Vorige

Gemiddelde leeftijd waarop Belg met pensioen gaat, schuift niet op richting 65 jaar

05 november 2021

Werknemers blijven massaal voor pensioen kiezen van zodra het kan

Brussel, 5 november 2021 – Ondanks de ambities van de regering om de Belg langer te laten werken, blijft de werkelijke gemiddelde pensioenleeftijd steken op 63 jaar en bijna 4 maanden. Arbeiders zwaaien gemiddeld af op 62 jaar en 8 maanden, bedienden op 63 jaar en 9 maanden. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van de gegevens van 260.000 werknemers. De cijfers tonen aan dat de Belg met vervroegd pensioen blijft gaan van zodra het kan. Om de reële pensioenleeftijd op te trekken, kunnen bedrijven nog meer inzetten op landingsbanen en werkbaar en wendbaar werk, stelt Acerta.

Leestijd: Later lezen?
Belg gaat op vervroegd pensioen van zodra het kan

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in ons land op 65 jaar, maar zal de komende jaren opgetrokken worden naar 66 (vanaf 2025) en 67 (vanaf 2030), behalve voor wie minstens 42 jaren gewerkt heeft. Hoewel de federale regering al jaren langer werken wil stimuleren, blijft de gemiddelde leeftijd waarop de Belg met pensioen gaat al vijf jaar schommelen rond de 63 jaar en 4 maanden. Meer nog: sinds de coronacrisis gaan Belgische werknemers zelfs iets vroeger op pensioen. Arbeiders zwaaien gemiddeld af op hun 62 jaar en 8 maanden, bedienden een jaar later. Dat verschil tussen arbeiders en bedienden is een gevolg van het moment waarop ze aan hun eerste job beginnen. Bij arbeiders is dat gemiddeld vroeger dan bij bedienden.

Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar

Figuur 1: Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar

Ellen Van Grunderbeek, experte pensioenen, van het kenniscentrum bij Acerta Consult : “Het afgelopen anderhalf jaar is langer blijven werken geen optie geweest voor heel wat werknemers die aan de vooravond van hun pensioen stonden. De crisis heeft een impact gehad op de beslissing van de Belg om sneller af te zwaaien. Velen hebben nu wat sneller de stap gezet door de tijdelijke werkloosheid, thuiswerk, het gevaar op besmetting op de werkvloer, enzovoort. Zonder corona zou de gemiddelde pensioenleeftijd wellicht iets hoger zijn geweest. Maar toch blijft er nog heel wat werk op de plank om mensen langer aan de slag te houden en zo positief bij te dragen aan de tewerkstellingsgraad in ons land, want de huidige cijfers tonen dat de Belg op vervroegd pensioen blijft gaan van zodra het kan. De inspanningen die de overheid doet – SWT duurder maken, inzetten op landingsbanen en werkbaar en wendbaar werk, enz. – zijn dus zeker nodig om de krapte op de arbeidsmarkt én de kost van de vergrijzing beheersbaar te houden.”

Mannen en vrouwen gaan even vroeg op pensioen

Uit de cijfers blijkt ook dat er nauwelijks onderscheid is tussen de gemiddelde pensioenleeftijden van mannen en vrouwen. Vrouwen gaan gemiddeld vier maanden later op pensioen (op gemiddeld 63,5 jaar) dan mannen. Dat komt vermoedelijk omdat vrouwen iets later in hun carrière aan 42 gewerkte jaren komen, maar het verschil is verwaarloosbaar.

Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar – m en v

Figuur 2: Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar – m en v

Wat de verschillende sectoren betreft, gaan werknemers in de bouw het snelst op pensioen (62,7 jaar), gevolgd door de logistiek & transport en de metaal- en maakindustrie (62,9 jaar). In de horeca en de social profit blijven werknemers het langst actief op de arbeidsmarkt (63,7 jaar).

Emma Suzanne van Aggelen, experte pensioenen van het kenniscentrum bij Acerta Consult: “In de bouwsector starten werknemers vaak op jonge leeftijd, waardoor ze sneller een volledige loopbaan neertellen. De regering wil trouwens ook werk maken van maatregelen ter bestrijding van zware functies. Het kan zeker helpen dat aan oudere werknemers bijzondere opties worden aangeboden, denk aan de landingsbaan of de arbeidsvrijstellingsdagen (zogenoemde rimpeldagen) in de zorgsector. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers die een landingsbaan opnemen, toch voldoende connectie behouden met de werkvloer. De kans bestaat anders dat ze vervreemden van hun werkomgeving, en daardoor een vervroegd pensioen nemen.

Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar – per sector

Figuur 3: Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar – per sector

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. 

Deel dit artikel