegenwoordigen de werknemers tussen 18 en 35 jaar de grootste groep (42 %). Hun aandeel steeg met maar liefst 44,5 % in de laatste vijf jaar.

De 35-49-jarigen vertegenwoordigen nu 36,9 % van de werknemerspopulatie, de vijftigplussers nog 21,1 %. Het aandeel van die laatste groep daalde met 35,2 % in de laatste vijf jaar.

Spreiding leeftijdscategorieën + evolutie 2017-2022

Figuur 2: Spreiding leeftijdscategorieën + evolutie 2017-2022

Jochen Bessemans: “Bedrijven staan nu voor de grote uitdaging om voor jongeren een aantrekkelijke werkgever te zijn én te blijven. Jongere werknemers hebben weliswaar minder ervaring, maar hun eisen en verwachtingen liggen nog steeds hoog. Tegelijk wordt het rendement van talent voor bedrijven steeds belangrijker – dat wordt nog versterkt door de huidige crisissen die druk zetten op de rendabiliteit van bedrijven. We raden werkgevers af om een hoog loon aan te bieden dat niet in lijn is met hun algemeen loonbeleid om jongeren aan te trekken. Duurzamer is om een faire en transparante loonpolitiek te voeren gekoppeld aan een focus op duurzame loopbanen vanuit de eerder aangehaalde talenten en aanpasbaarheid. Dat betekent: een loopbaanplan met duidelijk perspectief op de lange termijn, met een goede omkadering en doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel