Vorige

Helft van werknemers zoekt geen nieuwe job

07 juni 2022

Vooral wie werkbaar en motiverend werk doet, wil niet van werk veranderen

Brussel, 7 juni 2022 – Eén op de twee werknemers in ons land (49 %) heeft de voorbije zes maanden geen enkele keer gesolliciteerd of op een vacature gereageerd. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode een jaar voordien (55 %). Vooral werknemers die het gevoel hebben een duurzame job uit te oefenen – met o.a. duidelijke carrièremogelijkheden, opleidingen en aandacht voor mentaal welzijn – solliciteren opvallend minder elders. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf ACERTA en jobsite StepStone bij meer dan 3.800 werknemers. “Wie een duurzame loopbaan heeft, voelt zich ook mentaal beter en heeft meer motivatie om zijn job te doen. Bedrijven die de beste profielen willen aantrekken en behouden, moeten hier op een krappe arbeidsmarkt rekening mee houden”, aldus Acerta.

Leestijd: Later lezen?
Duurzame loopbaan: geen of weinig interesse in vacatures

De war for talent op de arbeidsmarkt woedt volop. De helft (51 %) van de Belgische werknemers heeft de laatste zes maanden gesolliciteerd of minstens één keer op een vacature gereageerd. Dat betekent ook dat bijna de helft van de Belgen momenteel niet op zoek is naar een andere job, zo blijkt uit cijfers die Acerta en StepStone verzamelden. Vooral werknemers die het gevoel hebben dat ze een ‘duurzame loopbaan’ hebben, solliciteren opmerkelijk minder elders. Amper 41 % van de werknemers met een duurzame loopbaan heeft de afgelopen zes maanden gereageerd op vacatures. Daartegenover staat dat de sollicitatiebereidheid bij wie de loopbaan als niet-duurzaam ervaart, veel groter is: 63 % van hen reageerde de voorbije zes maanden op minstens één vacature.

Reacties op vacatures, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Figuur 1: Reacties op vacatures, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Britt Winnepenninckx, experte talent bij Acerta Consult: “63 % van wie zijn/haar loopbaan niet ervaart als duurzaam, reageerde het laatste halfjaar minstens één keer op een vacature. 26 % zelfs meer dan drie keer, blijkt uit onze bevraging. Dat is bijna het dubbele van wat we zien bij medewerkers die opleidingen en carrièrepaden aangeboden krijgen, - medewerkers die dus zicht hebben op hun professionele toekomst -, en bij wie er aandacht is voor het welbevinden. Want ook het mentale aspect mag niet onderschat worden. Werknemers die aan de slag zijn in bedrijven die enkel op resultaten focussen, zullen minder snel het gevoel hebben dat ze duurzaam werk aan het doen zijn.

Duurzame loopbanen bewezen tijdens pandemie positief effect

De pandemie heeft de druk op werknemers verhoogd. 38 % van de werkende Belgen oordeelt dat hun mentaal welbevinden is verminderd sinds de uitbraak van de coronacrisis, bij 36 % daalde de motivatie. Blijkt ook nog: een kwart kreeg minder mogelijkheden om bij te leren in de job en eveneens een kwart voelde het fysieke welbevinden achteruitgaan. Maar in bedrijven die de voorbije jaren al inzetten op duurzame loopbanen voor hun mensen, is de ervaring merkelijk gunstiger. Ook daar zijn mentaal welbevinden en motivatie weliswaar verminderd, net als leerkansen en fysiek welbevinden, maar in veel kleinere mate.

Negatieve impact pandemie, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Figuur 2: Negatieve impact pandemie, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België: “In tijden van arbeidskrapte hebben bedrijven er wel wat voor over om het talent dat ze in huis hebben te houden. Dat doen ze door hun medewerkers een loopbaan aan te bieden met toekomstperspectief. Met duurzame loopbanen kunnen bedrijven de war for talent winnen.

Britt Winnepenninckx: “Het geeft aan dat bedrijven met een duurzame visie op de loopbanen van hun medewerkers veel beter bestand zijn tegen crisissen en dus zeker ook tegen veranderingen, iets waarvan werkgevers mogen uitgaan dat ze er altijd wel mee te maken zullen krijgen. Wanneer je medewerkers perspectief biedt, maak je van hen duurzamere medewerkers. Die medewerkers erkennen dat positieve effect, zo blijkt uit ons onderzoek. Het maakt hen tot ambassadeurs van hun werkgever.

Mentale gezondheid en een goede work-lifebalans cruciaal voor een duurzame loopbaan

Hoe staat het met die duurzaamheid? Op de vraag of werknemers menen dat het bedrijf waar ze werken klaar is voor de toekomst, kan een nipte meerderheid (51 %) een positief antwoord geven. Op de vraag of werknemers met hun werkgever al een gesprek hebben gehad over hun persoonlijke toekomst, kan slechts 26 % positief antwoorden. Ook hier zijn de antwoorden van werknemers met een duurzame loopbaan positiever dan van zij die geen zicht hebben op een loopbaan met een duidelijk toekomstperspectief.

Perceptie van werknemers op duurzaamheid, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Figuur 3: Perceptie van werknemers op duurzaamheid, algemeen vs. duurzame loopbaan – uit Talent Pulse 2022

Voor het duurzaam maken van hun loopbaan kijken werknemers in de eerste plaats naar hun werkgever, dan naar hun leidinggevende en pas dan naar zichzelf. Dit zijn de factoren die medewerkers heel tot uiterst belangrijk achten om van een duurzame loopbaan te kunnen spreken, in volgorde van belangrijkheid:

  • een goede mentale gezondheid: 88 %
  • een goede work-lifebalans: 82 %
  • een verloning die aan financiële behoeftes voldoet: 80 %
  • een goede fysieke gezondheid: 67 %
  • ontwikkelingskansen om de job te kunnen blijven doen: 64 %

Deel dit artikel