Vorige

Helft werkgevers verwacht dat werknemers binnen 5 jaar intern van job gaan veranderen

13 augustus 2019
Leestijd: Later lezen?

Brussel, 13 augustus 2019 – Duurzame inzetbaarheid is niet alleen een actueel thema, meer dan 60% van de werkgevers zetten hun werknemers ook daadwerkelijk in voor verschillende taken binnen het bedrijf. Dat blijkt uit een werkgeversbevraging door hr-dienstenbedrijf Acerta. En die werkgevers voorzien ook voor de komende jaren om op (multi-)inzetbaarheid te blijven inzetten. Ze doen dat met een reeks van ondersteunende maatregelen en ze sensibiliseren hun werknemers om de komende 5 jaar ook eens binnen het bedrijf van job te veranderen. Dat betekent niet dat iedereen bij dezelfde werkgever zal blijven: mobiliteit en inzetbaarheid kan de bedrijfsgrenzen ook overstijgen. 1 op de 3 werkgevers erkent dat er actief aan meewerken nog een brug te ver is.

Werkgevers getuigen: hun werknemers zijn multi-inzetbaar

Meer dan 60% van de werkgevers zet zijn werknemers - arbeiders zowel als bedienden - voor verschillende taken in. Meer dan 50% bevestigt dat voor zijn werknemers de optie openligt om door te stromen naar een andere functie. En terugblikkend op de laatste 3 jaar, bevestigt ruim 1 op de 3 werkgevers stellig – 37% over arbeiders en 41% over bedienden - dat er de laatste 3 jaar veel functiemobiliteit is geweest. Uit de bevraging door Acerta onder werkgevers blijkt dus: werkgevers zien wel degelijk een dynamiek wat betreft de inzetbaarheid van werknemers.

Beoordeling inzetbaarheid door werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Figuur 1: Beoordeling inzetbaarheid door werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Peter  Tuybens, Director Acerta Consult: “In hun getuigenis over hetzelfde thema waren werkgevers in 2017 voorzichtiger. Over arbeiders bijvoorbeeld getuigde toen 32% van functiemobiliteit. Tegenover de 37% in 2019 is er duidelijk een evolutie naar meer functiedynamiek.

Helft werkgevers stimuleert interne functieswitch

Gevraagd om een voorspelling van 5 jaar vooruit te doen, noemen werkgevers jobmobiliteit en dus ook de acties om jobmobiliteit te realiseren, een blijver. Dat extra scholing nodig zal blijven, dat taken zullen evolueren en functies veranderen, dat mensen door gewijzigde behoeften intern zullen worden gemobiliseerd, zelfs een interne functieswitch omdat een werknemer op zijn job uitgekeken geraakt, het hoort bij vooruitgang.

Verwachtingen rond inzetbaarheid voor de komende 5 jaar - werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Figuur 2: Verwachtingen rond inzetbaarheid voor de komende 5 jaar - werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Multi-inzetbaarheid komt niet vanzelf: +50% zet een verscheidenheid van ondersteunende maatregelen in

Met welke ondersteunende maatregelen stimuleren werkgevers duurzame inzetbaarheid van de mensen die ze in dienst hebben? Ze promoten autonomie en verantwoordelijkheid, maken vacatures intern bekend, verschaffen werknemers inzicht in hun competenties/potentieel, bieden flexibel werk aan, voorzien extra training/opleiding die aansluit bij de functie, verbreden de functie ... het zijn stimulansen waarvan meer dan 50% van de werkgevers zegt dat ze ze toepassen. Peter Tuybens: “45% stuwt werknemers zelfs vooruit door alvast extra opleiding en trainingen aan te bieden voor een nieuwe, toekomstige functie. Ze trekken wel de grens bij loopbaanmogelijkheden buiten de eigen organisatie. Trouwens, het is niet onlogisch dat een werknemer vreemd zou opkijken mocht zijn werkgever hem daarover informeren. Dat zou wellicht vooral ervaren worden als een zachte duw richting uitgang?

Inzetbaarheid – ondersteunende maatregelen door werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Figuur 3: Inzetbaarheid – ondersteunende maatregelen door werkgevers (Acerta-Indiville 2019)

Uit Acerta's Talent Pulse, de jaarlijkse enquête onder werknemers, leren we wel dat die laatsten de ondersteunende maatregelen die werkgevers aanbieden net iets minder positief inschatten, maar wel nog altijd positief. Ze hebben voor hun werkgevers wat duurzame inzetbaarheid betreft wel nog een wishlist. Zo zou 45% het opleidingsaanbod voor inzetbaarheid op de langere termijn, graag groter zien.

Opleidingskansen voor de langere termijn – appreciatie werknemer - Talent Pulse

Figuur 4: Opleidingskansen voor de langere termijn – appreciatie werknemer - Talent Pulse

94% werkgevers ziet hoe werknemers hun deel van de verantwoordelijkheid nemen

Is multi-inzetbaarheid een zaak van de werkgever alleen? Neen. Eveneens via Acerta's Talent Pulse wordt duidelijk dat die laatsten zichzelf wel degelijk (een deel van) de verantwoordelijkheid toe-eigenen. Slechts 10% vindt employability exclusief een zaak van de werkgever.

Inschatting verantwoordelijkheid voor employability door de werknemer - Talent Pulse

Figuur 5: Inschatting verantwoordelijkheid voor employability door de werknemer - Talent Pulse

Peter Tuybens, Director Acerta Consult: “De werkgevers stellen bij hun werknemers inderdaad vast dat die met verschillende initiatieven zelf hun inzetbaarheid op peil proberen te houden en zelfs te verhogen. Slechts 6% van de werkgevers zegt daar bij de werknemers niets van te merken. Of positief uitgedrukt: 94% van de werkgevers ziet werknemers zich actief inzetten op de eigen duurzame inzetbaarheid.

Knap is ook dat de meeste werknemers (69%) getuigen intrinsiek gemotiveerd te zijn voor hun acties voor meer inzetbaarheid. De spreekwoordelijke stok achter de deur hoeft dus niet eens.

Motivatie acties employability bij werknemers - Talent Pulse

Figuur 6: Motivatie acties employability bij werknemers - Talent Pulse

1 op 3 werkgevers voorspelt vertrek

Maar het is niet omdat er door beide partijen – werkgever en werknemer - actie wordt ondernomen, dat iedereen ook effectief succesvol duurzaam inzetbaar zal blijven. 1 op de 3 werkgevers vreest toch dat een belangrijk deel van zijn werknemers wel eens zou kunnen vertrekken. Peter Tuybens: “In tijden van arbeidskrapte kan het lastig zijn om wie vertrekt te vervangen – tegelijk is het natuurlijk net door de arbeidskrapte dat werknemers maar te ‘jobhoppen’ hebben. En dat iemand vertrekt om elders dezelfde job te doen, kan natuurlijk ook betekenen dat die werknemer er zelf niet voor openstaat om bv. door te groeien. De beste manier om de verwachtingen van je medewerkers te kennen is door te systematisch in te zetten op dialoog. Zo weet je precies wie je in huis hebt en wat ze willen.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van de tweejaarlijkse bevraging die ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij Belgische werkgevers, CEO’s en directieleden. Deze liep van maart tot april 2019. Aantal respondenten: op basis van een subset van 596 respondenten is een statistisch relevante steekproef uitgevoerd die de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt. Deze bevraging is de spiegelenquête van de andere tweejaarlijkse bevraging van ACERTA bij 1.700 werknemers.

Talent Pulse: De gegevens komen van het  jaarlijks onderzoek door ACERTA over jobmobiliteit. Deze is in 2019 voor de tiende keer uitgerold, bij meer dan 1200 werknemers.

 

Deze analyse verscheen onder andere in:

Deel dit artikel