Vorige

Groot potentieel voor individuele opleidingsrekening

20 november 2020

Kwart van werknemers betaalt zelf opleiding

Brussel, 20 november 2020 – De federale regering wil werk maken van een individuele opleidingsrekening, waarbij voltijds werkende Belgen op termijn recht hebben op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar. Het potentieel daarvoor is erg groot, stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van een bevraging bij meer dan 2.000 werkende Belgen. Zes op de tien werknemers in ons land mag van zijn werkgever een opleiding volgen die aansluit bij de huidige functie. En een kwart (24%) van de werkende Belgen betaalt zelf om een opleiding te volgen. “Het is belangrijk dat er een systeem komt waarbij iedere Belg -coronaproof- levenslang kan leren op de werkvloer, of thuis”, stelt Acerta.

Leestijd: Later lezen?

In het regeerakkoord van de Belgische federale regering is er in het kader van werk en opleiding opnieuw sprake van de ‘individuele opleidingsrekening’. Werknemers zullen recht hebben op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar, met uitzondering van werknemers van kleine ondernemingen. De insteek is opvallend positief: het is een beloning voor werkgevers die in positieve zin opvallen en meer opleidingen aanbieden dan de vereiste opleidingsuren per werknemer per jaar.

Groot potentieel voor opleidingsrekening

Het potentieel voor die individuele opleidingsrekening voor elke werkende Belg is groot, blijkt uit de bevraging van Acerta bij Belgische werknemers. Slechts zes op de tien werknemers (61%) in ons land konden dit jaar een opleiding volgen die verband houdt met zijn/haar huidige functie.

Naarmate de opleiding verder afstaat van de eigen functie of onderneming, neemt de toegang ertoe af. 46% van de werknemers krijgt de kans een opleiding te volgen die van pas komt voor andere dan de eigen functie binnen de organisatie; opleidingen die niet gelinkt zijn aan de eigen functie noch eigen onderneming zijn maar voor 27% van de medewerkers een optie.

Werknemers over opleiding

Figuur 1: Werknemers over opleiding

1 op 4 betaalt opleiding zelf

Maar wat nog meer opvalt: een kwart van de Belgen (24%) betaalt zelf voor zijn opleidingen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden via opleidingscheques van de Vlaamse regering. Eén op de vijf werknemers geeft ook aan dat ze opleidingen zouden willen kopen via hun cafetariaplan. De Belgen die zich bijscholen, willen daar graag ook iets tegenover zien staan: 70% van de bevraagden zou de eigen inspanningen om zich verder te ontwikkelen, graag beloond zien door de werkgever.

Annelies Baelus, Director Open Opleidingen Acerta Consult: “De vraag blijft hoe corona de goesting van werknemers om opleidingen te volgen, zal beïnvloeden. We weten wel dat heel veel mensen er absoluut mee bezig zijn om zichzelf bij te scholen. Ze beseffen dat corona hun job wel eens in gevaar kan brengen. Heel wat opleidingen zullen  wellicht komend jaar opnieuw fysiek, op de werkvloer, gebeuren, maar de Vlaamse regering werkt ook een oplossing uit om het Vlaams Opleidingsverlof meer coronaproof te maken. Thuiswerkers kunnen gerust ook opleidingen volgen van achter hun pc, via webinars of digitale presentaties bijvoorbeeld. En levenslang leren kan bijvoorbeeld ook door werknemers tijdelijk elders aan de slag te laten gaan, om hen in een andere omgeving nieuwe ervaringen te laten opdoen.

Factor waarvan de werknemer zou willen dat het zijn/haar loonsverhoging bepaalt

Figuur 2: Factor waarvan de werknemer zou willen dat het zijn/haar loonsverhoging bepaalt

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij medewerkers, er waren 2.072 respondenten. Het betreft een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze bevraging is de spiegelenquête van het tweejaarlijks onderzoek van ACERTA onder werkgevers in 2019 en liep van 1 tot 21 september 2020.

Deel dit artikel